Giver du gaver over et bestemt beløb til din nærmeste familie, skal der betales gaveafgift, og du skal udfylde en blanket og sende den til os. Hvis du giver en gave under afgiftsgrænsen, skal hverken du eller modtageren gøre noget.

Loading...

Beregningen er vejledende og viser gaveafgiften på kontantgaver i de almindeligste tilfælde. Læs mere om reglerne i Den juridiske vejledning og i Boafgiftsloven (Retsinformation).

Betal gaveafgift af kontantgaver, værdipapirer og andet, fx bil og båd

Når du skal betale gaveafgift af kontantgaver, skal du udfylde vores digitale blanket herunder. Du betaler også gaveafgiften via blanketten:

07.016 - Kontantgaver (pengegaver), værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked og andet, fx bil og båd 

Betal gaveafgift af andre gaver end kontanter

Du betaler gaveafgift af andre gaver end kontanter, fx overdragelse af virksomhed, via enten netbank eller dit pengeinstitut. Du skal betale gaveafgiften samtidig med, at du sender gaveanmeldelsen.

Hent gaveanmeldelse 07.016 B

Fristen for at anmelde og betale gaveafgift er den 1. maj året efter, at gaven er modtaget. Betaler og anmelder du for sent, skal du betale renter.

Hvis enten giveren eller modtageren dør, efter at gaven er givet, er fristen senest otte uger efter dødsfaldet.

Sådan betaler du via netbank:

Brug indbetalingskort med kortart-kode +73 og kreditornummer 8140 6731. Skriv i oplysningsfeltet, at betalingen er gaveafgift, og skriv givers og modtagers cpr-numre.

Sådan betaler du via pengeinstitut:

Oplys kreditornummer 8140 6731, at indbetalingen er gaveafgift og givers og modtagers cpr-numre.

Når gaven er en ting, kan værdien fastsættes ved hjælp af for eksempel en faktura.

Værdipapirer og aktiver

Værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, og noterede valutaer værdiansættes til kursen på det tidspunkt gaven modtages.

Aktiver, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, fx unoterede aktier, valuta eller en bil, værdiansættes til handelsværdien på det tidspunkt, hvor gaven modtages.

Brugsværdi

Hvis for eksempel forældre stiller en bil til rådighed for deres barn, skal værdien opgøres som de udgifter, der er forbundet med at benytte bilen: registreringsafgift, afskrivninger, benzin og andet, der betales for barnet i forbindelse med bilen.

Er du i tvivl, om værdien af et aktiv overstiger den skattefrie grænse på 68.700 kr. i 2021 (67.100 kr. i 2020), kan du bede om at få et bindende svar.

Fast ejendom

Du skal altid sælge fast ejendom til markedsværdien. Hvis boligen ikke er vurderet som udlejet, kan du som udgangspunkt sælge ejendommen til et beløb, der ligger inden for 85-115 procent af den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Du kan ikke sælge ejendommen til et beløb, der ligger inden for 85-115 procent af den seneste offentlige ejendomsvurdering, hvis der er særlige omstændigheder, der indikerer, at en salgspris, der højst afviger med 15 procent i forhold til den seneste vurdering, ikke er udtryk for ejendommens reelle markedsværdi.

Hvis du har fået en gave fra en i din nærmeste familie, der bor i udlandet, gælder de samme regler, som hvis giveren bor i Danmark.

Det samme er tilfældet, hvis du giver en gave til én, der bor i udlandet. I begge tilfælde skal der betales afgift til Danmark.

Der skal betales gaveafgift, hvis begge parter bor i udlandet, når gaven består af følgende aktiver beliggende her i landet:

 • fast ejendom
 • tilbehør til fast ejendom
 • formue tilknyttet et fast driftssted, fx en virksomhed.

Gaver sendt fra lande uden for EU

Almindelige gaver til jul, fødselsdag, barnedåb, konfirmation, bryllup, ved fratrædelse, jubilæer, lignende lejlighedsgaver og reklamegaver af beskeden værdi er skattefri.

Får du en gave, som er større, end hvad der almindeligvis er passende, skal du betale skat af den. Det gør du ved at skrive værdien af gaven på din årsopgørelse, rubrik 20. Der er ingen faste grænser for, hvad der en almindelig gave, og hvornår den bliver så stor, at du skal betale skat. Hvis du er i tvivl, kan du ringe til os på 72 22 18 18.

Hvis du får et produkt, et gavekort eller et engangsbeløb som betaling for udført arbejde, er det altid skattepligtigt. Det kan være fx være:

 • Undervisning
 • Foredrag
 • Betaling for anmeldelser af produkter eller omtale af virksomheder på sociale medier. Det samme gælder, hvis du får produkter tilsendt, for at du kan anmelde dem på sociale medier som fx YouTube, Instagram eller på din blog.

Det gælder alle typer produkter, både:

 • Gavekort og engangsbeløb
 • Fysiske produkter, fx vin, møbler og skønhedsprodukter
 • Oplevelser, fx billetter til festivaler, middage og ferierejser

Du skal selv oplyse værdien af de produkter, gavekort eller engangsbeløb, du har modtaget. Det gør du ved at skrive værdien på din årsopgørelse i rubrik 20.

Læs om, hvordan du fastsætter værdien.

Vi skelner mellem:

•    Produkter, der er modtaget som betaling.
•    Gaver, som afsenderen giver uopfordret eller af gavmildhed.

Om du har modtaget et produkt eller en gave, har betydning for, hvordan du fastsætter værdien af produktet eller gaven.

Du skal fastsætte produktets værdi til markedsværdien. Det vil sige til det beløb, som det ville koste at købe et tilsvarende produkt i en butik eller på nettet.

Aftaler du med en virksomhed, at du modtager et produkt, så du kan omtale eller anmelde det på dit sociale medie som fx YouTube, Instagram eller din blog, skal du også opgive markedsværdien af dette produkt. Det gælder uanset, om du skal anmelde fysiske produkter eller oplevelser.

Eksempel:

Efter aftale med en virksomhed, modtager du et par sneakers, som du skal omtale på din YouTube-kanal. Som betaling får du point, du kan bruge til at vælge et produkt i en pointshop. Du fastsætter værdien af både sneakers og produktet, du valgte i pointshoppen, til markedsværdien. Markedsværdien er det beløb, det ville koste at købe tingene i en butik eller på nettet. Du lægger de to beløb sammen og skriver dem i rubrik 20 på din årsopgørelse.

Gaver er som udgangspunkt skattepligtige.

Du skal vurdere, hvad gaven er værd for dig, og oplyse værdien i rubrik 20 på din årsopgørelse.

Har du på forhånd aftalt med giveren, at du skal have et bestemt produkt som betaling for dit arbejde? Så skal du fastsætte produktets værdi til markedsværdien, altså det beløb, du skal betale for produktet i en butik.

Eksempel:

Du skal undervise et hold på en aftenskole. Du har aftalt med de ansvarlige, at du udover et fast beløb per undervisningstime vil modtage et gavekort på 1.000 kr. til en restaurant i nabolaget. Du oplyser beløbet på 1.000 kr., altså markedsværdien, i rubrik 20 på din årsopgørelse.

Modtager du en gave, der let kan sælges til et beløb tæt på markedsværdien, skal du værdifastsætte gaven til markedsværdien. Markedsværdien er det beløb, gaven ville koste, hvis du skulle købe den i en butik eller på nettet. Det gælder bl.a. møbler, der betragtes som designklassikere, og ædelmetaller, fx guldsmykker.

Eksempel:

Du har skrevet en række blogindlæg om en virksomhed og deres produkter. De er meget tilfredse, så udover den aftalte betaling modtager du også et guldsmykke som tak. Fordi smykket er af guld, kan det let sælges til en pris tæt på smykkets nypris. Derfor oplyser du smykkets nypris, altså markedsværdien, i rubrik 20 på din årsopgørelse.

Har du modtaget en gave fra en virksomhed, der ønsker, at du omtaler gaven på sociale medier eller på din blog, uden at I forinden har lavet en aftale om det? Så kan du værdifastsætte gaven ud fra, hvad gaven er værd for dig. Det gælder så længe, du beholder gaven, og uanset om du beslutter at omtale den på sociale medier eller ej.

En gave, som har en beskeden værdi og er givet ved en særlig lejlighed, er skattefri. Det kunne fx være en julegave fra en samarbejdspartner. Du skal betale skat af alle gaver, der ikke gives ved en særlig lejlighed eller som overstiger en beskeden værdi.

Er du i tvivl?

Er du fortsat i tvivl, kan du få hjælp af en medarbejder fra Skattestyrelsen på 72 22 28 28.

Indsamlede penge er kun skattefri, hvis enten:

 • de alene er en anerkendelse af modtagerens fortjenester.
 • de er givet i anledning af modtagerens alvorlige sygdom eller tilskadekomst.
 • de er givet til personer eller efterladte til personer, der har været udsat for en ulykke, forbrydelse eller katastrofe.

Der er også et krav, at pengene er givet én gang for alle, at indsamlingen er foregået blandt en større personkreds, og at indsamlingen ikke er sket på modtagerens initiativ.

Giverne kan ikke få fradrag for deres bidrag til indsamlingen.

Indsamlede penge til andre formål skal modtageren betale skat af.

Er du i tvivl, om de indsamlede penge er skattefri, kan du ringe til os på 72 22 18 18.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.