Ejer eller har du andele i et vedvarende energianlæg (solceller, vindmøller m.m.), som er tilsluttet el- eller varmenettet, skal du måske betale skat.

Ret din årsopgørelse, rubrik 20

Ret din forskudsopgørelse, felt 250

Du skal kun betale skat, hvis du har solgt el for mere end 7.000 kr. på et år. Du kan se, hvad du har solgt på din årlige afregning fra elselskabet.

Hvis dit samlede salg fra dine energianlæg overstiger 7.000 kr., skal du skrive 60 pct. af det overskydende beløb på årsopgørelsen i rubrik 20.

  • Dit eget forbrug er skattefrit.
  • Hvis I er flere, der ejer anlæggene (fx ægtepar), har I alle et bundfradrag på 7.000 kr.
  • Du kan ikke få fradrag eller afskrive på dit anlæg.
  • Du kan dog trække renteudgifter fra, hvis du har lånt penge til at købe anlægget.

Eksempel

Jens har solgt el for 8.600 kr. i løbet af et år.

Indtægt fratrukket bundfradrag: 8.600 kr. - 7.000 kr.=

1.600 kr.

Skattepligtig indtægt: 1.600 kr. x 60 pct.=

960 kr.

Jens skal skrive 960 kr. på sin årsopgørelse, rubrik 20

Købte du dit anlæg senest den 19. nov. 2012, og har du valgt at afregne efter den regnskabsmæssige metode, skal du fortsætte med det. 

Den regnskabsmæssige metode for skat af vedvarende energianlæg

Hvis du har fået tilskud til at købe dit anlæg, skal du regne tilskuddet med i din indkomst. Der er dog undtagelser, hvor tilskuddet er skattefrit. Du kan i ligningslovens § 7F se, hvilke tilskud der er skattefri.

Den beregnede indkomst skal du skrive på din årsopgørelse, rubrik 20.

Hvis du vil undgå at skulle betale restskat eller have penge tilbage, kan du skrive dit forventede resultat i rubrik 250 på forskudsopgørelsen. (Du finder rubrik 250 ved at trykke på øvrige rubrikker øverst på din forskudsopgørelse).

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.