Dekorativ

Skattefri rejsegodtgørelse i transportvirksomheder

Vælg sprog:

Når man rejser i forbindelse med sit arbejde, kan ens arbejdsgiver udbetale skattefri rejsegodtgørelse til at dække rejseudgifterne. Det gælder også ansatte i transportvirksomheder, fx chauffører. 

Godtgørelsen kaldes også for "diæter" og kan udbetales efter nogle faste satser. Satserne skal dække udgifter til kost, småfornødenheder og logi (overnatning) på rejsen. Dog kan chauffører, der transporterer varer eller personer, ikke få dækket udgifter til logi efter de faste satser.

Der er nogle krav til rejsen, som skal være opfyldt, for at der kan udbetales skattefri rejsegodtgørelse. Derfor er det også vigtigt, at rejsen er dokumenteret med de rigtige oplysninger. Her kan I se, hvad man skal gøre som ansat og som arbejdsgiver.

Chauffør: Sådan gør du

Hvis der er fejl i din rejsedokumentation, kan du risikere at skulle betale skat af rejsegodtgørelsen. Derfor er det vigtigt, at du registrerer dine rejser korrekt og med de nødvendige oplysninger, så din arbejdsgiver kan beregne godtgørelsen rigtigt og kontrollere, at kravene er overholdt.

Hvis du følger disse 3 punkter, er du hjulpet godt på vej:

Du skal opfylde disse 4 krav, før du kan få rejsegodtgørelse:

  1. Rejse på mindst 24 timer. Din rejse skal vare mindst 24 timer, før du kan få dækket dine rejseudgifter.

  2. Midlertidigt arbejdssted. Du skal have et midlertidigt arbejdssted. Lønmodtagere med mobile arbejdssteder, fx lastbilchauffører, har som udgangspunkt et midlertidigt arbejdssted i deres vogn.

  3. Ingen overnatning på din bopæl. Du må ikke kunne overnatte på din bopæl. Enten fordi afstanden mellem det midlertidige arbejdssted og din bopæl er for stor. Eller fordi din arbejdsgiver har beordret, at du skal føre opsyn på det midlertidige arbejdssted, så du ikke kan forlade det.

  4. Erhvervsmæssigt formål. Din rejse skal have et erhvervsmæssigt formål - fra start til slut.

Kravene kan ikke defineres fuldstændigt her, da de kan afhænge af flere faktorer og den konkrete situation. Derfor må du og din arbejdsgiver i nogle tilfælde undersøge den konkrete situation nærmere. Læs mere og se eksempler på rejsesituationer.

Du skal skrive 4 forskellige slags oplysninger i din rejsedokumentation, så din arbejdsgiver kan tjekke, om rejsen lever op til betingelserne:

  1. Dine oplysninger. Skriv dit navn, din adresse og dit cpr-nummer eller medarbejdernummer.

  2. Dato og tidspunkter for rejsens start og slut. Skriv de præcise tidspunkter for, hvornår du starter og slutter rejsen. Rejsens start er som regel, når du forlader arbejdsgivers adresse.

  3. Rejsens mål og eventuelle delmål. Skriv adressen på rejsens mål og eventuelle delmål på vejen derhen.

  4. Rejsens erhvervsmæssige formål. Skriv det konkrete formål med rejsen, fx "Levering af varer".

Du kan eventuelt bruge Skattestyrelsens rejseskema, så du får alle nødvendige oplysninger med. (Se nederst på sitet).

Når rejsen er slut, skal du give din rejsedokumentation til din arbejdsgiver eller kørselsleder, som skal kontrollere den og beregne eller efterberegne rejsegodtgørelsen. 

Vognmand: Sådan gør du

Det er dit ansvar som arbejdsgiver at kontrollere og godkende, at den ansattes rejse opfylder kravene for at få skattefri rejsegodtgørelse. Du skal tjekke, at der er de nødvendige oplysninger i rejsedokumentationen. Hvis der er fejl, kan den ansatte risikere at skulle betale skat af rejsegodtgørelsen.

