Gå til indhold

Forskudsskema midlertidigt solidaritetsbidrag

Blanketnr.

05.043

Om blanketten

Blanketten anvendes til at oplyse det forventede beregningsgrundlag for et midlertidigt solidaritetsbidrag for indkomståret 2023.

Blanketten anvendes af selskaber m.v. med aktiviteter inden for råolie-, naturgas-, kul- og raffinaderisektorerne, der er skattepligtige efter kulbrinteskatteloven eller selskabsskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, litra a. Det er en betingelse, at mindst 75 pct. af den skattepligtige omsætning i indkomståret 2023 hidrører fra økonomiske aktiviteter inden for råstofudvinding, minedrift, raffinering af råolie eller fremstilling af koksovnsprodukter, som omhandlet i EU’s og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006.

For yderligere beskrivelse, se vejledningen i Excel-arket 2023.

Der henvises til Lov 2023-05-16 nr. 502 om et midlertidigt solidaritetsbidrag.

Indsendelsesfristen er den 3. juli 2023.

Skattestyrelsen
Store Selskaber
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Elektronisk indsendes til: kulbrinte@sktst.dk


Excel 2023


Til brugere af Apple-produkter:

Vi oplever ofte at modtage blanketter med blanke felter fra en bruger, der har brugt Safari-browseren eller billedfremviseren på Mac til at udfylde blanketten med. De blanke felter skyldes en teknisk fejl i pdf-formatet. Derfor opfordrer vi brugere af Mac til at bruge en anden browser eller andet software til at udfylde blanketterne og sende til os.

Bemærk

OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.