Hvis din virksomhed har fjernsalg af varer og salg af en række ydelser til private i EU, gælder der særregler om, at momsen skal indberettes og betales i det medlemsland, hvor den endelige forbruger bor. Fra 1. juli 2021 indføres der bl.a. en ny fælles EU-grænse, så virksomheder i EU skal betale moms i forbrugerens land, når virksomhedens samlede salg pr. år til alle andre EU-lande overstiger 10.000 euro (75.000 kr.). Det kan du læse mere om i afsnittet Nye regler fra 1. juli 2021

Disse særregler gælder kun ved salg til private i EU. Normalt skal momsen opkræves i virksomhedens hjemland, når en virksomhed sælger til private.

For at gøre det nemmere for virksomheder at opkræve, indberette og betale moms ift. særreglerne er der lavet en frivillig EU-ordning, der gør det muligt for dig at registrere din virksomhed i ét land og indberette og betale EU-moms dér. Denne ordning har tidligere været omtalt som One stop moms i Danmark. Fra 1. juli 2021 vil ordningen blive omtalt som Moms One Stop Shop.

Du kan læse mere om de nye regler og om Moms One Stop Shop på denne side. 

De nye regler for salg til private i EU er overordnet:

  • Ved fjernsalg af varer og salg af visse ydelser (elektroniske ydelser, herunder teleydelser og radio- og tv-spredning) er der indført en fælles grænse, så momsen skal betales i forbrugerens land, når virksomhedens samlede salg til alle andre EU-lande overstiger 10.000 euro pr. kalenderår. Grænsen gælder dog kun for virksomheder i EU.
  • Det betyder også, at de nationale grænser for fjernsalg af varer bliver ophævet.
  • Flere former for ydelser omfattes af reglerne om at kunne indberette via Moms One Stop Shop-ordningen.
  • Ved import af varer fra lande uden for EU til private i EU, er småforsendelser (under 80 kr.) ikke længere fritaget for moms - der bliver lagt moms på fra første krone.

Moms One Stop Shop-ordningen omfatter også de nye regler

Moms One Stop Shop-ordningen bliver ændret til også at omfatte de nye regler. Læs mere om Moms One Stop Shop i afsnittet Moms One Stop Shop - ordninger og fordele længere nede på siden. 

Her kan du også læse om de tre ordninger, som Moms One Stop Shop består af: EU-ordningen, Ikke-EU-ordningen og Importordningen

Nye regler gælder fra 1. juli 2021

Det har tidligere været planen, at reglerne skulle træde i kraft pr. 1. januar 2021, men på grund af corona-situationen har EU-landene valgt at udskyde startdatoen for de nye momsregler med 6 måneder fra 1. januar 2021 til 1. juli 2021.

Indtil da er det stadig de nuværende regler for moms ved salg til private i EU, der gælder. Det gælder også One stop moms-ordningen, der er aktiv indtil 1. juli 2021. Læs mere om de nuværende regler for elektronisk leverede ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester.

Virksomheder, der allerede er en del af det nuværende One stop moms, bliver automatisk en del af det nye Moms One Stop Shop.

Hvis din virksomhed fra 1. januar 2019 sælger for under 10.000 euro i elektronisk leverede ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester til private i EU i løbet af et kalenderår, behøver du ikke at indberette og betale moms i alle de EU-lande, hvor du har salg til private. Du kan i stedet vælge af indberette og betale momsen i virksomhedens hjemland.  

Ny fælles grænse for fjernsalg og elektronisk leverede ydelser, m.m.

Fra 1. juli 2021 bliver fjernsalg en del af ny fælles EU-grænse, som allerede gælder for elektronisk leverede ydelser, m.m. Denne grænse definerer, hvornår virksomheder skal indberette og betale moms i forbrugerens land, og hvornår de kan gøre det i deres eget land. 

Indtil 1. juli 2021 er den danske grænse for fjernsalg af varer 280.000 kr. Den nye fælles grænse for fjernsalg af varer og salg af elektronisk leverede ydelser, m.m., er på 10.000 euro pr. kalenderår, og den bliver ens i hele EU. 

Fjernsalg er salg af varer, som bliver solgt fra en virksomhed og sendt til en privat forbruger over en landegrænse, hvor sælger medvirker til transporten. Det gælder som oftest ved salg via internettet.

Ved salg over grænsen på 10.000 euro

Hvis din virksomhed har fjernsalg af varer og/eller salg af elektroniske ydelser, m.m., der samlet set overstiger 10.000 euro pr. kalenderår, skal du indberette og betale moms i alle de EU-lande, hvor forbrugerne bor. Med den frivillige Moms One Stop Shop-ordning (EU-ordningen) kan du dog registrere din virksomhed i ét land og indberette og betale EU-moms dér.

Læs mere om de forskellige ordninger i afsnittet Moms One Stop Shop - ordninger og fordele længere nede på siden.

Ved salg under grænsen på 10.000 euro

Hvis din virksomhed har fjernsalg af varer og/eller salg af elektroniske ydelser, m.m., der samlet set ikke overstiger 10.000 euro pr. kalenderår, behøver du ikke at indberette og betale moms i alle de EU-lande, hvor forbrugerne bor. Du skal dog være opmærksom på, at du i stedet for skal betale dansk moms og indberette via virksomhedens almindelige momsindberetning.

Hvis din virksomhed sælger under grænsen på 10.000 euro, kan du alligevel vælge, at virksomheden skal benytte den frivillige Moms One Stop Shop-ordning (EU-ordningen). Virksomheden skal så registreres og opkræve, indberette og betale gennem ordningen.

Læs mere om de forskellige ordninger i afsnittet Moms One Stop Shop - ordninger og fordele længere nede på siden.

Hvis din virksomhed er lokaliseret uden for EU og sælger til private i EU, skal momsen betales i forbrugerens hjemland. For virksomheder i lande uden for EU gælder grænsen på 10.000 euro ikke.

Salg af ydelser

Ved salg af ydelser til private i EU, skal virksomheden indberette og betale moms ved salg af ydelser i alle de EU-lande, hvor virksomheden har salg til private.

Hvis din virksomhed uden for EU sælger ydelser til private i EU, kan din virksomhed registrere sig i den frivillige Moms One Stop Shop-ordning (Ikke-EU-ordningen) og indberette og betale moms i ét land i stedet for. Læs mere om Ikke-EU-ordningen i afsnittet Moms One Stop Shop - ordninger og fordele længere nede på siden.

Salg af varer, der ikke overstiger 150 euro

Ved salg af varer gælder andre regler. Fra 1. juli 2021 er småforsendelser (under 80 kr.) ved import af varer fra lande uden for EU ikke længere fritaget for moms. Det betyder, at der skal være moms fra første krone på alle forsendelser af varer.

Hvis din virksomhed uden for EU sælger varer til private i EU, der ikke overstiger 150 euro, kan din virksomhed registrere sig i den frivillige Moms One Stop Shop-ordning (Importordningen) og indberette og betale moms i ét land i stedet for. Læs mere om Importordningen i afsnittet Moms One Stop Shop - ordninger og fordele længere nede på siden.

Salg af varer, der overstiger 150 euro

Ved salg af varer for over 150 euro til private i EU, kan virksomheden ikke benytte Moms One Stop Shop, men skal i stedet indberette og betale moms efter de generelle regler for salg af varer fra lande uden for EU.

For at gøre det nemmere for virksomheder at indberette og betale moms ved salg til private i EU, bliver det nuværende One stop moms udvidet til at inkludere de varer og ydelser, hvor momsen skal betales i forbrugerens land. Det er typisk varer og ydelser, der sælges via internethandel til forbrugere i EU. Fra 1. juli 2021 vil ordningen blive omtalt som Moms One Stop Shop.

Moms One Stop Shop-ordningen kan forenkle EU-virksomhedernes administration ved at gøre det muligt at indberette og betale moms ved salg til private i EU i ét EU-land. Læs mere om Moms One Stop Shop, og hvordan du tilmelder din virksomhed.
 

De nye ordninger gælder fra 1. juli 2021

Fra 1. april 2021 er det muligt at lade virksomheden registrere til de nye Moms One Stop Shop-ordninger (EU-ordningen, Ikke-EU-ordningen, og Importordningen), og fra 1. juli 2021 træder de nye regler i kraft. Dermed kan virksomheder, der er tilmeldt ordningerne, begynde at indberette og betale til det land, hvor virksomheden er tilmeldt ordningen, fra 1. juli 2021.

Indtil da er det stadig de nuværende regler for moms ved salg til private i EU, der gælder. Det er også One stop moms-ordningen, der er aktiv indtil 1. juli 2021. Læs mere om det nuværende One stop moms.

EU-ordningen (for virksomheder i EU)

EU-ordningen gælder for virksomheder i Danmark eller et andet EU-land. EU-ordningen omfatter fjernsalg af varer og salg af alle ydelser til forbrugere i andre EU-lande, hvor momsen skal betales i forbrugerens land. Det vil sige, at du kan indberette moms via dit eget hjemland i stedet for at skulle være registreret i de enkelte lande. Ordningen gælder også virksomheder, der er registreret i EU, men har hjemsted uden for EU, hvis den foretager fjernsalg af varer.

