Du får automatisk et standardfradrag på 60 % i 2019 (58 % i 2018) af det beløb, du får for at passe børn.

Du kan dog i stedet vælge at få fradrag for dine dokumenterede udgifter.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter