Når du handler med andre EU-lande, afhænger momsreglerne blandt andet af, om du handler med varer eller ydelser, med virksomheder eller private. Når din virksomhed køber varer og ydelser i andre EU-lande, skal du som køber selv beregne og betale dansk moms af købet. Det kaldes omvendt betalingspligt, fordi det normalt er sælgeren, der beregner momsen. Du skal føre særlige konti i dit regnskab og indberette oplysningerne om dine køb.

Indberet moms af EU-køb

Når du køber varer eller ydelser fra virksomheder i andre EU-lande, er det vigtigt, du tjekker den faktura, du får fra sælgeren. Ellers risikerer du at skulle betale både dansk og udenlandsk moms. 

 1. Oplys dit momsnummer til sælgeren, inden du modtager en faktura på købet. Dit momsnummer er "DK" plus dit 8-cifrede cvr-nr. eller SE-nr. 
 2. Tjek at både dit og sælgerens momsnummer står på fakturaen.
 3. Tjek, at der på fakturaen står Reverse Charge, hvis du køber en ydelse, og Free of VAT eller Zero rated, hvis du køber en vare. Det betyder, at momsen skal afregnes i køberens land. Det kaldes også omvendt betalingspligt. 

Hvis sælgeren har skrevet moms på fakturaen, eller der mangler andre oplysninger, skal du kontakte sælgeren og bede om en ny faktura.  

Eksempel på faktura for et varekøb: 

Bemærk at EU-landene har forskellige antal tegn i momsnummeret.  

Inden du kan bogføre, skal du beregne 25 procent dansk moms af fakturabeløbet. Det skal du, fordi der ikke er udenlandsk moms på fakturaen. 

Først skal du omregne beløbet til danske kroner. Du kan finde valutakurser hos din bank eller Nationalbanken. 

Eksempel på beregning: 

Fakturabeløb: 2.000 euro 

Kurs: 7,5 

Pris i danske kroner: 2.000 x 7,5 = 15.000 kr. 

25 % moms: 15.000 x 0,25 = 3.750 kr. 

Når du køber varer fra virksomheder i andre EU-lande, skal du oprette 2 ekstra konti til at bogføre fakturaen: 

 • Køb af varer fra andre EU-lande 
 • Moms ved køb af varer i udlandet  

 Hvis du køber ydelser, skal du oprette disse 2 ekstra konti: 

 • Køb af ydelser fra andre EU-lande (med omvendt betalingspligt) 
 • Moms ved køb af ydelser i udlandet (med omvendt betalingspligt)  

Køber du både varer og ydelser, skal du have alle 4 ovenstående konti i dit regnskab. 

Eksempel på, hvordan man bogfører et køb:

 1. Peter har købt sko for 2.000 Euro (15.000 kr.) fra en leverandør i Tyskland, han vil sælge videre i sin butik. De 15.000 kr. skriver han på kontoen Køb af varer fra andre EU-lande under debet (udgifter).

 2. Peter betaler skoene med det samme, og derfor skriver han også 15.000 kr. på kontoen Bank under kredit (hævet). Når man bogfører, skal man nemlig altid skrive lige store beløb i hhv. debet og kredit.

 3. Nu skal Peter bogføre købsmomsen. Den finder han ved at beregne 25 % af beløbet på 15.000. Det bliver 3.750. Det skriver han på kontoen Moms af varekøb i udlandet under kredit (skyldig). 

 4. Peter skriver også købsmomsen på 3.750 kr. på kontoen Købsmoms under debet (til gode). Der skal nemlig altid stå lige store beløb under hhv. debet og kredit. På kontoen Købsmoms bogfører Peter i øvrigt også momsen af alle sine indkøb fra danske leverandører.   

Når Peter senere skal indberette moms, kan han se i sin bogføring, hvad han skal indberette. 

Se i videoen, hvordan du bogfører et køb:


 Få hjælp til at bogføre korrekt med vores bogføringsguide.

Bliv klædt på til, hvordan du bogfører på start-up.

Du indberetter din moms ved køb fra andre EU-lande i TastSelv Erhverv, sammen med din almindelige moms. 

Når du indberetter almindelig moms, skal du altid udfylde rubrikkerne under Dansk salgs- og købsmoms

 • Salgsmoms (din samlede salgsmoms)
 • Købsmoms (din samlede købsmoms) 

Når du indberetter EU-køb, skal du derudover udfylde nogle ekstra rubrikker under Handel med udlandet

Har du købt varer, skal du indberette: 

 • Moms af varekøb i udlandet (din EU-moms)  
 • Rubrik A - varer (den samlede værdi uden moms af dine køb) 

Har du købt ydelser, skal du indberette: 

 • Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt (din EU-moms) 
 • Rubrik A - ydelser (den samlede værdi uden moms af dine køb) 

Hvis du både har købt varer og ydelser, skal du indberette i alle rubrikkerne. 

