Som privatperson må du kun udføre serviceydelser, og kundens skal indsætte betalingen direkte på din bankkonto.

Ret din forskudsopgørelse felt 207

Hent serviceerklæring (blanket)

Som privatperson kan du kun udføre serviceydelser som rengøring, børnepasning, vinduespudsning og havearbejde med fradrag. Håndværksydelser skal udføres af en momsregistreret virksomhed.

Du skal altid momsregistreres, hvis din omsætning overstiger 50.000 kroner om året.

Pensionister kan arbejde skattefrit i private hjem for op til 11.200 kr. i 2019 (11.000 kr. i 2018)

Du skal være fyldt 18 år ved udgangen af det år, hvor du udførte arbejdet, og have almindelig skattepligt i Danmark, for at køberen har ret til fradrag for dit arbejde. 

Du må ikke have fast bopæl i den husstand, hvor arbejdet er udført.

Hvis køber er grænsegænger, er der andre krav til dig som leverandør.

Kundens ret til fradrag afhænger af, at du leverer skriftlig dokumentation for arbejdet.

Hvis du udfylder og underskriver en serviceerklæring, er du sikker på, at kunden har alle nødvendige oplysninger.

Serviceerklæring

Du kan også lave et andet dokument, der indeholder

  • dit cpr-nummer
  • dit kontonummer i en bank
  • beskrivelse af arbejdet
  • adressen hvor arbejdet er udført
  • datoen hvor arbejdet er udført eller afsluttet
  • specifikation af arbejdslønnen.

For serviceydelser betragtes hele udgiften som arbejdsløn, hvis udgifterne til for eksempel rengøringsmidler er under 2 procent.

Kunden skal kunne dokumentere, at betalingen for det udførte arbejde er sket elektronisk. Det er fx overførsel via bank, netbank, kortbetaling mv. Derfor skal du huske at give kunden dit kontonummer. Hvis du får kontant betaling, kan kunden ikke få fradrag.

Hvis du som privatperson udfører arbejde, hvor køberen får servicefradrag, kommer beløbet automatisk på din årsopgørelse.

Din løn fra arbejde med servicefradrag kan have betydning for din ret til SU, pension, boligtilskud mm.

For at undgå en restskat, bør du rette din indkomst på din forskudsopgørelse.

Det gør du ved at logge på TastSelv og vælge Forskudsopgørelsen. Indtast din indtægt fra serviceydelser med servicefradrag i felt 207: Indkomst ved privat dagpleje og hushjælp mv.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.