Guiden er for personligt ejede virksomheder, men trin 3 og 4 kan også bruges af selskaber. Du kan også bruge guiden, hvis du allerede har lukket din virksomhed.

Vi anbefaler, at du ser alle trinene igennem, inden du lukker din virksomhed på virk.dk. Det er også vigtigt, at du følger trinene i den rigtige rækkefølge, så du sikrer dig adgang til systemerne og undgår opkrævninger i form af skatter, afgifter og gebyrer efterfølgende.

Hvis du har en revisor, bør I indbyrdes aftale, hvem der tager hvilke trin i guiden, før du lukker virksomheden.

Hvis du på et tidspunkt fortryder at have lukket din virksomhed, kan du altid genåbne din virksomhed og få det samme cvr-nr. tilbage.

Når du lukker din virksomhed, bliver adgangen til virksomhedens Digital Post spærret. 

Sådan anmoder du om adgang til din lukkede virksomheds Digital Post (virk.dk)

Før du lukker din virksomhed, skal du gå ind på virksomhedens Skattekonto, som du finder på TastSelv Erhverv. Skattekontoen giver dig et samlet overblik over din virksomheds indberetninger, opkrævninger og ind- og udbetalinger til og fra Skattestyrelsen. 

Her skal du se, om alt er som det skal være, inden du lukker virksomheden. Blandt andet kan du se, om du har indberettet alt det, du skal, så du undgår afgifter og at betale for meget i fx moms eller A-skat. 

Log på TastSelv Erhverv og tjek din virksomheds Skattekonto 

Læs mere om Skattekontoen

Har du allerede lukket virksomheden, så skal du bruge dit personlige MitID til at logge på TastSelv Erhverv. Her skal du vælge Fortsæt som privatperson og ikke Fortsæt som virksomhed, fordi din virksomheds cvr-nr. er ophørt. 

Du er nu klar til at lukke din virksomhed på virk.dk.

Luk din virksomhed (virk.dk)

Når du har lukket din virksomhed, kan du få dit ophørsbevis på TastSelv Erhverv. Det kan du bruge som dokumentation overfor fx din bank eller a-kasse, hvis det bliver nødvendigt.

Sådan gør du:

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Profil- og kontaktoplysninger
 3. Vælg Se registrerings- og ophørsbevis
 4. Tryk på Hent registreringsbevis/ophørsbevis

Hvis du har problemer med at logge på, eller hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at ringe til os på det nummer, der står her på siden. 

Nu har du lukket din virksomhed, og hvis din virksomhed har været registreret for fx moms, A-skat, punktafgifter eller lønsumsafgift, skal du sørge for at indberette til tiden for alle perioder frem til den dag, du lukkede virksomheden.

Det kan koste dig 800 kr. for hver gang, du indberetter for sent.

Husk at indberette, selvom din indberetning for perioden vil være 0 kr.
 
Inden du fortsætter til punkt 5, kan du her læse om, hvad du skal være særligt opmærksom på, inden du laver den sidste indberetning om hhv. moms, løn og skat, lønsumsafgift og punktafgifter: 

Moms

Sådan indberetter du din virksomheds sidste moms

Løn og skat

Sådan indberetter du din virksomheds sidste løn og skat

Lønsumsafgift

Sådan indberetter du din virksomheds sidste lønsumsafgift

Punktafgifter

Sådan afmelder du din virksomhed for punktafgifter

Når du har lukket din virksomhed, skal du huske at rette din virksomheds resultat på forskudsopgørelse, så du løbende kommer til at betale den rigtige skat. 

Sådan retter du din forskudsopgørelse:

 1. Log på TastSelv Borger
 2. Vælg Forskudsopgørelsen
 3. Ret virksomhedens resultat i felt 221 eller 435
 4. Marker feltet virksomhedsophør, så der næste år dannes en forskudsopgørelse uden virksomhedsbeløb. Du finder feltet under Andre felter, Selvstændig erhvervsdrivende.

Hvis du har problemer med at logge på, eller hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at ringe til os på det nummer, der står her på siden. 

Du skal opgøre virksomhedens resultat, og skal derfor lave et skatteregnskab for 1. januar til den dato virksomheden er lukket. I resultatet skal du medregne fortjeneste eller tab på de ting, du selv har taget ud af virksomheden eller har solgt til andre. Det kan fx være computere, varelager, møbler, biler eller maskiner. 

Vær opmærksom på, at du først kan oplyse resultatet på oplysningsskemaet i året efter, din virksomhed er lukket. Oplysningsfristen er 1. juli.

Glemmer du fristen, koster det 200 kr. i bøde pr. dag (dog højst 5.000 kr.).

Se en video om, hvordan du laver dit skatteregnskab og finder frem til de tal, du senere skal udfylde på oplysningsskemaet:

Se en kort video om, hvordan du oplyser din virksomheds resultat og udfylder oplysningsskemaet:  

Sådan retter du årsopgørelsen/oplysningsskemaet:

 1. Log på TastSelv Borger
 2. Vælg Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet
 3. Visse beløb vil være fortrykte. Tag stilling til, om de er korrekte. Ret de beløb, der skal rettes.
 4. Tryk Næste og marker i rubrik 71, at din virksomhed er lukket.
 5. Oplys dit overskud i rubrik 111 eller dit underskud i rubrik 112. Tjek, om der er andre rubrikker, du skal udfylde.
 6. Rul ned til Regnskabsoplysninger og tryk Oplys. Indtast oplysningerne til de relevante rubrikker.
 7. Tryk Gem. Du vil nu blive spurgt, om du skal indberette for flere virksomheder. Skal du ikke det, så tryk Tilbage.
 8. Tag stilling til om, der er andre oplysninger, du skal indberette. Husk, at din årsopgørelse dækker både din virksomheds og din private økonomi.
 9. Tryk Næste og du vil få vist en oversigt.
 10. Tryk Godkend. Du kan nu se din årsopgørelse. (Hvis der er noget, der ikke stemmer, vil du blive bedt om at udfylde det manglende, før årsopgørelsen kan dannes.)
 11. På din årsopgørelse kan du se, om du har betalt for meget i skat og skal have penge tilbage, eller om du skal betale mere i skat.

Hvis du har problemer med at logge på, eller hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at ringe til os på det nummer, der står her på siden. 

Læs mere om, hvordan du betaler skat af din virksomhed

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.