Håndværkerfradraget blev afskaffet pr. 1. april 2022. Det betyder, at du kun kan få fradrag for håndværksarbejde, der er udført senest 31. marts 2022 og betalt senest 31. maj 2022. Servicefradraget fortsætter som hidtil.

Om håndværkerfradrag og servicefradrag, når du ejer eller lejer din bolig

Du kan få håndværkerfradrag og servicefradrag uanset, om du ejer eller lejer din bolig. Der er dog tre betingelser:

  • Du skal selv betale for arbejdet.
  • Du skal have ret til at vedligeholde boligen (ved vedligeholdelsesarbejde).
  • Du skal bo i boligen, mens arbejdet bliver udført.

I alle tilfælde skal arbejdet være omfattet af listen over godkendte ydelser med håndværkerfradrag eller servicefradrag.

Du skal betale for arbejdet af egen lomme for at få håndværkerfradrag og servicefradrag. Du kan altså ikke få fradrag for udgifter, der betales via huslejen, fra en vedligeholdelseskonto for dit lejemål eller via hensættelser i din boligforening.

Som lejer kan du få fradrag for istandsættelse, hvis du har haft pligt til at udføre arbejdet og har boet i lejemålet, mens arbejdet blev udført. I alle tilfælde skal arbejdet være omfattet af listen over godkendte ydelser med håndværkerfradrag eller servicefradrag.

Det gælder også, hvis udgifterne bliver trukket fra dit depositum. Du skal så kunne dokumentere, at udgiften er trukket i dit depositum, og have den øvrige dokumentation for arbejdet og betalingen fra udlejeren.

Du kan kun få håndværkerfradrag og servicefradrag for vedligeholdelsesarbejde, der er udført inden for din råderet over boligens ydre og indre rammer.

Hvis du er lejer, fremgår råderetten af lejeaftalen. Hvis du bor i andelsbolig eller ejerlejlighed, fremgår råderetten af foreningens vedtægter.

Som lejer kan du få håndværkerfradrag og servicefradrag for forbedringer, hvis de ligger inden for din råderet eller er aftalt skriftligt med udlejeren.

Som andelshaver eller ejer kan du få håndværkerfradrag og servicefradrag for vedligeholdelsesarbejde og forbedringer, der er udført under din individuelle råderet.

Du kan ikke få fradrag, hvis vedtægterne giver råderetten for arbejdet til andelsbolig- eller ejerforeningens bestyrelse, eller hvis udgiften afholdes fra en vedtægtsbestemt opsparing på udvendig vedligeholdelseskonto eller grundfond.

Du kan kun få håndværkerfradrag og servicefradrag for vedligeholdelsesarbejde, som er udført, mens du har haft fast bopæl i boligen. Det er ikke afgørende, hvornår du har solgt eller opsagt din lejlighed.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.