Læs mere om EU-ordningen.

Ikke-EU-ordningen (for virksomheder uden for EU)

Ikke-EU-ordningen gælder virksomheder med hjemsted for sin økonomiske virksomhed uden for EU (et såkaldt tredjeland) og som ikke har nogen forretningssteder i EU. Ikke-EU-ordningen omfatter ydelser, hvor momsen skal betales i forbrugerens hjemland. Det betyder, at virksomheder uden for EU ikke skal lade sig registrere i de lande i EU, hvor de sælger ydelser til private, men kan vælge et land, hvorfra de kan indberette til resten af EU.

Læs mere om Ikke-EU-ordningen.

Importordningen (import af varer under 150 euro til private i EU)

Importordningen (Import One Stop Shop) er en ny ordning for virksomheder, der har fjernsalg af varer indført fra lande uden for EU til private i EU og med en værdi, der ikke overstiger 150 euro. Fjernsalg er salg af varer, som bliver solgt fra en virksomhed og sendt til en privat forbruger over en landegrænse, hvor sælger medvirker til transporten. Det gælder som oftest ved salg via internettet.

Importordningen er etableret, fordi momsfritagelsen for varer under 80 kr. fra lande uden for EU ophæves. Hvis virksomheden er registreret uden for EU og vil benytte ordningen, skal virksomheden registreres via en mellemmand, og mellemmanden skal være registreret i et EU-land.

Hvis dine varer er pålagt visse punktafgifter (fx alkohol og forarbejdet tobak), kan du ikke benytte ordningen til disse varer.

Hvis virksomheden sælger varer med en værdi over 150 euro fra et land uden for EU til privatpersoner i EU, kan virksomheden ikke benytte de forenklede ordninger.

Læs mere om Importordningen.

EU-kommissionen vedtog ny lovgivning, som trådte i kraft 1. januar 2015, der skulle sikre lettelser til erhvervslivet og mere fair konkurrence på tværs af EU, samt nedbringe svindlen med moms. Derfor er det lovpligtigt for virksomheder at indberette og betale moms i alle de EU-lande, hvor de sælger elektronisk leverede ydelser, teleydelser samt radio- og tv-spredningstjenester til private.

For at gøre det nemmere for virksomheder at overholde loven, blev der lavet en frivillig ordning, VAT Mini One Stop Shop. I Danmark har ordningen været kendt som One stop moms. Fra 1. juli 2021 vil ordningen blive omtalt som Moms One Stop Shop. Via ordningen kan virksomheder vælge at registrere, indberette og betale EU-moms i ét land. Fordelen ved ordningen er, at virksomheden ikke skal lade sig registrere i og indberette moms til hvert enkelt EU-land, den sælger sine ydelser i, men kan gøre det samlet til virksomhedens sædvanlige skattevæsen (i Danmark er det Skattestyrelsen).

Der findes to versioner af det nuværende One stop moms: EU-ordningen (for virksomheder i EU) og ikke-EU-ordningen (for virksomheder uden for EU). Læs mere om reglerne for de to nuværende versioner af ordningen.

Hvis din virksomhed allerede er tilmeldt den nuværende One stop moms-ordning, kan du læse mere om herunder, hvordan du skal forholde dig til den nye Moms One Stop Shop-ordning.

Virksomheden bliver automatisk en del af Moms One Stop Shop-ordningen

Din virksomhed vil automatisk blive flyttet over på den nye Moms One Stop Shop-ordning fra 1. juli 2021. For at virksomheden overholder kravene til at være med i ordningen, skal du indtaste nogle flere registreringsoplysninger om virksomheden. Du bliver kontaktet af Skattestyrelsen, når du kan tilføje disse oplysninger.

Hvis du ønsker at afmelde virksomheden

Hvis du ønsker at afmelde din virksomhed fra One stop moms-ordningen, og dermed ikke automatisk få den over i den nye Moms One Stop Shop-ordning, kan du her læse mere om afmelding fra One stop moms.

Hvis du har rettelser til indberetninger for tidligere år fra 2021

Fra 1. juli 2021 skal du indberette moms ved salg til private i EU gennem den nye løsning, som vi er i gang med at udvikle. Hvis du derimod har rettelser til indberetninger for perioder før 1. juli 2021, skal du rette dem i den gamle løsning. Du vil derfor stadig have adgang til den gamle løsning.

Hvis du vil indberette Moms One Stop Shop via fil-upload 

Du kan indberette moms ved salg til private i EU ved at uploade en CSV-fil med dine indberetninger i TastSelv Erhverv. I denne vejledning kan du se, hvordan du gør, og hvad filen skal indeholde. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.