Gå til indhold

Ingen skal betale for meget eller for lidt i skat. Derfor styrker vi kontrollen


Vi arbejder for at sikre, at alle betaler de korrekte skatter, afgifter og moms til tiden. Så vi sammen kan finansiere de udgifter, vi er fælles om.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har besluttet at styrke skattekontrollen. Derfor har vi styrket skattekontrollen med 1000 nye medarbejdere.

Mand kontrollerer varer

For at afspille videoen beder vi om din tilladelse til at bruge cookies.

Forny cookie tilladelse

De fleste skatteydere ønsker at gøre det rigtige


Se hvordan vi arbejder med at sikre, at alle betaler de korrekte skatter, afgifter og moms. Bliv klogere på vores arbejde med kontrol på 1½ minut.

Sådan arbejder vi med kontrol

Medarbejdere kontrollerer

Vi arbejder med kontrol i 4 faser


Tjek af tal og data er en fast del af vores arbejde. Dine skatteforhold gennemgår løbende en kontrol hos os, når du som borger eller virksomhed har oplyst os om dine aktuelle skatteforhold eller indberettet moms eller afgifter.

Læs om, hvordan vi arbejder med kontrol i 4 faser:

Registreringer

Registrering

Vi arbejder for at sikre, at både borgere og virksomheder er registreret korrekt i systemerne. Dermed har vi et grundlag for at opkræve de rette skatter, afgifter og moms.

Læs mere om registrering

Lup

Angivelse

For at kunne beregne de korrekte skatter, moms og afgifter får vi løbende indberettet relevante oplysninger. Vi identificerer fejl og kontrollerer fx, om virksomheder og borgere overser forpligtelser.

Læs mere om angivelse

pengesedler og mønter

Betaling

Vi holder øje med, at alle betaler de korrekte skatter, moms og afgifter, og at betalingen sker til tiden.

Læs mere om betaling

Regnemaskine

Efterprøvelse

På baggrund af data udvælger vi de borgere og virksomheder, der har størst risiko for fejl, til en efterprøvelse af deres samlede skatte-, moms- og afgiftsforhold. 

Læs mere om efterprøvelse

Hvis vi ser fejl eller har mistanke om snyd

Alle har pligt til at sætte sig ind i gældende skatteregler og at efterleve dem. Hvis vi finder fejl, og der er manglende betalinger, vil man som minimum skulle betale den manglende skat, moms eller afgift. Vi vurderer, om borgeren eller virksomheden har misforstået eller fejlfortolket reglerne, burde have vidst bedre eller har haft en intention om at unddrage sig skat, moms eller afgifter.

Den videre proces ved fejl eller mistanke om snyd

Eksempler på hvordan vi kontrollerer

Digitalt værktøj styrker kontrolindsatser

Et digitalt prioriteringsværktøj hjælper os med at udpege virksomheder til kontrol. I en af vores kontroller fandt vi grove fejl hos 95 ud af 101 udpegede virksomheder. 
Læs om kontrolindsatsen

Til kamp mod organiseret momssvindel

Momskarruselsvindel begås af virksomheder, der køber varer eller tjenester momsfrit fra et andet EU-land, men opkræver moms ved videresalg uden at indberette momsen til Skattestyrelsen. Men vi gør det sværere at svindle, og vores kontrol mod momskarruselsvindel medfører træf i mere end 8 ud af 10 kontroller.

82 % af vores tobakskontroller opdager fejl

Vi har i 2022 gennemført rekordmange kontroller af tobaksvarer og en ekstraordinær indsats mod salg af tobaksvarer med gamle stempelmærker. Siden 2017 er der sendt opkrævninger ud for i alt knap 900 mio. kr.

pengesedler forskellige valuta

Kontrol af pengeoverførsler resulterer i opkrævninger for 2,7 mia. kr.

Kontrollen af pengeoverførsler til og fra udlandet er i de seneste år blevet mere effektiv. I den seneste indsatsperiode er der fundet fejl eller snyd i knap 8 ud af 10 kontroller. Indsatsen skal afdække, om pengene er beskattet korrekt, og er et centralt element i vores indsats mod skattely.

Mere information om vores kontrolarbejde