Du skal indberette værdien af din handel med udlandet, når du indberetter moms i TastSelv Erhverv.

Vær opmærksom på, at du skal indberette EU-salg uden moms både på momsindberetningen og under EU-salg uden moms. Indberetningerne til EU-salg uden moms skal stemme overens med dem til momsindberetningen.

Du skal indberette EU-salg uden moms senest den 25. i måneden efter periodens udløb. Se mere om fristerne for EU-salg uden moms.

Indberet din handel med udlandet under Moms

De tal, du skal indberette, finder du på de særlige konti, du skal have i dit forretningsregnskab, når du handler med udlandet.

Forudsætningen er, at du har en faktura uden moms. Læs mere under Momsregnskab.

Moms af varekøb i udlandet (både EU- og 3.-lande)

Her skriver du den moms, du skal betale af varer, som du har købt i udlandet i momsperioden.

Du skal:

 • beregne og indberette et momsbeløb på 25 procent af periodens køb fra momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande (det vil sige 25 procent af det beløb, du indberetter i rubrik A - varer)
 • indberette den importmoms, som Skattestyrelsen har beregnet af dine varekøb fra 3.-lande i forbindelse med, at din virksomhed er registreret som importør. Periodens importmoms fremgår af din importspecifikation, som du kan se i TastSelv Erhverv.

Læs mere under

Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt

Her skriver du den moms, du skal betale af ydelser, som du har købt i udlandet (både EU-lande og 3.-lande) i momsperioden.

Du beregner momsen som 25 procent af fakturaværdien af periodens ydelseskøb.

Det er kun værdien af dine ydelseskøb i EU, du skal indberette i rubrik A-ydelser.

Læs mere under

Købsmoms (Indgående moms)

Hvis du har købt varer eller ydelser i udlandet, som du anvender i din momspligtige virksomhed, kan du trække den moms, der blev beregnet oven for fra, sammen med momsen af dine danske køb. Det gør du ved at indberette det samlede momsbeløb i feltet Købsmoms. Du kan medtage beløb fra felterne:

 • Moms af varekøb i udlandet.
 • Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt.

Det betyder, at du ender med ikke at skulle betale den beregnede moms. Bemærk at dette kræver, at du har fuld fradragsret for momsen.

Du kan ikke få fradrag for udenlandsk moms (fx en tysk moms) på din danske momsindberetning. Har du betalt moms i et andet EU-land på et køb, der vedrører din momspligtige virksomhed, kan du søge om at få momsen tilbage i det pågældende land.

Få moms betalt i andre EU-lande tilbage

Rubrik A - varer

Værdien uden moms af varekøb i andre EU-lande (EU-erhvervelser)

Her skriver du fakturaværdien af de varer, som du har købt fra momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, og som du skal beregne og betale EU-erhvervelsesmoms af.

Du skal ikke skrive værdien af varer, som du har importeret fra lande uden for EU.

Rubrik A - ydelser

Værdien uden moms af ydelseskøb i andre EU-lande

Her skriver du fakturaværdien af de ydelser, som du har købt i andre EU-lande, og som du skal betale moms af.

Rubrik B - varer 

Værdien af varesalg uden moms til andre EU-lande

Indberettes til EU-salg uden moms

Her skriver du fakturaværdien af de varer, du har solgt momsfrit til virksomheder i andre EU-lande.

Undtagelse: I få tilfælde skal du i stedet indberette dit varesalg til andre EU-lande i feltet Rubrik B - varer - indberettes ikke til EU salg uden moms. Se hvornår i felterne nedenfor.

Rubrik B - varer

Indberettes ikke til EU-salg uden moms

Værdien af installation og montage, fjernsalg og nye transportmidler til ikke momsregistrerede kunder uden moms til andre EU-lande

Her skriver du fakturaværdien af følgende varesalg til andre EU-lande:

 • Varer og ydelser, som du har installeret og monteret i et andet land, og som køberen skal betale momsen af.
 • Fjernsalg af varer til andre EU-lande, som du er momsregistreret for i andre EU-lande, eller fjernsalg af varer, der er indberettet via EU-ordningen i Moms One Stop Shop. EU-ordningen (Moms One Stop Shop) - Skat.dk
 • Nye transportmidler til ikke-momsregistrerede virksomheder og private forbrugere.


Salg af varer og ydelser i EU

Rubrik B - ydelser

Værdien af visse ydelsessalg uden moms til andre EU-lande. Indberettes til EU-salg uden moms

Her skal du skrive fakturaværdien af visse ydelser, som du har solgt momsfrit til virksomheder i andre EU-lande.

Undtagelse: Ydelser, som er solgt momsfrit til virksomheder i andre EU-lande efter særreglerne, skal ikke skrives i rubrikken. Det kan fx være:

 • Ydelser vedrørende fast ejendom, som er beliggende i et andet EU-land, for eksempel byggeydelser
 • Personbefordring i andre EU-lande
 • Restaurations- og cateringydelser, som udføres i andre EU-lande
 • Korttidsudlejning af transportmidler, som stilles til rådighed for kunden i det andet EU-land.

Rubrik C

Værdien af andre varer og ydelser, der leveres uden afgift her i landet, i andre EU-lande og i lande uden for EU, jf. bekendtgørelsens § 76

Her skriver du fakturaværdien af dine andre salg af varer og ydelser, som du har solgt uden at opkræve moms. Rubrik C er et slags opsamlingsfelt, hvor du skal indberette det momsfrie salg, du ikke skal medtage i en af de tre B-rubrikker.

Det er fx:

 • Værdien af varer, der sælges momsfrit til lande uden for EU.
 • Værdien af varer, du køber og sælger videre, mens de befinder sig uden for EU.
 • Momsfrie salg af varer og ydelser til skibe og fly.
 • Momsfrie salg af ydelser til private i andre lande.
 • Momsfri salg af ydelser til virksomheder i andre EU-lande, som ikke skal indberettes i rubrik B-ydelser. Det kan for eksempel være byggeydelser.

Du skal indberette oplysninger om EU-salg uden moms, når du sælger varer og ydelser uden moms til både momsregistrerede og momsfrie købere fra andre EU-lande, der er registreret til at købe varer.

Du skal bruge kundens momsnummer til indberetningen. Nummeret står på dine salgsfakturaer.

Indberet værdien af salget to steder i TastSelv Erhverv:

 • På momsindberetningen indenfor de normale frister, der gælder for din virksomhed
 • Under EU-salg uden moms senest den 25. i hver måned

Du kan enten taste oplysningerne eller uploade en fil. Men vær opmærksom på, at værdien af salget skal være det samme begge steder. 

Log på og indberet værdien på momsindberetningen

Log på og indberet EU-salg uden moms

 

Du indberetter salget som et samlet beløb per kunde for perioden, hvor du udskrev fakturaen - opdelt på henholdsvis salg af varer, ydelser og trekanthandel. Trekanthandel er varer, som en mellemhandler i Danmark indkøber i et EU-land og får videresendt direkte til en virksomhed i et andet EU-land. 

Ydelser, du skal indberette i rubrik C i stedet for i rubrik B

Du kan sælge visse ydelser momsfrit til virksomheder i andre EU-lande, som ikke skal indberettes i rubrik B-ydelser, men derimod i rubrik C. Det gælder:

 • Ydelser vedrørende fast ejendom, som ligger i andre EU-lande (fx byggeydelser)
 • Personbefordring, der foregår i andre EU-lande
 • Restaurations- og cateringydelser, som udføres i andre EU-lande
 • Korttidsudlejning af transportmidler, som bliver stillet til rådighed for kunden i et andet EU-land

Læs mere om de konkrete frister for at indberette.

Kontroller momsnumre i EU (Europa-Kommissionens hjemmeside)

Læs mere om salg af vare og ydelser til virksomheder i EU

Sælger du nye transportmidler til virksomheder eller privatpersoner i andre EU-lande, skal du indberette det til Skattestyrelsen.

 • Når du som momsregistreret virksomhed sælger nye transportmidler til momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, skal du indberette salget på momsindberetningen via TastSelv Erhverv i Rubrik B - varer - Værdien af varesalg uden moms til andre EU-lande. Indberettes til EU-salg uden moms.
 • Når du som momsregistreret virksomhed eller momsregistreret privatperson, sælger nye transportmidler momsfrit til privatpersoner eller ikke momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, skal du sende kopier af salgsfakturaerne til Skattestyrelsen i elektronisk form via TastSelv Erhverv under Kommunikation.

Hvis din virksomhed er tilmeldt én af Moms One Stop Shop ordningerne, skal salg af varer og ydelser til private personer, der er omfattet af disse ordninger, indberettes i den særlige angivelse for Moms One Stop Shop.

Momsen skal afregnes i det land, hvor dine kunder bor/ det land, hvor dine kunder modtager varerne/ det land, hvor ydelsen benyttes. 
Moms One Stop Shop ordningerne videresender dine momsindbetalinger til de andre EU-lande. 

Læs mere under Moms One Stop Shop.