På din årsopgørelse, som er klar 13. marts 2023, kan du se, om du skal have penge tilbage eller har betalt for lidt i skat i 2022.

Fristen for frivillig betaling af restskat er 3. juli 2023. Du kan betale med dankort indtil kl. 23:59. Eller via netbank inden for din netbanks åbningstid.

Du kan læse mere om renter og procenttillæg nedenfor. Når du betaler restskat, bliver din indbetaling først registreret 2-3 hverdage efter betalingsdatoen. Du kan se en kvittering i TastSelv under Betaling > Betalingshistorik.

Hvis du vil undgå at betale restskat i marts 2024, skal du tjekke, at din forskudsopgørelse for 2023 er korrekt.

Betal din skat for 2022

Hvis du sammenligner din forskudsopgørelse og årsopgørelse for 2022, kan du ofte selv finde årsagen til, at du skal betale restskat.

Restskat kan fx skyldes:

 • Lavere renteudgifter på årsopgørelsen end forskudsopgørelsen (fx pga. omlagt boliglån eller salg af bolig)
 • Lavere beskæftigelsesfradrag på årsopgørelsen end forskudsopgørelsen (fx fordi du er stoppet med at arbejde eller har haft lavere indkomst - SU, dagpenge og pension giver ikke beskæftigelsesfradrag)
 • Lavere kørselsfradrag på årsopgørelsen end forskudsopgørelsen (fx fordi du har fået kortere afstand til arbejde eller har arbejdet mere hjemme)
 • Du har købt ejerbolig i løbet af året, og ejendomsværdiskatten står ikke på forskudsopgørelsen
 • Du har betalt mindre til din private pension, end der står på forskudsopgørelsen
 • Du har haft gevinster på aktier eller værdipapirer
 • Feriepenge ved skift af arbejde (feriepenge bliver beskattet i det år, de er optjent)
 • Du har brugt dit hovedkort dobbelt i en periode af året, hvor du har haft indtægt to steder fra. Dette kan du se på dine lønsedler.
 • Der mangler et fradrag på årsopgørelsen, som du derfor selv skal tilføje (fx kørselsfradrag eller rejseudgifter)


Læs mere om forskellen på forskudsopgørelse og årsopgørelse

Restskat op til 22.503 kr.

Hvis du betaler i perioden 1. januar til 3. juli 2023, skal du betale en rente på 1,7 % regnet fra 1. januar til og med betalingsdagen.

Du betaler mindre i renter, jo hurtigere du betaler. Hvis du ikke betaler senest den 3. juli 2023, er renten ikke længere 1,7 %. I stedet regner vi et procenttillæg på 3,7 % op til 22.503 kr. ind i din skat for 2024.

Grafik som forklarer før og efter rente 3. juli 2023

 

Eksempler på, hvad du skal betale, hvis du betaler din reststat primo maj

Din restskat i 2022 Betal primo maj 2023 (inkl. rente på 1,7 %)
3.000 kr. 3.017 kr.
10.000 kr. 10.057 kr.
12.000 kr. 12.068 kr.
15.000 kr. 15.085 kr.
20.000 kr. 20.114 kr.

Læs afsnittet Hvis du ikke betaler din restskat om, hvad det betyder for din økonomi i 2024, hvis du ikke indbetaler senest 3. juli 2023.

Restskat over 22.503 kr.

Restskat over 22.503 kr. opkræves i op til 3 rater i løbet af august, september og oktober 2023. Du får besked i Digital Post umiddelbart før, du skal betale en rate.

Hvis du tilmelder din restskat til Betalingsservice, betales beløbene automatisk. Når betalingen fremgår af din betalingsoversigt fra Betalingsservice, sker den automatisk. Indtil da skal du selv sikre, at raterne bliver betalt.

Betal din restskat nu

 1. Log på TastSelv
 2. Vælg Betal restskat
 3. Vælg, om du vil betale hele beløbet
 4. Tryk Beregn rente
 5. Vælg Betal med dankort - eller Få betalingsID til netbank.

Du skal runde beløbet op til hele kroner ved betaling.

Hvis du ikke betaler din restskat senest 3. juli 2023, lægger vi et tillæg på 3,7 % af din restskat oveni. Det samlede beløb bliver regnet ind i din skat for 2024.

Det betyder, at dit fradrag for 2024 vil blive mindre, og du kommer derfor til at betale mere i skat det år.

Hvis du for eksempel har en restskat på 15.000 kr. for 2022, som du ikke betaler, betyder det, at du i 2024 skal betale ca. 15.555 kr. mere i skat. Du vil således få 1.296 kr. mindre udbetalt hver måned.

Det betyder også, at du først bliver færdig med at betale din restskat for 2022 ved udgangen af 2024.

Eksempler på, hvad det kan betyde for din økonomi i 2024, hvis du ikke betaler restskat senest 3. juli 2023:
Din restskat i 2022 Hvis du ikke betaler senest 3. juli 2023 (inkl. procenttillæg på 3,7 %) Beløb du får mindre udbetalt hver måned i 2024
3.000 kr. 3.111 kr. 260 kr.
10.000 kr. 10.370 kr. 864 kr.
12.000 kr. 12.444 kr. 1.037 kr.
15.000 kr. 15.555 kr. 1.296 kr.
20.000 kr. 20.740 kr. 1.728 kr.

Hvis du tidligere har fået udbetalt en overskydende skat inden 1. september, vil dette beløb blive genopkrævet i 3 rater i løbet af efteråret.

Hvis du ikke kan betale hele beløbet på én gang, kan du eventuelt få en aftale om, at du kan betale beløbet over flere gange.

Ring til os på 72 22 28 21.

Du kan selv regne ud, om du skal betale eller have penge tilbage i skat for 2023. Det kræver dog, at du har godt styr på din økonomi, da du selv skal taste alle relevante beløb.

Beregn din skat for 2023

Pensionister, der bor i udlandet og ikke skal betale skat i Danmark, kan opleve, at de har fået en restskat, fordi vi har beregnet skat af den udbetalte pension.

Du skal rette din årsopgørelse

Du skal logge på og indtaste den pension, der er fritaget for dansk skat.

Ret din årsopgørelse, rubrik 28

Hvis du ikke kan logge på skal du udfylde en blanket og sende den til os:

Blanket: Oplysningsskema for begrænset skattepligtige

Hvis du allerede har oplyst

Hvis du allerede har oplyst fradragene, kan du se bort fra din første årsopgørelse. Den seneste årsopgørelse finder du ved at logge på TastSelv. Det er den, der er gældende.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning