Indtil du fylder 16 år, kan du arbejde i private hjem uden at betale skat af lønnen.

  • Det er kun skattefrit, hvis du arbejder for private personer, som familie, venner og naboer.
  • Arbejder du for en virksomhed, skal du betale skat, uanset hvor gammel du er.
  • Du skal betale skat af din løn, fra den dag hvor du fylder 16 år.

Det gælder fx indkøb, madlavning, strygning, vask, opvask og rengøring. Du kan også hjælpe med at hente børn i skole eller børnehave, passe børn og give lektiehjælp. Eller du kan hjælpe med at lufte hund eller slå græsplænen.

Det har ingen betydning for denne slags skattefrit arbejde, om du også har et andet arbejde ved siden af, som du skal betale skat af.

Du skal heller ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af det skattefrie arbejde.

Uanset alder er børn, der bor hjemme, ikke skattepligtige af kost og logi eller af almindelige leveomkostninger, der betales af forældrene. Mindre pengebeløb - lommepenge - fra forældre til hjemmeboende børn, som hjælper til med rengøring, græsslåning og lignende almindelige huslige gøremål i familiens hjem, er ikke skattepligtige for børnene.


Er barnet fyldt 15 år ved årets begyndelse og får løn for arbejde udført i forældrenes erhvervsvirksomhed, så er lønindkomsten skattepligtig.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.