Alle, der har am-bidragspligtig løn eller overskud af virksomhed, får automatisk et beskæftigelsesfradrag:

  • Beskæftigelsesfradraget er på 10,65 % og kan højst være 45.600 kr. i 2023 (10,65 % og 43.500 kr. i 2022).

Alle, der har am-bidragspligtig løn eller overskud af virksomhed får også automatisk et jobfradrag:

  • Jobfradraget er på 4,50 % af indkomsten over 208.700 kr. og kan højst være 2.700 kr. i 2023 (4,50 %, 202.700 kr. og 2.700 kr. i 2022).

Beskæftigelses- og jobfradraget beregnes som en procentdel af din indkomst. Der er dog en grænse for, hvor store fradrag du kan få.

Beskæftigelsesfradrag
År Sats Fradrag er højst Beløb, du mindst skal tjene for at få fuldt fradrag
2023 10,65 % 45.600 kr. 428.169 kr.
2022 10,65 % 43.500 kr. 408.451 kr.
Jobfradrag
År Sats Fradrag er højst Beløb, du mindst skal tjene for at få fuldt fradrag
2023 4,50 % af indkomst over 208.700 kr. 2.700 kr. 268.700 kr.
2022 4,50 % af indkomst over 202.700 kr. 2.700 kr. 262.700 kr.

Fradragene beregnes automatisk af din løn (inklusive am-bidrag) eller fx overskud af din virksomhed.

I 2023 er beskæftigelsesfradraget til enlige forsørgere, som har ret til og modtager ekstra børnetilskud efter børnetilskudsloven, på højst 24.400 kr. (6,25 procent). (23.700 kr. og 6,25 procent i 2022). 

Hvis du bliver enlig forsørger

Skattestyrelsen får automatisk besked om, at du er enlig forsørger, når du har søgt og fået bevilliget ekstra børnetilskud fra Udbetaling Danmark.

Udbetaling Danmark orienterer os én gang i kvartalet. Når vi har fået besked fra Udbetaling Danmark, får du automatisk det ekstra beskæftigelsesfradrag som enlig forsørger og en ny forskudsopgørelse.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.