Gå til indhold

Skat af aktier, hvis du flytter fra Danmark

Hvis du flytter fra Danmark og har aktier med en kursværdi på 100.000 kr. eller mere, betragter vi gevinst eller tab på dine aktier som realiseret. Hvis du har nettogevinst, beregner vi derfor skat af gevinsten efter de almindelige regler i aktieavancebeskatningsloven.

Du kan dog udskyde skatten (få henstand), så du i stedet betaler skat løbende, som boede du i Danmark, ved at udfylde blanket 04.065 hvert år. Hvis du ikke gør det, eller hvis du ikke afleverer oplysningsskemaet (det der tidligere var kendt som selvangivelsen) til os, skal du betale skat af den gevinst, du kunne have fået, hvis du solgte dem den dag, du flyttede.

  • Du skal udfylde blanket 04.065 og en beholdningsoversigt for at udskyde skatten (få henstand).
  • Du skal udfylde blanketten hvert år, efter at du er flyttet.
  • Fristen er 1. juli året efter, at du er flyttet ud.
  • Hvis du ikke overholder fristen, skal du betale skat af dine aktier nu.

Udfyld Oplysningsskema - Henstandsbeholdning - Fraflytteraktieavance (blanket 04.065)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om kapitalgevinstbeskatning