Alle, der har am-bidragspligtig løn eller overskud af virksomhed, får automatisk et beskæftigelsesfradrag:

  • Beskæftigelsesfradraget er på 10,60 % og kan højst være 40.600 kr. i 2021 (10,50 % og 39.400 kr. i 2020).

Alle, der har am-bidragspligtig løn eller overskud af virksomhed får også automatisk et jobfradrag:

  • Jobfradraget er på 4,50 % af indkomsten over 200.300 kr. og kan højst være 2.600 kr. i 2021 (4,50 %, 195.800 kr. og 2.600 kr. i 2020).

Beskæftigelses- og jobfradraget beregnes som en procentdel af din indkomst. Der er dog en grænse for, hvor store fradrag du kan få.

Beskæftigelsesfradrag
År Sats Fradrag er højst Beløb, du mindst skal tjene for at få fuldt fradrag
2020 10,50 % 39.400 kr. 375.238 kr.
2021 10,60 % 40.600 kr. 383.018 kr.

Jobfradrag
År Sats Fradrag er højst Beløb, du mindst skal tjene for at få fuldt fradrag
2020 4,50 % af indkomst over 195.800 kr. 2.600 kr. 253.578 kr.
2021 4,50 % af indkomst over 200.300 kr. 2.600 kr. 256.822 kr.

Fradragene beregnes automatisk af din løn (inklusive am-bidrag) eller fx overskud af din virksomhed.

I 2021 er beskæftigelsesfradraget til enlige forsørgere, som har ret til og modtager ekstra børnetilskud efter børnetilskudsloven, på højst 23.400 kr. (22.900 kr. i 2020). 

Hvis du bliver enlig forsørger

Skattestyrelsen får automatisk besked fra Udbetaling Danmark, hvis du bliver enlig forsørger, så du får automatisk det ekstra fradrag. Udbetaling Danmark orienterer os en gang i kvartalet. Når vi har fået besked om, at du er enlig forsørger, får du automatisk en ny forskudsopgørelse.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.