Kørselsfradrag


Du kan få kørselsfradrag for din transport, hvis du har over 12 km til arbejde (samlet over 24 km til og fra arbejde). Det gælder ved alle typer lønnet arbejde, du betaler am-bidrag af, fx også studiejob, lønnet praktik og løntilskud.

Du får fradrag for de dage, du reelt kører til og fra arbejde. Du må derfor ikke medregne dage, hvor du fx har arbejdet hjemmefra, været på ferie eller syg.

Alle transportmidler giver fradrag fx bil, tog, bus eller cykel.

Oplys kørselsfradrag både på din årsopgørelse og forskudsopgørelse

Ret din årsopgørelse (rubrik 51)  Ret din forskudsopgørelse (felt 417)

Du kan ikke få kørselsfradrag, hvis:

 

 • din arbejdsgiver betaler transporten
 • du har fri bil til rådighed (firmabil)
 • du kører til og fra dit studie, da SU ikke tæller som løn
 • du kører til og fra ulønnet praktik.

Bliver kørselsfradraget udbetalt? 

Nej. Hvis du kan få fradrag og oplyser det på din forskudsopgørelse, bliver det medregnet i din skat i løbet af året. Du skal også huske at oplyse dit kørselsfradrag på din årsopgørelse.

Fradragets værdi er ca. 26 %.

Eksempel: Hvis dit kørselsfradrag er 5.000 kr., så sparer du ca. 1.300 kr. i skat.

Satser for kørselsfradrag i 2023 og 2022
Transport pr. dag Fradrag pr. km pr. dag 2023 Fradrag pr. km pr. dag 2022*
0-24 km 0 kr. (intet fradrag) 0 kr. (intet fradrag)
25-120 km 2,19 kr. 2,16 kr.
Over 120 km 1,10 kr. (2,19 kr. i yderkommuner) 1,08 kr. (2,16 kr. i yderkommuner)

*Kørselsfradraget blev hævet pr. 1. april 2022. Fradraget gælder med tilbagevirkende kraft for hele indkomståret 2022.

Satser over bro i 2023 og 2022
Bro Fradrag pr. tur i 2023 og 2022
Storebæltsbroen (Bil/motorcykel) 110 kr.
Storebæltsbroen (Tog/offentlig transport) 15 kr.
Øresundsbroen (Bil/motorcykel) 50 kr.
Øresundsbroen (Tog/offentlig transport) 8 kr.

Pia bor i Vejle og arbejder i hele 2022 i Horsens. Hendes daglige transport er i alt 60 km.

Pia tager toget på arbejde og har månedskort.

Pias fradrag pr. dag er:
60 km - 24 km = 36 km x 2,16 kr. pr. km: = 77,76 kr.
Pias kørselsfradrag i 2022 er:
Arbejdsdage (uden helligdage og fridage): 248 dage
Ferie og fridage: - 30 dage
Hjemmearbejdsdage, kursus mv.: - 10 dage
Sygedage: - 5 dage
Pias fradrag i alt: (203 dage) x 77,76 kr. = 15.785,28 kr.

Jens bor i Roskilde og arbejder i hele 2022 i Odense. Hans daglige kørsel er i alt 258 km.

Brofradraget på Storebæltsbroen er 110 kr. pr. tur i bil og 15 kr. pr. tur i tog i 2022. 

Jens' fradrag pr. dag, hvis han kører i bil:
120 km - 24 km = 96 km x 2,16 kr. pr. km.  207,36 kr.
Over 120 km: 258 km - 120 km = 138 x 1,08 kr. pr. km. 149,04 kr.
Brofradrag: 2 x 110 kr. pr. tur 220,00 kr.
Jens' fradrag pr. dag: = 576,40 kr.

(Husk at gemme dokumentation for betaling af broudgiften.)

Jens' fradrag pr. dag, hvis han tager toget:
120 km - 24 km = 96 km x 2,16 kr. pr. km. 207,36 kr.
Over 120 km: 258 km - 120 km = 138 x 1,08 kr. pr. km. 149,04 kr.
Brofradrag: 2 x 15 kr. pr. tur. 30,00 kr.
Jens' fradrag pr. dag = 386,40 kr.

