Når du handler med udlandet, afhænger momsreglerne blandt andet af, om du handler med varer eller ydelser, med virksomheder eller private. Når din virksomhed køber varer og ydelser i udlandet, skal du selv beregne og betale dansk moms af købet. Du skal føre særlige konti i dit regnskab og indberette oplysningerne om dine køb.

Indberet EU-køb på momsangivelsen

Du skal oplyse dit momsnummer til sælgeren, så han ikke lægger moms på fakturaen. Dit momsnummer er "DK" plus dit 8-cifrede cvr-nr. eller SE-nr.
Har sælger lagt sit eget EU-lands moms til prisen, skal du stadig beregne og betale 25 procent dansk moms af fakturabeløbet. Du skal så kontakte sælgeren og bede ham tilbagebetale den moms, han har opkrævet ved en fejl.

Indberet momsbeløbet på momsangivelsen i feltet Moms af varekøb i udlandet (både EU og 3. lande) eller Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt. Beløbet bliver lagt til det samlede beløb, du skal betale. Normalt kan du samtidig trække momsen fra som købsmoms.

Du skal indberette værdien af dit varekøb fra andre EU-lande i rubrik A - varer på momsangivelsen.

Du skal indberette værdien af dit ydelseskøb fra andre EU-lande i rubrik A - ydelser på momsangivelsen.

Indberet din handel med udlandet

Du skal selv beregne og betale dansk moms af varer eller ydelser købt i EU, selv om din virksomhed er momsfritaget.

Hvis din virksomhed ikke er momsregistreret i forvejen, skal den momsregistreres for at kunne betale momsen. I det tilfælde har du ikke fradrag for den beregnede EU-erhvervelsesmoms, da købet vedrører momsfri aktivitet.

Du skal ikke betale moms, hvis du ikke er momsregistreret i forvejen og køber varer for under 80.000 kr. om året i andre EU-lande.

Hvis du køber ydelser i udlandet, skal du normalt betale moms uanset om du er momsregistret i forvejen og uanset købets størrelse.

Du skal ikke beregne og betale dansk moms, hvis du køber følgende ydelser i andre lande:

 • Ydelser vedrørende fast ejendom, som ikke ligger i Danmark, herunder hotelovernatning på hoteller i andre EU-lande
 • Personbefordring
 • Adgang til arrangementer inden for kultur, kunst, sport, videnskab, undervisning, underholdning og lignende.
 • Restaurations- og cateringydelser
 • Korttidsleje af transportmidler

Du skal ikke betale dansk moms, hvis du køber følgende ydelser i andre lande og overvejende udnytter ydelsen uden for EU:

 • Salg af rettigheder
 • Reklame
 • Rådgivning
 • Forpligtelse til undladelse (for eksempel konkurrenceklausuler)
 • Bank-, finansierings- og forsikringsvirksomhed, bortset fra udlejning af bankbokse
 • Udlejning af arbejdskraft
 • Udlejning af løsøregenstande
 • Transport og transmission af gas, elektricitet, varme og kulde


For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.