Hvis du vil tilmelde dine indbetalingskort til Betalingsservice, så de bliver betalt automatisk, skal du oplyse følgende i din bank/netbank:

Tilmeld din forskudsskat alene (B-skat og am-bidrag)

1.      PBS-nr.: 02056372

2.      Debitorgruppe: 00001

3.      Kundenummer: 16xxxxxx9xxxx25 (x'erne er dit cpr-nummer)

Tilmeld alle dine personskatter (forskudsskat, restskat og rest-am-bidrag) 

1.      PBS-nr.: 03663833

2.      Debitorgruppe: 00002

3.      Kundenummer: 16xxxxxx9xxxx25 (x'erne er dit cpr-nummer)

Når betalingen fremgår af din betalingsoversigt fra Betalingsservice, foregår betalingen automatisk.  

Sidste frist for at tilmelde eller afmelde din betaling til Betalingsservice er den 6. sidste bankdag i måneden kl. 09 om morgenen. Se kalender med tidsfrister på betalingsservice.dk.

BEMÆRK: Hvis din restskat er for tidligere år, er det ikke sikkert, at du kan bruge Betalingsservice. Så skal du i stedet betale via TastSelv.