Arbejdsgiveren skal kontrollere, at alle betingelserne for skattefri kørselsgodtgørelse (befordringsgodtgørelse) er opfyldt. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter