Handicappede og kronisk syge, som har særlige udgifter til transport mellem hjem og lønnet arbejde, kan i visse tilfælde få et ekstra fradrag. Hvis du kan benytte offentlig transport, kan du ikke få det ekstra fradrag.

Det er en konkret vurdering, om du opfylder betingelserne for det ekstra fradrag. Skattestyrelsen vil eventuelt bede om oplysninger om dit handicap eller din kroniske sygdom, fx en udtalelse fra læge eller speciallæge.

Fradraget beregnes enten med de faktiske udgifter eller med Skatterådets takster. Du kan kun få fradrag for de faktiske dage med befordring. Du kan altså ikke få fradrag for fx sygedage, feriedage eller hjemmearbejdsdage. Satsen bliver reduceret, når årets kørsel overstiger 20.000 km. 

Skriv dit fradrag på årsopgørelsen, rubrik 54

Skriv dit fradrag på forskudsopgørelsen, felt 419

Der er et bundfradrag på 2.000 kr., når fradraget beregnes med Skatterådets takster. Hvis der findes offentlig transport, og udgiften til billigste offentlige transport er under 2.000 kr., er bundfradraget i stedet udgiften til billigste offentlige transport. Du får også fradrag for de første 24 km pr. dag.

Du kører 6.000 kilometer mellem hjem og arbejde om året. Der findes ikke offentlig transport. Der er en bundgrænse på 2.000 kr., som du ikke kan få fradrag for. Satsen for erhvervsmæssig kørsel er 3,73 kr. pr. kilometer i 2023 (3,51 kr. i 2022).

Dit fradrag i 2022 bliver:

Fradrag: 6.000 km x 3,51 kr. 21.060 kr.
Bundgrænse: 2.000 kr.
Fradrag i alt:  = 19.060 kr.

Du kører 6.000 kilometer mellem hjem og arbejde om året. Kørsel med offentlig transport koster 1.800 kr. Satsen for erhvervsmæssig kørsel er 3,73 kr. pr. kilometer i 2023 (3,51 kr. i 2022).

Dit fradrag i 2022 bliver:

Fradrag: 6.000 km x 3,51 kr. 21.060 kr.
Bundgrænse: 1.800 kr.
Fradrag i alt:  19.260 kr.

Du kører 25.000 km. mellem hjem og arbejde om året. Der findes ikke offentlig transport. Der er en bundgrænse på 2.000 kr., du ikke kan få fradrag for.

Satsen for erhvervsmæssig kørsel indtil 20.000 kr. er 3,73 kr. pr. kilometer i 2023 (3,51 kr. i 2022).. Satsen for erhvervsmæssig kørsel over 20.000 kr. er 2,19 kr. pr. kilometer i 2023 (1,98 kr. i 2022).

Dine udgifter til transport i 2022 er 80.100 kr. (20.000 km. x 3,51 kr. + 5.000 x 1,98 kr.)

Dit fradrag i 2022 bliver:

Fradrag: 25.000 x 1,98 kr. 49.500 kr.
Fradrag fratrukket bundfradrag: 49.500 kr. - 2.000 kr.  47.500 kr.
Dine udgifter fratrukket fradrag: 80.100 kr. - 49.500 kr. 30.600 kr.
Fradrag i alt: 47.500 kr. + 30.600 kr. = 78.100 kr.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.