Brug din officielle adresse

Det er din officielle adresse (folkeregister-adresse), der gælder som bopæl. Hvis du opholder dig et andet sted end din sædvanlige bopæl (fx sommerhus, hotel, familie eller venner), skal du beregne fradraget mellem dit opholdssted og arbejdsplads. Fradraget kan dog ikke være højere end fradraget mellem din sædvanlige bopæl og arbejdspladsen.

Brug den reelle kørselsafstand

Du skal bruge din reelle kørselsafstand mellem din officielle adresse (folkeregister-adresse) og din arbejdsplads. Det behøver ikke være den korteste rute.

Hvis du kører i tog eller bus, er det stadig normalafstanden i bil, der gælder. Hvis du har afstikkere på din rute (henter kollegaer eller henter/bringer børn), skal du ikke regne de ekstra kilometer med.

I enkelte tilfælde er din rute til arbejde måske længere, end den TastSelv beregner. Så skal du selv ændre afstanden. Det gør du ved at ændre antallet af kilometer i feltet Afstand pr. dag, så det stemmer overens med det antal kilometer, du faktisk kører pr. dag.

Er afstanden mellem bopæl og arbejdsplads usædvanlig lang, er der skærpede krav om dokumentation eller sandsynliggørelse.

Du kan få et ekstra kørselsfradrag, hvis du tjener mindre end 353.000 kr. i 2023 (344.300 kr. i 2022).

Du kan højst få fradrag for 15.400 kr. i 2023 (15.400 kr. i 2022). Fradraget nedsættes gradvist for indkomster over 303.000 kr. til 353.000 kr. i 2023 (indkomster over 294.300 kr. til 344.300 kr. i 2022). 

Vi beregner automatisk det ekstra fradrag. Du skal bare indtaste dit kørselsfradrag på normal vis.

Læs mere om det ekstra kørselsfradrag i den juridiske vejledning 

Arbejder du på flere arbejdspladser eller har flere arbejdssteder i løbet af et år, skal du indtaste antal dage for hver enkelt arbejdsplads/arbejdssted.

Du tilføjer en ny arbejdsplads/arbejdssted ved at vælge Tilføj nyt kørselsfradrag i TastSelv.

Kører du til og fra samme arbejdsplads mere end én gang om dagen, kan du få fradrag, hvis du samlet kører mere end 24 km om dagen. 

Du skal oprette 2 kørselsfradrag mellem din bopæl og din arbejdsplads, hvor du retter antallet af kilometer pr. dag, så det stemmer overens med det antal kilometer, du faktisk kører.

Sådan opretter du 2 kørselsfradrag i TastSelv

 1. Opret et kørselsfradrag, hvor du indtaster det antal dage for hver måned, hvor du har kørt 1 gang til og fra arbejde.
 2. Opret endnu et kørselsfradrag, hvor du indtaster det antal dage for hver måned, hvor du har kørt mere end 1 gang til og fra arbejde. I feltet Afstand pr. dag indtaster du det antal kilometer, du har kørt i alt pr. dag.

Eksempel:

Line er skolelærer og har 30 km til og fra arbejde. Nogle dage kører hun frem og tilbage til skolen 2 gange, fordi hun har forældremøde om aftenen. De dage opretter hun endnu et kørselsfradrag og skriver 60 km pr. dag. På denne måde undgår Line, at hun bliver trukket for de første 24 kilometer 2 gange.

Kører du fra dit hjem til forskellige arbejdspladser i løbet af en dag, kan du få fradrag, hvis du samlet kører mere end 24 km om dagen. 

Trekantskørsel er, hvis du kører fra dit hjem til arbejdsplads 1. Derfra kører du til arbejdsplads 2 og så hjem igen.

Sådan opretter du dit kørselsfradrag med trekantskørsel i TastSelv

 1. Opret et kørselsfradrag, hvor du indtaster din bopælsadresse samt adressen til arbejdssted 1.
 2. Vælg Tilføj arbejdsadresser på denne rute (trekantkørsel), og indtast adressen til arbejdssted 2.
 3. Indtast antal dage pr. måned.