Hvis du følger disse 3 punkter, er du hjulpet godt på vej:

Den ansattes rejse skal leve op til disse 4 overordnede krav:

 1. Rejsen varer mindst 24 timer. Den ansattes rejse skal vare mindst 24 timer, før rejseudgifterne kan blive dækket.
 2. Midlertidigt arbejdssted. Den ansatte skal have et midlertidigt arbejdssted. Lønmodtagere med mobile arbejdssteder, fx lastbilchauffører, har som udgangspunkt et midlertidigt arbejdssted i deres vogn.
 3. Ingen overnatning på egen bopæl. Den ansatte må ikke kunne overnatte på sin egen bopæl. Enten fordi afstanden mellem det midlertidige arbejdssted og den sædvanlige bopæl er for stor. Eller fordi den ansatte er beordret til at føre opsyn på det midlertidige arbejdssted og derfor ikke kan forlade det.
 4. Erhvervsmæssigt formål. Rejsen skal have et erhvervsmæssigt formål - fra start til slut.

Kravene kan ikke defineres fuldstændigt her, da de kan afhænge af flere faktorer og den konkrete situation. I kan læse mere og se nogle eksempler her.

Du skal altid kontrollere, at den ansattes rejsedokumentationen indeholder disse 4 oplysninger:

 1. Den ansattes oplysninger. Den ansattes navn, adresse og cpr-nummer eller medarbejdernummer
 2. Dato og tidspunkter for rejsens start og slut. Der skal være præcise tidspunkter for, hvornår den ansatte startede og sluttede rejsen. Rejsens start er som regel, når den ansatte forlader arbejdsgivers adresse.
 3. Rejsens mål eventuelle delmål. Der skal være adresse eller anden stedsangivelse på rejsens mål og eventuelle delmål på vejen derhen.
 4. Rejsens erhvervsmæssige formål. Det konkrete formål med rejsen skal være beskrevet, fx "Levering af varer".

Du og den ansatte kan eventuelt bruge Skattestyrelsens rejseskema som hjælp til at kontrollere, at alle oplysninger er med (se link nederst på sitet).

Du skal hver måned indberette rejsegodtgørelsen til Skattestyrelsen i eIndkomst eller via dit lønbureau.

Læs mere om at indberette via eIndkomst

Faste satser for kost og logi 2023

Kostgodtgørelse for turistchauffører pr. døgn:
- ved rejse i Danmark
- ved rejse i udlandet


75 kr.
150 kr.

Kostgodtgørelse for øvrige chauffører pr. døgn

555 kr.

Småfornødenheder (hvis der ikke gives fuld kostgodtgørelse, kan der gives denne procentsats til at dække småfornødenheder)

25 %

Logigodtgørelse (overnatning) pr. døgn*

238 kr.

Reduktion for gratis måltider:
- morgenmad
- frokost
- aftensmad


15 %
30 %
30 %

* Chauffører, der transporterer varer eller personer, kan ikke få dækket udgifter til logi efter de faste satser.

Se flere satser på skat.dk/satser.

Undgå de mest almindelige fejl

 • Mangler i rejsedokumentationen. Det kan fx være, at der mangler fyldestgørende adresser, eller at der ikke står et konkret formål med rejsen.

 • Forkerte satser i beregningen. Der er brugt forkerte satser i beregningen. Husk at bruge de gældende satser for året.

 • For kort afstand til bopæl. Det kan være, at afstanden mellem bopælen og det midlertidigt arbejdssted er for kort til, at det anses for nødvendigt, at den ansatte overnatte ude.

 • Benspænd fra reglerne om køre- og hviletid. I nogle tilfælde harmonerer reglerne for skattefri rejsegodtgørelse ikke med reglerne for køre- og hviletid. Hvis man fx er nødt til at stoppe på grund af reglerne om køre- og hviletid, medfører det ikke i sig selv, at man er afskåret fra at overnatte på bopælen, hvis den ligger tæt på. Dermed kan muligheden for at få skattefri rejsegodtgørelse ophøre.

Hent skema til rejseafregning

Du kan bruge rejseskemaet både som chauffør og som arbejdsgiver. Skemaet hjælper dig med at:

 • skrive de nødvendige oplysninger i rejsedokumentationen
 • beregne den skattefri rejsegodtgørelse efter de faste satser.

Skemaet er en online pdf, som du kan udfylde og gemme online, eller printe ud.

Hent skema til rejseafregning 2022

Se eksempel på udfyldt rejseskema

Læs mere:

Læs mere om skattefri rejsegodtgørelse

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se afsnittet Rejseudgifter i Den juridiske vejledning.