Du bruger EMCS (Excise Movement and Control System), når du køber eller sælger harmoniserede punktafgiftspligtige varer (vin, øl, spiritus, tobak eller visse mineralolieprodukter) på tværs af EU-medlemslande. 

Når du har fået en kvittering for forsendelsen i EMCS og den skal overgås til forbrug i Danmark, så skal du indberette og betale punktafgift for varerne i TastSelv Erhverv.

Versionsopdatering af EMCS pr. 13. februar 2023

Versionsopdatering af EMCS pr. 13. februar medfører, at forsendelser kan sendes både uden afgift (ubeskattet forsendelse) og afgiftsbetalt (beskattet forsendelse).

Læs mere om EMCS i nyhedsbrev og her på siden. 

TastSelv Erhverv, Vælg Punktafgifter og EMCS

Driftsmeddelelser for toldsystemer og EMCS

Registrering er et krav for at bruge EMCS

For at bruge EMCS skal du registreres til dette samt punktafgiften for de varer, du ønsker at sende.

Det gør du ved at udfylde og indsende en af nedenstående blanketter til Skattestyrelsen. I blanketterne findes en vejledning til, hvad du skal søge om afhængig af, hvad du skal bruge EMCS til.

Afgifter på drikkevarer

Brug blanket 22.046.

 • Vinafgift
 • Spiritusafgift
 • Ølafgift

Tobaksafgifter

Brug blanket 29.104.

 • Afgift af cigaretter
 • Afgift af røgtobak
 • Afgift af cigarer, cerutter og cigarillos

Mineralolieafgifter

Brug blanket 23.027 og blanket 23.016 (registrering til EU-handel med visse mineralolieprodukter)

 • Benzinafgift
 • Mineralolieafgift
 • Afgift af gas og flaskegas
 • Bioolier mv.
 • Metanol

For uddybende og fyldestgørende juridisk information vedrørende registrering, se Den juridiske vejledning.

Er varemodtager berettiget til at modtage varer?

Alle EU-punktafgiftsvirksomheder er med deres punktafgiftsnummer registreret i en fælles database SEED (System for Exchange of Excise Data).

SEED-on-Europa (Europa-Kommissionen) kan du få verificeret et punktafgiftsnummer og få at vide, om det er gyldigt på søgningstidspunktet. Du kan også se, hvilke typer af varer, punktafgiftsnummeret må modtage. På den måde kan vareafsenderen sikre sig, at varemodtageren er berettiget til at modtage varerne uden afgift, eller beskattet.

Hvordan får jeg adgang til EMCS?

Du skal søge om at blive registreret for punktafgiften, før du kan få adgang til EMCS.

Du kan få adgang til EMCS via TastSelv Erhverv. Her kan du autorisere andre, fx din revisor eller en shippingagent, til at bruge EMCS på din virksomheds vegne.

Virksomheder, der ønsker at integrere egne IT-systemer med EMCS via business-to-business (B2B) webservices, kan finde vejledning her: Implementeringsvejledning for B2B webservices.

Bemærk, at diplomater, internationale organisationer o.l. afgiftsfrit kan levere harmoniserede punktafgiftspligtige varer til andre diplomater o.l., men de skal benytte EMCS.

TastSelv Erhverv, Vælg Punktafgifter og EMCS

Se Brugervejledning til EMCS i TastSelv Erhverv. Her er der gengivet skærmbilleder, der viser, hvordan systemet fungerer. 

EMCS skal ikke anvendes ved forsendelse af varer:

 • mellem virksomheder i Danmark - dog skal EMCS anvendes, hvis transporten foregår via et andet EU-land
 • direkte fra Danmark til et tredjeland, fx med skib til England eller Rusland
 • direkte fra et tredjeland til Danmark
 • til EFTA-lande (Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein) via et andet EU-land, hvis varerne (T2-varer, der er i fri omsætning i EU) allerede i Danmark tages under den fælles EU-forsendelsesprocedure
 • der toldmæssigt ikke er i fri omsætning i EU, dvs. ufortoldede varer (T1-varer), som derfor er underlagt EU-forsendelsesproceduren
 • fra små vinproducenter i EU
 • karburatorvæske samt visse smøreolieprodukter efter mineralolieafgiftsloven.

Hvis du har tekniske problemer med EMCS kan du kontakte Toldstyrelsen Servicedesk på:

Telefon:     + 45 70 15 73 01
Telefonerne er åbne mandag til fredag kl. 8.00-17.00.
Mail:  Uden for telefontiden kan kontakt ske på mail servicedesk@toldst.dk
Mailen bliver overvåget på hverdage i tidsrummet 7.00-20.00 samt kl. 10.00 og 14.00 i weekender og på helligdage.

Ved henvendelse pr. mail skal mailen indeholde så mange af følgende oplysninger som muligt:

 • Virksomhedens navn og cvr-nr.
 • Punktafgiftsnummer
 • Navn og telefonnummer på kontaktperson
 • Beskrivelse af problemstilling, og hvis der tale om en specifik fejlmeddelelse, så tag et skærmdump af det, og sæt det ind i mailen.
 • ARC-nr. Er der tale om en specifik fejlmeddelelse, så tag et skærmdump af det, og sæt det ind i mailen.

Driftsmeddelelser for toldsystemer og EMCS

Ved faglige spørgsmål til EMCS, skal du kontakte Skattestyrelsen på telefon 72 22 28 10.

Når EMCS ikke er tilgængelig, skal vareafsendere og varemodtagere følge nødproceduren. Utilgængelighed og tilladelse til at anvende nødprocedure annonceres under:

Driftsmeddelelser for toldsystemer og EMCS

Hvis utilgængelighed ikke er annonceret endnu, eller hvis skat.dk ikke er tilgængelig, skal du kontakte Toldstyrelsens Servicedesk - se ovenfor under afsnittet Ved tekniske problemer.

Ved kortere nedbrud anbefales det, at du så vidt muligt venter med at udstede ledsagedokumenter eller kvitterer for modtagelse af varer, til det er muligt at gøre det elektronisk i systemet frem for at anvende de midlertidige blanketter.

Under nødproceduren skal du anvende følgende midlertidige blanketter:

 • 22.074 - EMCS - Midlertidigt ledsagedokument - kopi skal følge varen.
 • 22.075 - EMCS - Midlertidig kvittering
 • 22.076 - EMCS - Midlertidig ændring af destination
 • 22.077 - EMCS - Midlertidig afvisning
 • 22.078 - EMCS - Midlertidig opsplitning
 • 22.079 - EMCS - Midlertidig annullering

Blanketter til nødproceduren

Når EMCS er tilgængeligt igen, skal der udstedes tilsvarende elektroniske dokumenter i systemet til erstatning for de midlertidige dokumenter, der er udstedt under nødproceduren.

Det er vigtigt at alle data bliver indtastet og ved udfyldelse af udkastet til elektronisk ledsagedokument, skal det anføres, at der er tale om "udskudt forsendelse".

Af hensyn til historik eller efterkontrol, skal virksomheden derefter gemme de midlertidige dokumenter.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.