Gå til indhold

Børnedagplejere

Du får automatisk et standardfradrag for 2024 på 60 % (2023 på 68 %) på årsopgørelsen af det beløb, du får for at passe børn. 

Du kan dog vælge at få fradrag for dine dokumenterede udgifter i stedet.

Standardfradraget udgør en fast procentdel af det beløb, du får for at passe børn, fratrukket am-bidrag og bidrag til ATP. Har du en pensionsordning, hvor din arbejdsgiver fratrækker indbetalingerne inden skatteberegningen, er det heller ikke med i beløbet.

Du får automatisk dit fradrag på årsopgørelsen. Men er du privat dagplejer uden tilskud fra kommunen, skal du selv beregne dit standardfradrag og skrive det på årsopgørelsen. Det samme gælder, hvis du løbende ønsker at få dit fradrag på forskudsopgørelsen.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om børnedagplejere