Gå til indhold

Skattefri rejsegodtgørelse i transportvirksomheder


Når man rejser i forbindelse med sit arbejde, kan ens arbejdsgiver udbetale skattefri rejsegodtgørelse til at dække rejseudgifterne. Det gælder også ansatte i transportvirksomheder, fx chauffører. 

Godtgørelsen kaldes også for "diæter" og kan udbetales efter nogle faste satser. Satserne skal dække udgifter til kost, småfornødenheder og logi (overnatning) på rejsen. Dog kan chauffører, der transporterer varer eller personer, ikke få dækket udgifter til logi efter de faste satser.

Der er nogle krav til rejsen, som skal være opfyldt, for at der kan udbetales skattefri rejsegodtgørelse. Derfor er det også vigtigt, at rejsen er dokumenteret med de rigtige oplysninger. Her kan I se, hvad man skal gøre som ansat og som arbejdsgiver.

Chauffør: Sådan gør du

Hvis der er fejl i din rejsedokumentation, kan du risikere at skulle betale skat af rejsegodtgørelsen. Derfor er det vigtigt, at du registrerer dine rejser korrekt og med de nødvendige oplysninger, så din arbejdsgiver kan beregne godtgørelsen rigtigt og kontrollere, at kravene er overholdt.

Hvis du følger disse 3 punkter, er du hjulpet godt på vej:

Vognmand: Sådan gør du

Det er dit ansvar som arbejdsgiver at kontrollere og godkende, at den ansattes rejse opfylder kravene for at få skattefri rejsegodtgørelse. Du skal tjekke, at der er de nødvendige oplysninger i rejsedokumentationen. Hvis der er fejl, kan den ansatte risikere at skulle betale skat af rejsegodtgørelsen.

Hvis du følger disse 3 punkter, er du hjulpet godt på vej:

Faste satser for kost og logi 2024

Kostgodtgørelse for turistchauffører pr. døgn:
- ved rejse i Danmark
- ved rejse i udlandet
75 kr.
150 kr.
Kostgodtgørelse for øvrige chauffører pr. døgn 574 kr.
Småfornødenheder (hvis der ikke gives fuld kostgodtgørelse, kan der gives denne procentsats til at dække småfornødenheder) 25 %
Logigodtgørelse (overnatning) pr. døgn* 246 kr.

Reduktion for gratis måltider:
- morgenmad
- frokost
- aftensmad

15 %
30 %
30 %

 

* Chauffører, der transporterer varer eller personer, kan ikke få dækket udgifter til logi efter de faste satser.

Se flere satser.

Undgå de mest almindelige fejl

  • Mangler i rejsedokumentationen. Det kan fx være, at der mangler fyldestgørende adresser, eller at der ikke står et konkret formål med rejsen.
  • Forkerte satser i beregningen. Der er brugt forkerte satser i beregningen. Husk at bruge de gældende satser for året.

  • For kort afstand til bopæl. Det kan være, at afstanden mellem bopælen og det midlertidigt arbejdssted er for kort til, at det anses for nødvendigt, at den ansatte overnatte ude.

  • Benspænd fra reglerne om køre- og hviletid. I nogle tilfælde harmonerer reglerne for skattefri rejsegodtgørelse ikke med reglerne for køre- og hviletid. Hvis man fx er nødt til at stoppe på grund af reglerne om køre- og hviletid, medfører det ikke i sig selv, at man er afskåret fra at overnatte på bopælen, hvis den ligger tæt på. Dermed kan muligheden for at få skattefri rejsegodtgørelse ophøre.

Hent skema til rejseafregning

Du kan bruge rejseskemaet både som chauffør og som arbejdsgiver. Skemaet hjælper dig med at:

  • skrive de nødvendige oplysninger i rejsedokumentationen
  • beregne den skattefri rejsegodtgørelse efter de faste satser.

Skemaet er en online pdf, som du kan udfylde og gemme online, eller printe ud.

Hent skema til rejseafregning 2024

Se eksempel på udfyldt rejseskema

Læs mere:


Læs mere om skattefri rejsegodtgørelse

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Rejseudgifter