Arbejdsgiveren skal kontrollere, at alle betingelserne for skattefri kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse) er opfyldt. 

  • kørslens formål
  • kørslens mål med eventuelle delmål
  • dato
  • antal kørte kilometer
  • beregning efter satser
  • kørslen er i medarbejderens eget køretøj.


Opfylder medarbejderens kørsel ikke betingelserne, er godtgørelsen skattepligtig A-indkomst for medarbejderen. Medarbejderen kan i stedet få kørselsfradrag.

Kørselsfradrag (befordringsfradrag)

Udbetalingen af skattefri godtgørelse og arbejdsgiverens kontrol skal være ordentligt dokumenteret.

Dokumentation forudsætter, at de nævnte oplysninger fremgår af arbejdsgiverens bogføringsbilag og er synligt kontrolleret af arbejdsgiveren, for eksempel i form af underskrift, stempel eller fejlrettelse.

Der er ikke krav om, at man bruger en bestemt blanket, men det kan være en fordel at bruge den samme systematik fra gang til gang.

Se eksempel på kørselsafregning (udfyldt skema) (PDF)

Hent skema til kørselsafregning (tomt skema) (Word)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.