Når du køber eller sælger vin, øl, spiritus, tobak eller visse mineralolieprodukter uden afgift (afgiftssuspension) fra et EU-land til et andet EU-land, skal du bruge EMCS.

 • Det er obligatorisk for virksomheder at bruge EMCS -"Excise Movement and Control System". I EMCS er ledsagedokumentet elektronisk, og kvittering for modtagelsen af varer foregår også elektronisk.
 • Du kan få adgang til EMCS via TastSelv Erhverv. Du kan autorisere andre, fx din revisor eller en shippingagent, til at anvende EMCS på din virksomheds vegne.
 • Virksomheder, der ønsker at integrere egne systemer med EMCS, kan gøre det via business-to-business (B2B) webservices.

Log på TastSelv Erhverv og vælg Punktafgifter - EMCS

Se driftsmeddelelser for toldsystemerne og EMCS

Brugervejledning til EMCS webløsning beskrives EMCS webløsningen, og der er gengivet skærmbilleder for visuelt at vise, hvordan systemet fungerer.

Virksomheder, der ønsker at integrere egne systemer med EMCS via business-to-business (B2B) webservices, kan finde vejledning her: Implementeringsvejledning for B2B webservices.

Bemærk, at diplomater, internationale organisationer o.l. afgiftsfrit kan levere harmoniserede punktafgiftspligtige varer til andre diplomater o.l., men de skal benytte EMCS.

For at kunne anvende EMCS og dermed afsende eller modtage et elektronisk ledsagedokument (e-AD) kræver det en registrering hos Skattestyrelsen for den pågældende afgift.

Der findes forskellige typer af registreringer: Du kan blive autoriseret oplagshaver, registreret varemodtager, registreret vareafsender eller midlertidigt registreret varemodtager. Registreringsformen er afgørende for, om du kan modtage og afsende varer under afgiftssuspensionsordningen. Læs mere:

Afgiftspligtige virksomheder og personer (registrering) (Den juridiske vejledning)

Alle EU-punktafgiftsvirksomheder er med deres punktafgiftsnummer registreret i en fælles database SEED (System for Exchange of Excise Data). Her kan du få verificeret et punktafgiftsnummer og få at vide, om det er gyldigt på søgningstidspunktet. Du kan også se, hvilke typer af varer punktafgiftsnummeret må modtage. På den måde kan vareafsenderen sikre sig, at varemodtageren er berettiget til at modtage varerne uden afgift:

SEED-on-Europa (Europa-Kommissionen) 

Der skal ikke anvendes elektronisk ledsagedokument ved forsendelse af varer:

 • mellem virksomheder i Danmark. Dog skal EMCS anvendes, hvis transporten foregår via et andet EU-land.
 • direkte fra Danmark til et tredjeland, fx med skib til Norge eller Rusland.
 • direkte fra et tredjeland til Danmark.
 • til EFTA-lande (Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein) via et andet EU-land, hvis varerne (T2-varer, der er i fri omsætning i EU) allerede i Danmark tages under den fælles EU-forsendelsesprocedure.
 • der toldmæssigt ikke er i fri omsætning i EU, dvs. ufortoldede varer (T1-varer), og som derfor er underlagt EU-forsendelsesproceduren.
 • fra små vinproducenter i EU.
 • karburatorvæske samt visse smøreolieprodukter efter mineralolieafgiftsloven.
 • som allerede er beskattede.

Hvis du har tekniske problemer med EMCS kan du kontakte Toldstyrelsen Servicedesk på:

Telefon:     + 45 70 15 73 01
Telefonerne er åbne mandag til fredag kl. 8.00-17.00.
Mail:  Uden for telefontiden kan kontakt ske på mail servicedesk@toldst.dk
Mailen bliver overvåget på hverdage i tidsrummet 7.00-20.00 samt kl. 10.00 og 14.00 i weekender og på helligdage.

Ved henvendelse pr. mail skal mailen indeholde så mange af følgende oplysninger som muligt:

 • Virksomhedens navn og cvr-nr.
 • Punktafgiftsnummer
 • Navn og telefonnummer på kontaktperson
 • Beskrivelse af problemstilling, og hvis der tale om en specifik fejlmeddelelse, så tag et skærmdump af det, og sæt det ind i mailen.
 • ARC-nr. Er der tale om en specifik fejlmeddelelse, så tag et skærmdump af det, og sæt det ind i mailen.

Se evt. driftsmeddelelser og udmeldelse om nødprocedure på EMCS:

Driftsmeddelelser og status på toldsystemer og EMCS

Ved faglige spørgsmål til EMCS, skal du kontakte Skattestyrelsen på telefon 72 22 18 18.

Når EMCS ikke er tilgængelig, skal vareafsendere og varemodtagere følge nødproceduren, når de vil handle med harmoniserede punktafgiftspligtige varer under afgiftssuspensionsordningen. Utilgængelighed og tilladelse til at anvende nødprocedure annonceres under:

Driftsmeddelelser og status på toldsystemer og EMCS

Hvis utilgængelighed ikke er annonceret endnu, eller hvis skat.dk ikke er tilgængelig, skal du kontakte Skattestyrelsens Servicedesk - se ovenfor under afsnittet Ved tekniske problemer.

Ved kortere nedbrud anbefales det, at du så vidt muligt venter med at udstede ledsagedokumenter eller kvitterer for modtagelse af varer, til det er muligt at gøre det elektronisk i systemet frem for at anvende de midlertidige blanketter.

Under nødproceduren skal du anvende følgende midlertidige blanketter:

 • 22.074 - EMCS - Midlertidigt ledsagedokument - kopi skal følge varen.
 • 22.075 - EMCS - Midlertidig kvittering
 • 22.076 - EMCS - Midlertidig ændring af destination
 • 22.077 - EMCS - Midlertidig afvisning
 • 22.078 - EMCS - Midlertidig opsplitning
 • 22.079 - EMCS - Midlertidig annullering

Blanketter til nødproceduren

Når EMCS er tilgængeligt igen, skal der udstedes tilsvarende elektroniske dokumenter i systemet til erstatning for de midlertidige dokumenter, der er udstedt under nødproceduren.

Det er vigtigt at alle data bliver indtastet og ved udfyldelse af udkastet til elektronisk ledsagedokument, skal det anføres, at der er tale om "udskudt forsendelse".

Af hensyn til historik eller efterkontrol, skal virksomheden derefter gemme de midlertidige dokumenter.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.