Når du bor i udlandet, men arbejder i Danmark, er du begrænset skattepligtig. Hvis du hver dag pendler mellem din bolig i hjemlandet, fx Sverige eller Tyskland, og dit arbejde i Danmark, kan du ikke blive fuldt skattepligtig i Danmark, uanset hvor længe du arbejder her.

Det betyder, at du skal betale skat af din løn her i Danmark, og at du kan trække de udgifter fra, som vedrører din danske løn, fx kørselsfradrag, rejseudgifter og kontingent til fagforening eller a-kasse.

Hvis du bor i udlandet og har arbejde i Danmark, skal du sørge for at have en NemKonto. Det er en almindelig konto, som vi skal bruge, hvis du skal have penge tilbage i skat.

Hvis du ikke har en dansk NemKonto, kan du få en udenlandsk NemKonto.

Få en udenlandsk konto som NemKonto

Du skal registreres hos os og have et digitalt skattekort, så du kan betale skat af din danske indkomst. Har du ikke tidligere været i Danmark, skal du desuden have et skattepersonnummer.

Du kan få et skattekort på to måder. Du kan selv lave skattekortet via skat.dk/tastselv, hvis du lever op til disse 3 betingelser.

  1. Du bor i Danmark og har et sundhedskort med dit cpr-nummer.
  2. Du er tilmeldt din danske adresse, før du starter dit arbejde.
  3. Du har NemID/MitID eller en TastSelv-kode.

Eller du kan bruge din digitale blanket 04.063.

Læs mere om dokumentationskrav og søg om skattekort på siden Få skattekort som udenlandsk medarbejder

Bor du i Sverige?

Læs mere om skat i Øresundsregionen

Hvis mindst 75 % af din samlede indkomst beskattes i Danmark, kan du bruge skattereglerne for grænsegængere.

Når du har så meget af din indkomst i Danmark, kan vi udvide din fradragsret, så du også kan få fradrag for udgifter, som ikke vedrører den indkomst, som vi beskatter i Danmark. Det kan fx være renter i udlandet, eller din ægtefælles personfradrag, hvis denne ikke har indkomst, hverken i Danmark eller udlandet.

Hvis du i forbindelse med din forskudsopgørelse ønsker beskatning efter skattereglerne for grænsegængere, skal du kontakte os, og du skal indsende flere oplysninger.

Læs mere om grænsegængerreglerne

Læs mere, hvis du bor i Sverige: Skat i Øresundsregionen

Hvis du har en helårsbolig til rådighed i Danmark, eller hvis du opholder dig i Danmark i over 6 måneder uden at tage hjem til dit hjemland, vil du efter danske regler blive fuldt skattepligtig til Danmark.

Hvis du samtidig stadig er fuldt skattepligtig til dit hjemland, er du nu fuldt skattepligtig til to lande. Du skal derfor sende dokumentation til os for, at du er fuldt skattepligtig i dit hjemland, så vi kan afgøre, hvilket land der bliver dit bopælsland efter en dobbeltbeskatningsaftale.

Vi laver herefter en konkret vurdering af din situation, herunder hvor dine personlige og økonomiske interesser ligger. Det betyder, at du anses for at have bopælsland i det land, som du har størst tilknytning til, både økonomisk og personligt. Det land, hvor du har størst tilknytning, vil beskatte dig som fuldt skattepligtig. Det andet land vil som udgangspunkt kun beskatte dig, som hvis du var begrænset skattepligtig.

Kan det ikke afgøres, hvilket land du har størst tilknytning til, afgøres det ud fra, hvilket land du opholder dig mest i.

Vil du være omfattet af reglerne om dobbeltdomicil?

Du skal sende os dokumentation for, at du er fuldt skattepligtig i dit hjemland. Dokumentationen skal være udstedt af skattemyndigheden i dit hjemland.

Du kan sende dokumentationen ved at logge på skat.dk/tastselv og vælge Kontakt > Skriv til os > Indsend-indberet til os > Udland > Bekræftelse af skattepligt.

Danmark som domicilland

Hvis Danmark er dit domicil-land, og du har bankkonti, ejendom, pensionsordninger eller anden formue i dit hjemland, skal du oplyse det til os. Når du bor i Danmark, skal du altid oplyse alle dine indkomster og fradrag, uanset om de kommer fra Danmark eller udlandet.

Læs mere om indkomst og/eller ejendom fra udlandet

Når du ikke er ansat direkte af den danske virksomhed, men i stedet er sendt afsted for en udenlandsk arbejdsgiver for at udføre en arbejdsopgave hos en dansk virksomhed, er der tale om arbejdsudleje. Det betyder, at den udenlandske virksomhed udlejer din arbejdskraft til den danske virksomhed, som bestemmer, hvad du skal lave, og stiller fx værktøj til rådighed.

Er du ansat under disse forhold, skal du ikke have et skattekort, men skal i stedet bruttobeskattes med 8 % am-bidrag og 30 % indkomstskat. Du har ingen fradrag, men i stedet en lavere skatteprocent.

Du kan vælge i stedet at blive beskattet efter de almindelige danske skatteregler. Læs mere om Valg af beskatning efter almindelige regler (Den juridiske vejledning)

Den danske virksomhed skal sørge for, at du betaler am-bidrag og indkomstskat. Læs mere på siden Leje af medarbejdere fra udlandet - arbejdsudleje

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.