Gå til indhold

Regler for grænsegængere

Du kan vælge at blive beskattet efter grænsegængerreglerne hvis:

  • du er begrænset skattepligtig til Danmark og tjener mindst 75 % af din samlede indkomst i Danmark.
  • du som fuldt skattepligtig (dobbeltdomicileret) anses for skattemæssigt hjemmehørende i dit hjemland, og du tjener mindst 75 procent af din samlede indkomst i Danmark.

Hvis du vælger at blive beskattet efter grænsegængerreglerne, kan du få fradrag for en række personlige og familiemæssige udgifter. Derudover får du fradrag for bestemte udgifter, der relaterer sig til din indkomst i Danmark.

Særlige forhold kan betyde, at det ikke kan betale sig for dig at vælge beskatning efter grænsegængerreglerne. Fx hvis du har aktieindkomst, da der ved valg af grænsegængerreglerne sker en ændring af beskatningen af udbytter og royalties. Beskatningen ændrer sig fra at være bruttobeskattet til at blive beskattet efter de almindelige regler for fuldt skattepligtige. Hvis Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsaftale med det land, du bor i, og der er aftalt en maksimal procent for beskatning, kan skatten betales efter disse regler.