Gå til indhold

04.065 - Oplysningsskema - Henstandsbeholdning - Fraflytter aktieavance

Blanketnr.

04.065

Om blanketten

Du skal bruge blanketten hvis en af følgende situationer gælder for dig:

1.    Du er tidligere flyttet til udlandet og i forbindelse med, at din skattepligt til Danmark ophørte, eller dit skattemæssigt hjemsted flyttede til udlandet, har du fået henstand med at betale skat af aktiegevinst og/eller kursgevinst ved fraflytningen.
2.    Du er flyttet til udlandet i 2023 og ejer aktier, anparter (ApS) eller andre værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven med en værdi, der på fraflytningstidspunktet var på mindst 100.000 kr. og/eller aktierne er erhvervet med negativ anskaffelsessum.
3.    Du er flyttet til udlandet i 2023 og ejer fordringer og/eller kontrakter omfattet af kursgevinstloven med en værdi, der på fraflytningstidspunktet var på mindst 100.000 kr.
4.    Du er flyttet tilbage til Danmark fra udlandet i 2023 og har en henstandssaldo fra flytningen til udlandet vedrørende aktieavance og/eller kursgevinst, og du fortsat ved flytningen til Danmark ejer aktier mv. eller fordringer, der indgik i beholdningen af aktier mv. eller fordringer på fraflytningstidspunktet.

Hvis du sender blanketten som en vedhæftet fil i en mail til Skattestyrelsen, skal filen først gemmes på din egen computer, før filen vedhæftes mailen.

Du kan sende den udfyldte blanket til os ved at logge ind på TastSelv på skat.dk og vælge:

Kontakt → Skriv til os → Indsend oplysningsskema for 2023 → Oplysningsskema Fraflytterbeskatning - Henstandsbeholdning

Du kan også sende den udfyldte blanket som fysisk post.

Postadresse:

Skattestyrelsen
Postboks 9
4930 Maribo


Hent blanket 04.065 i Excel-format

Hent blanket 04.065 2023

2022   2021


Til brugere af Apple-produkter:

Vi oplever ofte at modtage blanketter med blanke felter fra en bruger, der har brugt Safari-browseren eller billedfremviseren på Mac til at udfylde blanketten med. De blanke felter skyldes en teknisk fejl i pdf-formatet. Derfor opfordrer vi brugere af Mac til at bruge en anden browser eller andet software til at udfylde blanketterne og sende til os.

Bemærk

OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.