Du kan give en anden person (autorisation) til at se og indtaste dine oplysninger i TastSelv og dermed være din partsrepræsentant over for Skattestyrelsen. Det kan være en rådgiver, en revisor, din ægtefælle eller en anden fra din familie.

 • Dem, du giver adgang, logger på med deres eget MitID. De kan ikke bruge en TastSelv-kode.
 • Du kan enten give autorisation til alt i TastSelv eller til enkelte oplysninger. 
 • Du kan også give din ægtefælle lov til at anvende dine oplysninger sammen med sine egne, fx til beregninger eller til overførsel af oplysninger til jeres bank.

Log på TastSelv

 1. Log på TastSelv
 2. Vælg Profil
 3. Vælg Giv adgang til rådgivere eller andre
 4. Skriv cpr-nummer eller cvr-/se-nummer på den person, der skal have adgang
 5. Vælg, hvad personen skal have adgang til
 6. Vælg gyldighedsperioden for den tildelte adgang
 7. Vælg Godkend

Du har nu givet personen adgang til de valgte oplysninger i TastSelv.

Personen får adgang til de valgte oplysninger ved at logge på TastSelv med MitID og vælge Log på med autorisation.

Du kan også give andre autorisation ved at sende en fuldmagt til Skattestyrelsen. Skattestyrelsen hjælper så med at oprette autorisationen i din TastSelv-profil.

Du kan sende os oplysningerne via kontaktformularen i TastSelv eller med brev til Skattestyrelsen, Nykøbingvej 75, Bygning 45, 4990 Sakskøbing. 

En anden mulighed er at ringe til os på 72 22 18 18. Hvis du kontakter os som partsrepræsentant, kræver det en skriftlig fuldmagt.

Blanket 02.052: Fuldmagt til autorisation af partsrepræsentant

Hvis du som advokat, revisor eller lignende skal have autorisation på vegne af flere autorisationsgivere, kan du sende en liste med cpr-nr. til Skattestyrelsen der herefter hjælper med at oprette autorisationen.

Du kan sende listen til os på mailadressen BVUdland-autorisation@sktst.dk.

Det kræver ikke fuldmagt fra borgeren, hvis anmodningen om autorisationsadgang kommer fra en ansat inden for en af følgende faggrupper:

 • advokat
 • statsautoriseret eller registreret revisor
 • drifts-, økonomi- eller skattekonsulent inden for jordbrugsfaglige områder
 • medlem af organisationen FSR-Danske Revisorer eller FDR-Danske Revisorer.

Kommer anmodningen om autorisation fra andre end de ovenstående, kræver det, at borgeren sender en fuldmagt.

Læs mere i Den juridiske vejledning: A.A.7.4.2.2 Hvornår stilles der krav om fuldmagt?

Hvis du ønsker, at alle adviseringer fra os (mail og sms), om ændringer til din forskudsopgørelse, årsopgørelse mv., sendes til en partsrepræsentant i stedet for dig selv, kan du oplyse partsrepræsentantens kontaktoplysninger i stedet for din egne i TastSelv. Det gør du ved at logge på TastSelv og på forsiden trykke på Ret kontaktoplysninger.

Vær opmærksom på, at det så kun er partsrepræsentanten, vi kommunikerer til. Hvis du på et senere tidspunkt vil modtage information fra os igen, skal du erstatte partsrepræsentantens oplysninger med dine egne.