eKapital er betegnelsen for de obligatoriske pligter til at indberette, som mange virksomheder og organisationer har. eKapital omfatter kun de pligter, som ikke er omfattet af eIndkomst (løn).

Det drejer sig om indberetning af oplysninger på disse områder:

  • Anparter
  • Finansielle oplysninger til udveksling med andre lande (FATCA og CRS)
  • Gaver og bidrag
  • Indskud og udlån
  • Kontingenter til A-kasser og fagforeninger
  • Lejeindtægter fra fritidsbolig
  • Pensioner
  • Værdipapirer - finansielle kontrakter.

Nyt og driftsinfo om eKapital 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter