Når din virksomhed er momsregistreret, kan du som hovedregel trække momsen fra, når du køber varer eller ydelser, som du videresælger eller bruger til driften af din virksomhed.

Indberet dine momsfradrag

Det vil sige, om du skal bruge købet til din momspligtige eller momsfrie virksomhed, eller om du skal bruge det til private formål. Du kan kun trække momsen fra på udgifter, som du bruger til din momspligtige virksomhed.

Du kan få fradrag for momsen på for eksempel varekøb, til videresalg, for løbende driftsomkostninger og køb af aktiver.

Fradrag (Den juridiske vejledning)

Find ud af, hvad du kan trække fra i moms

Har du en enkeltmandsvirksomhed uden ansatte, kan du med vores enkle læringsguide i fem trin finde ud af, hvornår du kan trække momsen fra, og hvornår du ikke kan. I guiden får du masser af hjælp til at undgå fejl, så du kan få et pletfrit momsregnskab.

 • Fakturadato
 • Fortløbende fakturanummer
 • Sælgers momsregistreringsnummer (cvr-nr./SE-nr.)
 • Sælgers navn og adresse
 • Købers navn og adresse
 • Mængden og arten af de leverede varer eller ydelser
 • Leveringsdato, hvis den afviger fra fakturadatoen
 • Varens eller ydelsens pris uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed
 • Gældende momssats
 • Momsbeløb.

Fakturaen skal være udstedt til din virksomhed (rette omkostningsbærer) og skal overholde fakturakravene.

Fakturadatoen afgør, hvornår du kan få fradraget.

Hvis salgsbeløbet er under 3.000 kr., kan du nøjes med en forenklet faktura, eksempelvis en kassebon.

Har du modtaget en kassebon i stedet for en faktura, skal kassebonen som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • Sælgers navn eller registreringsnummer (cvr-nr./SE-nr.)
 • Udstedelsesdato
 • Varens art
 • Afgiftsbeløbets størrelse eller den samlede pris inklusiv moms.

Ved køb over 3.000 kr. kræver det altid en fuld faktura, hvis du vil have fradrag.

Som køber skal du kunne dokumentere købet med en korrekt udfyldt faktura eller kassebon. Opfylder dine købsfakturaer ikke kravene, kan Skattestyrelsen nægte at godkende dit momsfradrag. Ved køb over 3.000 kr. kræver det altid en fuld faktura, hvis du vil have fradrag.

Det er fakturadatoen, som bestemmer, hvornår du skal bogføre den i dit regnskab og angive momsen. Det gælder også, selvom du endnu ikke har betalt for varen eller ydelsen.

Du har ret til fuldt momsfradrag for køb af varer, som du videresælger eller bruger i din produktion. Varen må ikke anvendes til private formål.

Du har fuldt fradrag for:

 • Varer, du køber til videresalg eller udlejning
 • Materialer til fremstilling af varer
 • Varer, du bruger til reparationer
 • Transport af dine varer
 • Emballage til dine varer.

Du har ikke fradrag for:

 • Varer, som du bruger privat eller til andre formål, for eksempel momsfri virksomhed.

Betingelser for at få fuldt fradrag

 • Varen skal være købt hos en anden momsregistreret virksomhed.
 • Du skal kunne dokumentere dit indkøb med fx en faktura eller kassebon.

Du kan tjekke, om de virksomheder, du samarbejder med, er registreret for moms, eller om de er registreret som arbejdsgiver - altså har ansatte. Hvis virksomheden ikke er registreret, kan du risikere at miste dit fradrag.

Tjek, om virksomheden er registreret for moms i Danmark

Tjek, om er virksomheden er registreret som arbejdsgiver og har ansatte

Hvis du samarbejder med en udenlandsk virksomhed, har du mulighed for at kontrollere, om de er momsregistreret i deres hjemland. Der kan være krav om, at den udenlandske virksomhed skal være registreret i RUT (Registeret over udenlandske tjenesteydere).

Tjek momsnumre i EU/EØS (ec.europa.eu)

Tjek, om udenlandske virksomheder står i RUT (virk.dk), og læs om reglerne

Undgå af deltage i kædesvig

Når du handler med underleverandører, er det vigtigt, at du kontrollerer, om de er registreret for moms og evt. har ansatte. Ellers kan du risikere at deltage i kædesvig uden at vide det.

Det kan både gå ud over din virksomheds økonomi, fx ved at du ikke kan trække momsen fra, og samtidigt skade din virksomheds omdømme.

Læs, hvordan du kan forebygge kædesvig

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.