Gå til indhold

Den regnskabsmæssige metode for skat af vedvarende energianlæg

Du kan kun bruge denne metode, hvis du har købt eller lavet en bindende aftale om køb af anlæg senest den 19. november 2012. Du kan ikke skifte til denne metode, hvis du allerede bruger den skematiske metode.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Beskatning efter de almindelige regler for indkomstopgørelse