Som hovedregel skal du betale skat af legater, men uddelinger fra foreninger og fonde godkendt af Skattestyrelsen til at uddele midler til sociale eller sygdomsbekæmpende formål er skattefri op til 15.200 kr. (10.000 kr. for uddelinger modtaget før 1. juli 2021). Studielegater er også under visse betingelser skattefrie.

Skriv et skattepligtigt legat på forskudsopgørelsen, felt 229

Skriv et skattepligtigt legat på årsopgørelsen, rubrik 20

Uddelinger fra foreninger og fonde godkendt af Skattestyrelsen til at uddele midler til sociale og sygdomsbekæmpende formål er skattefri op til 15.200 kr. (10.000 kr. for uddelinger modtaget før 1. juli 2021). Du skal betale skat af den del, der overstiger 15.200 kr. (10.000 kr. før 1. juli 2021). 

Hvis du har modtaget mere end 15.200 kr. (10.000 kr. før 1. juli 2021), vil beløbet stå i rubrik 17 på din årsopgørelse. Hvis beløbet er forkert, skal du bede giveren rette det ved at lave en ny indberetning til os.

Alle danske skattepligtige foreninger og fonde, der uddeler legater, har pligt til at indberette beløbene til Skattestyrelsen.

Hvis du har modtaget legater fra udenlandske foreninger og fonde, bliver det ikke indberettet for dig. Det skal du selv gøre i rubrik 20. Vær opmærksom på, at du skal betale skat af hele det beløb, du har modtaget.

Find listen over godkendte fonde og foreninger i Den juridiske vejledning, C.A.2.5.2.1 LL § 7 - Hædersgaver mv. under LL § 7, nr. 22 - Støtte til socialt eller sygdomsbekæmpende/sygdomsforebyggende arbejde.

Du skal ikke betale skat af et studielegat, som du bruger til studierejser i udlandet, Færøerne eller Grønland, så længe du bruger legatet til dækning af sædvanlige udgifter til rejser mellem Danmark og studiestedet og sædvanlige meromkostninger ved opholdet på studiestedet.

Samtidig må legatet ikke overstige disse satser:

  • For kost og småfornødenheder: 555 kr. pr. døgn i 2023 (539 kr. pr. døgn i 2022).
  • For logi: 238 kr. pr. døgn i 2023 (231 kr. pr. døgn i 2022).

Standardsatsen til dækning af omkostninger for kost og småfornødenheder kan kun benyttes i de første 12 måneder af opholdet på studiestedet.

Der er også skattefrihed for den del af legatet, der dækker dokumenterede udgifter til undervisning og anden betaling til studiestedet. 

Du skal ikke indberette til os, hvis legatet er skattefrit. Udbetaleren (fx fonden) skal indberette legatet til Skattestyrelsen som skattefrit.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.