Til sidst kan du i rubrikken Moms i alt, se hvad du skal betale, eller hvad du har til gode. 

Indberet moms af EU-køb


Se video om, hvordan du indberetter dit EU-køb:

Betal momsen 

Når du har godkendt din momsindberetning, får du en kvittering, hvor du kan betale din moms. 

Du kan betale via: 

 • Leverandørservice
 • Netbank
 • Visa/Dankort eller Dankort
 • MobilePay  

Vær opmærksom på, at du tidligst kan betale 5 hverdage før fristen.  

Hvis du indbetaler før, får du pengene retur, hvis din virksomhed ikke har gæld til os eller andre offentlige myndigheder. 

Derfor anbefaler vi, at du tilmelder dig Leverandørservice, så pengene automatisk overføres på betalingsdagen.
 

Læs mere om Leverandørservice og øvrige betalingsmetoder på Momsindberetning og frister.   

Du skal betale udenlandsk moms, hvis du køber følgende ydelser i andre EU-lande: 

 • Ydelser vedrørende fast ejendom, som ikke ligger i Danmark, herunder hotelovernatning på hoteller i andre EU-lande 
 • Personbefordring, fx taxa- eller turistkørsel 
 • Adgang til arrangementer inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning og lignende
 • Restaurations- og cateringydelser 
 • Korttidsleje af transportmidler 

Du kan søge om at få den udenlandske moms tilbage fra det land, hvor udgiften har været.  

Udgiften skal knytte sig til din virksomheds momspligtige aktiviteter. Dvs. du ikke kan få udenlandsk moms tilbage fra udgifter, du fx har haft som privatperson.  

De enkelte lande har forskellige regler for momsfradrag og forskellige minimumsgrænser for størrelsen på beløbet, man kan få tilbagebetalt. 

Søg om at få momsen tilbage

Du skal hverken betale dansk eller udenlandsk moms, hvis du køber følgende ydelser i andre EU-lande, men hovedsageligt bruger dem uden for EU: 

 • Overdragelse af rettigheder 
 • Reklame 
 • Rådgivning 
 • Forpligtelse til undladelse (for eksempel konkurrenceklausuler) 
 • Bank-, finansierings- og forsikringsvirksomhed, bortset fra udlejning af bankbokse 
 • Udlejning af arbejdskraft 
 • Udlejning af løsøre-genstande 
 • Transport og transmission af gas, elektricitet, varme og kulde 

Eksempel:
Hvis du fx køber en reklamekampagne af et tysk reklamebureau, men overvejende bruger den på det amerikanske marked (eller et andet land uden for EU), skal du ikke betale moms af ydelsen. 

Hvis din virksomhed ikke er registreret for moms, er det enten fordi den er registreret for lønsumsafgift, eller fordi du har en personligt ejet mindre virksomhed (PMV).  


Hvis din virksomhed er registreret for lønsumsafgift, må du købe varer fra andre EU-lande for under 80.000 kr. om året uden at være registreret for moms. Husk at gøre sælgeren opmærksom på, at du ikke er momsregistreret. I dette tilfælde skal sælgeren lægge moms på fakturaen.  

Hvis du køber ydelser fra andre EU-lande, skal du normalt momsregistreres og beregne og betale momsen uanset købets størrelse. 

 
En personligt ejet mindre virksomhed (PMV) kan ikke være registreret for moms.  
Med en PMV kan du købe varer fra virksomheder i EU for under 80.000 kr. om året. Husk at gøre sælgeren opmærksom på, at du ikke er momsregistreret.  

Hvis du vil købe varer for over 80.000 kr., skal du omregistrere din PMV til en enkeltmandsvirksomhed og registrere den for moms.  

Hvis du derimod køber ydelser, skal du, uanset købets størrelse, omregistrere din PMV til en enkeltmandsvirksomhed og registrere den for moms.  

Vær også opmærksom på omsætningsgrænsen for momsregistrering. Hvis din PMV omsætter for mere end 50.000 kr. inden for en periode på 12 måneder, skal den omregistreres til en enkeltmandsvirksomhed og registreres for moms. 

Omregistrer din virksomhed hos Erhvervsstyrelsen (Virk.dk) 


For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.