Kører du fra dit hjem til forskellige arbejdspladser i løbet af en dag, kan du få fradrag, hvis du samlet kører mere end 24 km om dagen. 

Sådan opretter du dit kørselsfradrag i TastSelv:

 1. Opret et kørselsfradrag, hvor du indtaster din bopælsadresse samt adressen til arbejdssted 1.
 2. Vælg Tilføj arbejdsadresse, og indtast adressen til arbejdssted 2.
 3. Indtast antal dage pr. måned.
 4. Indtast manuelt dagens samlede antal kørte kilometer i feltet Afstand pr. dag.

Eksempel:

Max arbejder som vikar på 2 forskellige arbejdspladser samme dag. Han har 30 km fra sit hjem til den ene arbejdsplads. Imellem de 2 arbejdspladser er der 10 km, og fra arbejdsplads 2 til hans hjem er der 40 km. Det er trekantskørsel.

Nogle dage når Max hjem, inden han kører til arbejdsplads 2. Det skal han gøre som trekantskørsel, men han skal manuelt indtaste dagens antal kørte kilometer. På denne måde undgår Max, at han bliver trukket for de første 24 kilometer 2 gange.

Har du et arbejde, hvor du fx kun er hjemme på din faste bopælsadresse i weekenden? Det kan være, at du tager hjemmefra mandag morgen og kommer hjem igen om fredagen.

I disse tilfælde betragtes dit kørselsforhold som 1 daglig tur, hvor du kun bliver modregnet 24 km. én gang. 

Sådan opretter du dit kørselsfradrag i TastSelv

Eksempel 1: Overnatningssted er ikke det samme sted som arbejdssted.

Kørselsfradrag 1 oprettes som trekantskørsel:

 1. Opret et kørselsfradrag, hvor du indtaster din bopælsadresse samt adressen til arbejdsstedet.
 2. Vælg Tilføj arbejdsadresse, og indtast adressen til overnatningsstedet.
 3. Indtast antal ture (dage) pr. måned. Dermed bliver der beregnet et kørselsfradrag for mandag og fredag. 

Kørselsfradrag 2 oprettes, hvis afstanden fra overnatningsstedet til arbejdspladsen er over 12 km. hver vej.

 1. Opret endnu et kørselsfradrag, hvor du indtaster adressen til overnatningsstedet samt adressen til arbejdsstedet for dagene tirsdag, onsdag og torsdag.

Eksempel 2: Overnatningssted er det samme som arbejdssted.

 1. Opret et kørselsfradrag, hvor du indtaster din bopælsadresse samt adresse til arbejdsstedet. Ud/hjem-turen beregnes som 1 tur/retur samme dag.
 2. Indtast antal ture (dage) pr. måned. 1 tur er lig med fx ud mandag og hjem fredag. Derved bliver du kun modregnet 24 km. én gang.

Arbejder du som vikar og har kørsel til mange forskellige arbejdspladser, kan du ikke bruge vores guides til at beregne dit kørselsfradrag.

Du skal lave et manuelt kørselsregnskab, og du skal huske at gemme det til din årsopgørelse. 

På din forskudsopgørelse kan du indtaste din beregning af dit forventede kørselsfradrag i felt 417 (Befordringsfradrag).

På din årsopgørelse skal du klikke på lommeregneren ud for rubrik 51 for at indtaste dit faktiske kørselsfradrag.

Har du brug for hjælp til at få oplyst dit kørselsfradrag, kan du kontakte Skattestyrelsen på 72 22 28 28.

Fandt du ikke det, du søgte? Få mere hjælp og vejledning her

Mere information om kørselsfradrag

Find flere informationer om at have kørselsfradrag i forskellige situationer. Fx hvis du har transport over meget lange afstande, rejser med færge eller fly eller kører sammen med andre. 

Læs mere om kørselsfradrag

Kørselsfradrag ved handicap eller kroniske sygdomme

Mennesker med handicap eller kronisk sygdom, som har særlige udgifter til transport mellem hjem og lønnet arbejde, kan i visse tilfælde få et ekstra fradrag.

Læs mere om fradraget

Fik du svar på dine spørgsmål?