Du kan få kørselsfradrag, hvis du har mere end 24 km til og fra arbejde (over 12 km hver vej). Du får fradrag for de dage, du reelt kører til og fra arbejde (altså ikke hjemmearbejdsdage, kursusdage, sygedage, orlov mv.).

Du kan se de forhøjede satser for kørselsfradrag for 2022 i afsnittet Satser, brofradrag og regneeksempler.

Hvis du har oplyst dit forventede kørselsfradrag for 2022 i din forskudsopgørelse, bliver det ikke automatisk ændret med de nye satser. Du kan lave en ny beregning i TastSelv for at få den rigtige sats med nu. Du kan også vente med at lave beregningen, til du skal oplyse kørselsfradrag på din årsopgørelse for 2022.

Ret din årsopgørelse, rubrik 51

Ret din forskudsopgørelse, felt 417

Hvornår kan du få kørselsfradrag?

Transportmiddel bilTransportmiddel busTransportmiddel cykelAlle transportmidler giver fradrag fx bil, tog, bus eller cykel. 

Du kan få kørselsfradrag ved alle typer lønnet arbejde, du betaler AM-bidrag af. Det gælder fx også studiejob, lønnet praktik og løntilskudsjob.

Du kan ikke få kørselsfradrag, hvis:

 • din arbejdsgiver betaler transporten
 • du har fri bil til rådighed (firmabil)
 • du kører til og fra dit studie, da SU ikke tæller som løn
 • du kører til og fra ulønnet praktik.

Kørselsfradraget udbetales ikke, men indregnes i din årsopgørelse. Fradragets værdi er ca. 26 %, så hvis dit kørselsfradrag er 1.000 kr., sparer du ca. 260 kr. i skat.

Beregn dit kørselsfradrag

Du skal oplyse dit kørselsfradrag på din årsopgørelse, selvom du også har skrevet det på din forskudsopgørelse.

Årsopgørelsen er her, hvor du skal opgøre dit kørselsfradrag ud fra de antal dage, du faktisk har kørt i løbet af året. Det vil sige, at du skal tage højde for fx feriedage, hjemmearbejdsdage og sygedage. Du skal samtidig oplyse, hvis du har arbejdet ekstra dage, fx overarbejde.

Hold styr på dine dage med transport

Du kan hjælpe dig selv ved at holde styr på de dage, du faktisk har kørt ved hjælp af fx en kalender. Når året er gået, kan du ikke længere se specifikationerne for dit kørselsfradrag på din forskudsopgørelse.

Satser for kørselsfradrag i 2023 og 2022
Transport pr. dag Fradrag pr. km pr. dag for 2023 Fradrag pr. km pr. dag for 2022*
0-24 km 0 kr. (intet fradrag) 0 kr. (intet fradrag)
25-120 km 2,19 kr. 2,16 kr.
Over 120 km 1,10 kr. (2,19 kr. i yderkommuner) 1,08 kr. (2,16 kr. i yderkommuner)

*Kørselsfradraget blev hævet pr. 1. april 2022. Fradraget gælder med tilbagevirkende kraft for hele indkomståret 2022.

Satser over bro i 2023 og 2022
Bro Transportmiddel Ekstra fradrag pr. tur i 2023 og 2022
Storebæltsbroen Bil/motorcykel 110 kr.
Storebæltsbroen Tog/offentlig transport 15 kr.
Øresundsbroen Bil/motorcykel 50 kr.
Øresundsbroen Tog/offentlig transport 8 kr.

Eksempel: Kørsel i tog

 

Pia bor i Vejle og arbejder i hele 2022 i Horsens. Hendes daglige transport er i alt 60 km.
Pia tager toget på arbejde og har månedskort.

Pias fradrag pr. dag er:

60 km - 24 km = 36 km x 2,16 kr. pr. km: = 77,76 kr.

Pias kørselsfradrag i 2022 er:

Arbejdsdage (uden helligdage og fridage): 248 dage
Ferie og fridage: - 30 dage
Hjemmearbejdsdage, kursus mv.: - 10 dage
Sygedage: - 5 dage
Pias fradrag i alt: (248 dage - 45 dage) x 77,76 kr. = 15.785,28 kr.

Eksempel: Kørsel i bil eller tog over bro

Jens bor i Roskilde og arbejder i hele 2022 i Odense. Hans daglige kørsel er i alt 258 km.
Brofradraget på Storebæltsbroen er 110 kr. pr. tur i bil og 15 kr. pr. tur i tog i 2022. 

Jens' fradrag pr. dag, hvis han kører i bil:

120 km - 24 km = 96 km x 2,16 kr. pr. km.    207,36 kr.
Over 120 km: 258 km - 120 km = 138 x 1,08 kr. pr. km.    149,04 kr.
Brofradrag: 2 x 110 kr. pr. tur    220,00 kr.
Jens' fradrag pr. dag: = 576,40 kr.

(Husk at gemme dokumentation for betaling af broudgiften.)

Jens' fradrag pr. dag, hvis han tager toget: 

120 km - 24 km = 96 km x 2,16 kr. pr. km.    207,36 kr.
Over 120 km: 258 km - 120 km = 138 x 1,08 kr. pr. km.    149,04 kr.
Brofradrag: 2 x 15 kr. pr. tur.      30,00 kr.
Jens' fradrag pr. dag = 386,40 kr.

Brug din officielle adresse

Det er din officielle adresse (folkeregister-adresse), der gælder som bopæl. Hvis du opholder dig et andet sted end din sædvanlige bopæl (fx sommerhus, hotel, familie eller venner), skal du beregne fradraget mellem dit opholdssted og arbejdsplads. Fradraget kan dog ikke være højere end fradraget mellem din sædvanlige bopæl og arbejdspladsen.

Brug den reelle kørselsafstand

Du skal bruge din reelle kørselsafstand mellem din officielle adresse (folkeregister-adresse) og din arbejdsplads. Det behøver ikke være den korteste rute.

Hvis du kører i tog eller bus, er det stadig normalafstanden i bil, der gælder. Hvis du har afstikkere på din rute (henter kollegaer eller henter/bringer børn), skal du ikke regne de ekstra kilometer med.

I enkelte tilfælde er din rute til arbejde måske længere, end den TastSelv beregner. Så skal du selv ændre afstanden. Det gør du ved at ændre antallet af kilometer i feltet Afstand pr. dag, så det stemmer overens med det antal kilometer, du faktisk kører pr. dag.

Er afstanden mellem bopæl og arbejdsplads usædvanlig lang, er der skærpede krav om dokumentation eller sandsynliggørelse.

Kørsel sammen med andre

Det er ligegyldigt, hvordan I fordeler udgifterne til kørslen, hvis I kører flere sammen. Du kan altså også få fradrag, selv om du ikke betaler til kørslen.

Hvis I kører over Øresundsbroen eller Storebæltsbroen, er det dog kun én i bilen, der kan få brofradrag.

Du bor i fx Sverige eller Tyskland

Du kan få kørselsfradrag, hvis du fx bor i Sverige eller Tyskland.

Læs mere om kørselsfradrag, hvis du bor i Sverige.

Arbejder du på flere arbejdspladser eller har flere arbejdssteder i løbet af et år, skal du indtaste antal dage for hver enkelt arbejdsplads/arbejdssted.

Du tilføjer en ny arbejdsplads/arbejdssted ved at vælge Tilføj nyt kørselsfradrag i TastSelv.

Kører du til og fra samme arbejdsplads mere end én gang om dagen, kan du få fradrag, hvis du samlet kører mere end 24 km om dagen. 

Du skal oprette 2 kørselsfradrag mellem din bopæl og din arbejdsplads, hvor du retter antallet af kilometer pr. dag, så det stemmer overens med det antal kilometer, du faktisk kører.

Sådan opretter du 2 kørselsfradrag i TastSelv

 1. Opret et kørselsfradrag, hvor du indtaster det antal dage for hver måned, hvor du har kørt 1 gang til og fra arbejde.
 2. Opret endnu et kørselsfradrag, hvor du indtaster det antal dage for hver måned, hvor du har kørt mere end 1 gang til og fra arbejde. I feltet Afstand pr. dag indtaster du det antal kilometer, du har kørt i alt pr. dag.

Eksempel:

Line er skolelærer og har 30 km til og fra arbejde. Nogle dage kører hun frem og tilbage til skolen 2 gange, fordi hun har forældremøde om aftenen. De dage opretter hun endnu et kørselsfradrag og skriver 60 km pr. dag. På denne måde undgår Line, at hun bliver trukket for de første 24 kilometer 2 gange.

Kører du fra dit hjem til forskellige arbejdspladser i løbet af en dag, kan du få fradrag, hvis du samlet kører mere end 24 km om dagen. 

Trekantskørsel er, hvis du kører fra dit hjem til arbejdsplads 1. Derfra kører du til arbejdsplads 2 og så hjem igen.

Sådan opretter du dit kørselsfradrag med trekantskørsel i TastSelv

 1. Opret et kørselsfradrag, hvor du indtaster din bopælsadresse samt adressen til arbejdssted 1.
 2. Vælg Tilføj arbejdsadresse, og indtast adressen til arbejdssted 2.
 3. Indtast antal dage pr. måned.

Kører du fra dit hjem til forskellige arbejdspladser i løbet af en dag, kan du få fradrag, hvis du samlet kører mere end 24 km om dagen. 

Sådan opretter du dit kørselsfradrag i TastSelv:

 1. Opret et kørselsfradrag, hvor du indtaster din bopælsadresse samt adressen til arbejdssted 1.
 2. Vælg Tilføj arbejdsadresse, og indtast adressen til arbejdssted 2.
 3. Indtast antal dage pr. måned.
 4. Indtast manuelt dagens samlede antal kørte kilometer i feltet Afstand pr. dag.

Eksempel:

Max arbejder som vikar på 2 forskellige arbejdspladser samme dag. Han har 30 km fra sit hjem til den ene arbejdsplads. Imellem de 2 arbejdspladser er der 10 km, og fra arbejdsplads 2 til hans hjem er der 40 km. Det er trekantskørsel.

Nogle dage når Max hjem, inden han kører til arbejdsplads 2. Det skal han gøre som trekantskørsel, men han skal manuelt indtaste dagens antal kørte kilometer. På denne måde undgår Max, at han bliver trukket for de første 24 kilometer 2 gange.

Har du et arbejde, hvor du fx kun er hjemme på din faste bopælsadresse i weekenden? Det kan være, at du tager hjemmefra mandag morgen og kommer hjem igen om fredagen.

I disse tilfælde betragtes dit kørselsforhold som 1 daglig tur, hvor du kun bliver modregnet 24 km. én gang. 

Sådan opretter du dit kørselsfradrag i TastSelv

Eksempel 1: Overnatningssted er ikke det samme sted som arbejdssted.

Kørselsfradrag 1 oprettes som trekantskørsel:

 1. Opret et kørselsfradrag, hvor du indtaster din bopælsadresse samt adressen til arbejdsstedet.
 2. Vælg Tilføj arbejdsadresse, og indtast adressen til overnatningsstedet.
 3. Indtast antal ture (dage) pr. måned. Dermed bliver der beregnet et kørselsfradrag for mandag og fredag. 

Kørselsfradrag 2 oprettes, hvis afstanden fra overnatningsstedet til arbejdspladsen er over 12 km. hver vej.

 1. Opret endnu et kørselsfradrag, hvor du indtaster adressen til overnatningsstedet samt adressen til arbejdsstedet for dagene tirsdag, onsdag og torsdag.

Eksempel 2: Overnatningssted er det samme som arbejdssted.

 1. Opret et kørselsfradrag, hvor du indtaster din bopælsadresse samt adresse til arbejdsstedet. Ud/hjem-turen beregnes som 1 tur/retur samme dag.
 2. Indtast antal ture (dage) pr. måned. 1 tur er lig med fx ud mandag og hjem fredag. Derved bliver du kun modregnet 24 km. én gang.

Arbejder du som vikar og har kørsel til mange forskellige arbejdspladser, kan du ikke bruge vores guides til at beregne dit kørselsfradrag.

Du skal lave et manuelt kørselsregnskab, og du skal huske at gemme det til din årsopgørelse. 

På din forskudsopgørelse kan du indtaste din beregning af dit forventede kørselsfradrag i felt 417 (Befordringsfradrag).

På din årsopgørelse skal du klikke på lommeregneren ud for rubrik 51 for at indtaste dit faktiske kørselsfradrag.

Har du brug for hjælp til at få oplyst dit kørselsfradrag, kan du kontakte Skattestyrelsen på 72 22 28 28.

Du kan få forhøjet kørselsfradrag, hvis du bor i en yderkommune eller på visse småøer, og kører over 120 km om dagen mellem bopæl og arbejde. Når du oplyser din bopælsadresse og arbejdsadresse og indtaster dit kørselsfradrag i TastSelv, vil du automatisk få beregnet et forhøjet kørselsfradrag.

