Et personalegode er et gode, du som arbejdsgiver betaler, og som dine ansatte kan bruge privat.

Værdien af personalegoder sidestilles med løn og skal medregnes til den personlige indkomst.

Personalegoder værdiansættes som hovedregel efter markedsværdien.

De mest almindelige er:                     

 • fri kost og logi
 • fri bil
 • fri telefon
 • sundhedsforsikring- og behandling.

Skattefrie personalegoder

Din medarbejder skal ikke betale skat af visse goder, fx:

 • Uddannelsesudgifter, hvis de har arbejdsmæssig relevans.
 • Parkeringsplads eller BroBizz, som medarbejderen bruger i forbindelse med arbejde.
 • Enkeltstående firmafester og -arrangementer, frugtordninger og lignende.

Personalegoder, der har direkte sammenhæng med dine ansattes arbejde, skal kun beskattes, hvis den samlede værdi af disse goder overstiger 6.200 kr. i 2019 (6.100 kr. i 2018), fx:

 • Gratis mad og drikke ved overarbejde.
 • Fri avis til brug for arbejdet.
 • Frikort til offentlig befordring, som er ydet af hensyn til erhvervsmæssig befordring, og som kan bruges til anden privat transport end mellem hjem og arbejde.
 • Kreditkortordninger.
 • Kørekort (delvist) betalt af arbejdsgiveren, som skal bruges som led i arbejdet.

Overskrides grænsen på 6.200 kr. i 2019 (6.100 kr. i 2018), beskattes din medarbejder af hele den samlede værdi. Giver du for eksempel din medarbejder flere personalegoder, hvor værdien tilsammen er på 6.400 kr., skal din medarbejder betale skat af hele beløbet.

Personalegoder, som ikke er med i bagatelgrænsen på 6.200 kr. i 2019 (6.100 kr. i 2018)

Disse personalegoder tæller ikke med i bagatelgrænsen, fordi de beskattes på en anden måde:

 • fri bil
 • fri telefon
 • fri bolig
 • fri lystbåd
 • fri radio- og medielicens
 • fri kost og logi efter Skatteministeriets satser
 • kost og logi, der ikke er regnet med i din løn
 • personalelån: Læs om skat af personalelån på Værdiansættelse for 2013 af visse personalegoder.

Hvis der ikke er en konkret sammenhæng mellem personalegoderne og arbejdet, skal din medarbejder betale skat af goderne, hvis de har en samlet værdi på over 1.200 kr. (1.100 kr. i 2018)

Julegaver i form af tingsgaver til en værdi af højst 800 kr. er skattefrie, men indgår i beregningen af den samlede værdi. Hvis du har givet et personalegode til 600 kr. og en julegave til 700 kr. skal din medarbejder selvangive 600 kr. (alle beløbene er inkl. moms).

Gaver fra arbejdsgiver

Hvis du som arbejdsgiver har andre udgifter i forbindelse med en medarbejders fratræden, fx udgifter ved en personalesammenkomst, er udgifterne fradragsberettiget.

Når du som arbejdsgiver giver en fratrædelsesgodtgørelse til en ansat i forbindelse med dennes fratræden, er godtgørelsen fradragsberettiget for dig som giver.

Modtageren skal betale A-skat og am-bidrag af fratrædelsesgodtgørelse over 8.000 kr., så du skal trække A-skat og am-bidrag hos den ansatte af beløbet over 8.000 kr.

Du skal ikke trække am-bidrag af den del af en godtgørelse, du giver som tingsgave/naturalie. 

Personalegoder, der er givet som en belønning til dine ansatte, skal beskattes fuldt ud. Betaler du for eksempel en rejse i stedet for at give et løntillæg, skal din medarbejder betale skat af rejsen.

Hvis din medarbejder kombinerer en forretningsrejse med en ferierejse betalt af dig, skal din medarbejder betale skat af ferierejsens markedsværdi. Det samme gælder, hvis du betaler en rejse, der ikke er tilstrækkeligt erhvervsmæssigt begrundet.

Har din medarbejder udnyttet bonuspoint optjent i forbindelse med rejser, der er betalt af dig, skal din medarbejder oplyse det beløb, han skulle have betalt til for eksempel flyselskabet, rejsebureauet eller hotellet, hvis han ikke havde brugt bonuspointene.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.