Gå til indhold

Kørselsfradrag for mennesker med handicap eller kroniske sygdomme

Mennesker med handicap eller kroniske sygdomme, som har særlige udgifter til transport mellem hjem og lønnet arbejde, kan i visse tilfælde få et ekstra fradrag. Hvis du kan benytte offentlig transport, kan du ikke få det ekstra fradrag.

Det er en konkret vurdering, om du opfylder betingelserne for det ekstra fradrag. Skattestyrelsen vil eventuelt bede om oplysninger om dit handicap eller din kroniske sygdom, fx en udtalelse fra læge eller speciallæge.

Fradraget beregnes enten med de faktiske udgifter eller med Skatterådets takster. Du kan kun få fradrag for de faktiske dage med befordring. Du kan altså ikke få fradrag for fx sygedage, feriedage eller hjemmearbejdsdage. Satsen bliver reduceret, når årets kørsel overstiger 20.000 km. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om befordring for invalide og kronisk syge