Du kan få et ø-fradrag, hvis du bor på en ikke-brofast ø i en yderkommune eller på en af de nævnte småøer. Du kan få et fradrag på 219 kr. pr. nat de dage, hvor du ikke har mulighed for at komme hjem og overnatte på grund af afstanden mellem bopæl og arbejde.

Ø-fradrag skal du skrive på under Rejsefradrag, som er rubrik 53 på årsopgørelsen (felt 429 på forskudsopgørelsen).

Yderkommuner i Jylland

Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Morsø, Norddjurs, Skive, Struer, Sønderborg, Thisted, Tønder, Vesthimmerland, Aabenraa

Yderkommuner i Østdanmark og Fyn

Bornholm, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Langeland, Lolland, Odsherred, Samsø, Slagelse, Svendborg, Vordingborg, Ærø. 

Småøer

Aarø, Baagø, Egholm, Endelave, Hjarnø, Mandø, Nekselø, Orø, Sejerø, Tunø

Du kan få fradrag for dine dokumenterede udgifter til færge og fly, som indgår i din normale transport mellem hjem og arbejde. Du kan også få fradrag for færgeudgifter til dit transportmiddel (bil, motorcykel, cykel). Det er vigtigt, at du gemmer dine kvitteringer for betaling af billetterne, da du ellers ikke kan få fradrag.

Hvis du har kørsel før og efter færge- eller flyveturen, kan du også få fradrag for det. Du kan ikke få fradrag for de første 24 km, som svarer til 52,56 kr. om dagen i 2023 (51,84 kr. i 2022). Så hvis du kører mindre end 24 km, skal du trække et beløb fra færge- eller flyudgiften (se eksempel nedenfor).

Beregneren i TastSelv kan beregne kørselsfradrag for de fleste færgeruter, men kan ikke beregne for fly.

Eksempel: Færge og kørsel over 24 km

 

Hanne bor på en ø og arbejder på fastlandet. Hendes daglige kørsel er i alt 34 km, og hun har sin bil med på færgen. Færgeudgiften er 120 kr. per dag i 2022.

Hannes fradrag pr. dag (34 km transport):

34 km - 24 km = 10 km x 2,16 kr. pr. km. 21,6 kr.
Færgeudgift 120 kr.
Hannes fradrag: 21,6 kr. + 120 kr. = 141,60 kr.

Eksempel: Færge og kørsel under 24 km

Fatima bor på en ø og arbejder på fastlandet. Fatima har sin bil med færgen og kører hver dag 16 km. De 16 km kørsel giver ikke fradrag på grund af bundgrænsen på 24 km, og forskellen skal derfor trækkes fra færgeudgiften. Færgeudgiften er 120 kr. per dag i 2022.

Fatimas fradrag pr. dag (16 km transport):

16 km - 24 km = -8 km x 2,16 kr. pr. km. - 17,28 kr.
Færgeudgift 120 kr.
Fatimas fradrag: 120 kr. - 17,28 kr. = 102,72 kr.

Hvis du har befordring over meget lange afstande, er der skærpede krav til, at du kan dokumentere dit kørselsfradrag. 

Benytter du færge eller fly på en del af eller hele vejen mellem hjem og arbejdsplads, kan du få fradrag for den faktisk dokumenterede udgift til færge eller fly. Dokumentation kan være flybilletter, færgebilletter, brændstofkvitteringer mv.

Foregår transporten ind og ud af EU, kan stempler i passet bruges som dokumentation for, hvordan transporten er foregået.

Du kan få et ekstra kørselsfradrag, hvis du tjener mindre end 353.000 kr. i 2023 (344.300 kr. i 2022).

Du kan højst få fradrag for 15.400 kr. i 2023 (15.400 kr. i 2022). Fradraget nedsættes gradvist for indkomster over 303.000 kr. til 353.000 kr. i 2023 (indkomster over 294.300 kr. til 344.300 kr. i 2022). 

Vi beregner automatisk det ekstra fradrag. Du skal bare indtaste dit kørselsfradrag på normal vis.

Læs mere om det ekstra kørselsfradrag i den juridiske vejledning 

Hvis kørselsfradraget vedrører udenlandsk indkomst, skal det trækkes fra i den udenlandske indkomst. Det skal derfor oplyses  sammen med lønnen i TastSelv under Udenlandsk indkomst.

Læs mere om Fradrag i udenlandsk indkomst.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.