Gå til indhold

Indekser og afstandsprocenter

Du skal bruge et såkaldt indeks, når du skal omregne værdien af din udenlandske ejendom fra købsprisen til ejendomsværdien i 2001 og 2002. Der findes 3 forskellige indeks, som dækker forskellige lande:

  • Det svenske indeks for fritidshuse (hvis dit hus ligger i Sverige)
  • OECD’s indeks for udvikling i huspriser (hvis din ejendom ligger i et land på listen) 
  • Det danske sommerhusindeks (hvis din ejendom ligger i et land, som ikke er med i et af de 2 andre indekser).

Når du har beregnet ejendomsværdierne for 2001 og 2002, skal du trække en såkaldt afstandsprocent fra værdien. Den finder du nederst på siden.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Ejendom i udlandet