Gå til indhold

Hovedkort, bikort og frikort

Alle personer må hvert år tjene et bestemt beløb uden at skulle betale skat. Beløbet er som udgangspunkt 49.700 kr. i 2024.

Tjener du under det beløb, skal du have et frikort. Tjener du over det beløb, skal du i stedet have et hovedkort og et bikort.

Frikort, hovedkort og bikort kaldes samlet skattekort. Dit skattekort er digitalt, og du kan se det i TastSelv øverst i din forskudsopgørelse.

Forstå dit skattekort: Se hvornår du skal bruge hvilket kort

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Beregning af A-skat og AM-bidrag