Når du udfører opgaver for andre og modtager betaling for det, skal du betale skat og evt. moms af indtægten. Det kan være rengøring, havearbejde, mindre håndværksopgaver, lektiehjælp og børnepasning. Det gælder, uanset hvordan det er formidlet.

Der gælder dog andre regler, hvis arbejdet udføres i et ansættelsesforhold eller som del af selvstændig virksomhed.  

Regler for lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende

Regler, hvis du er under 16 år, pensionist eller der er tale om familie- og vennetjenester

Se årsopgørelsen
Se forskudsopgørelsen

Som udgangspunkt er indtægten B-indkomst, hvilket vil sige, at der ikke er trukket skat og am-bidrag, inden du får udbetalt beløbet.

Du betaler skat og am-bidrag af B-indkomsten ved at skrive din forventede indtægt i felt 207 på forskudsopgørelsen. Når du modtager årsopgørelsen, skal du tjekke, at din endelige indtægt for året står i rubrik 12 eller 15 på årsopgørelsen. Gør den ikke det, skal du skrive den manglende indtægt i rubrik 15.

Hvis du har udgifter, der er forbundet med udførelsen af opgaven, kan du trække udgifterne fra. Det gør du ved at skrive dine forventede udgifter i felt 425 på forskudsopgørelsen og dine endelige udgifter i rubrik 29 på årsopgørelsen.

Ret årsopgørelsen:

  1. Log på TastSelv Borger
  2. Tryk på Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet.
  3. Tjek at indtægten står i rubrik 12 Honorarer (B-indkomst), indkomst fra hushjælp m.m... eller i rubrik 15 Anden indkomst og honorarer, som ikke er med i andre rubrikker, før am-bidrag. Gør den ikke det, skal du skrive indtægten i rubrik 15.
  4. Indtast eventuelle udgifter i rubrik 29 Øvrige fradrag i den personlige indkomst fx lønmodtager- og honorarmodtagerudgifter.
  5. Tag stilling til, om der er andre oplysninger, du skal rette på årsopgørelsen. 
  6. Tryk Næste og derefter Godkend.
  7. Du vil få vist en kvittering, når du er færdig og kan se din årsopgørelse.

Hvis dine indtægter overstiger 50.000 kr. inden for en periode på 12 måneder, skal du momsregistreres og betale moms. Ved du allerede fra start, at du kommer over de 50.000 kr., skal du gøre det fra start. Når du er momsregistreret, skal du skrive indtægten eksklusive moms på din årsopgørelse.

Registrer dig for moms på indberet.virk.dk

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.