Du kan kun bruge denne metode, hvis du har købt eller lavet en bindende aftale om køb af anlæg senest den 19. november 2012. Du kan ikke skifte til denne metode, hvis du allerede bruger den skematiske metode.

Skriv dit overskud i rubrik 111 eller underskud i rubrik 112 på årsopgørelsen

Du skal betale skat af hele energiproduktionen fratrukket dine udgifter - både den del, du sælger til elselskabet, og den del, du selv bruger.

Hvis du købte dit anlæg senest den 19. november 2012

Købte du dit anlæg senest den 19. november 2012, og har du valgt at afregne efter den regnskabsmæssige metode, skal du fortsætte med det. 

Læs mere i Den juridiske vejledning

Når du har brugt reglerne for virksomheder og foretaget afskrivninger på anlægget og derefter sælger hus og anlæg, overgår anlægget til de nye regler.

Som sælger skal du betale skat af forskellen mellem salgspris og den værdi, anlægget er nedskrevet til.

Eksempel:
Overdrager/sælger du dit solcelleanlæg i år fire til for eksempel 80.000 kr., hvor den nedskrevne værdi er 67.500 kr., bliver du beskattet af fortjenesten på (80.000 - 67.500) 12.500 kr.

Fortjenesten er personlig indkomst, og du skal skrive beløbet på dit oplysningsskema, rubrik 111.

Hvis du har underskud, skal du skrive det i rubrik 112.

Hvis du køber et supplerende anlæg efter den 19. november 2012, kan du kun bruge den skematiske metode for det supplerende anlæg.

Læs mere i Den juridiske vejledning

Hvis du er gift, og I begge deltager i driften, kan du og din ægtefælle fordele afskrivningen mellem jer. Det er ligegyldigt, hvilken af ægtefællernes navn der står på fakturaen, blot aftalen om køb er indgået inden den 19. november 2012.

Hvis I bliver skilt og har fælleseje, indgår anlægget i bodelingen. Den ægtefælle, der overtager anlægget, kan fortsætte i den oprindelige ordning. Ved dødsfald kan en ægtefælle fortsætte i ordningen, hvis ægtefællen ønsker at sidde i uskiftet bo, eller hvis boet skiftes og boet bliver skattepligtig.

Hvis du ikke er gift, men samlevende, kan den af jer, der ejer anlægget afskrive. Hvis I begge driver virksomheden som et interessentskab (I/S), kan I afskrive forholdsmæssigt, efter hvor stor hver jeres ejerandel er.

Hvis I flytter fra hinanden, kan den samlever, der oprindeligt anskaffede anlægget før den 19. november 2012, fortsætte i den gamle ordning.

Hvis det er den anden part, der overtager anlægget, kan vedkommende også blive i den gamle ordning, hvis overdragelsen sker inden fraflytningen. Ellers skal anlægget beskattes efter de nye regler. Det vil sige, at vedkommende ikke længere kan afskrive efter reglerne for virksomheder, men skal bruge den skematiske metode.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.