Mennesker med handicap eller kroniske sygdomme, som har særlige udgifter til transport mellem hjem og lønnet arbejde, kan i visse tilfælde få et ekstra fradrag. Hvis du kan benytte offentlig transport, kan du ikke få det ekstra fradrag.

Det er en konkret vurdering, om du opfylder betingelserne for det ekstra fradrag. Skattestyrelsen vil eventuelt bede om oplysninger om dit handicap eller din kroniske sygdom, fx en udtalelse fra læge eller speciallæge.

Fradraget beregnes enten med de faktiske udgifter eller med Skatterådets takster. Du kan kun få fradrag for de faktiske dage med befordring. Du kan altså ikke få fradrag for fx sygedage, feriedage eller hjemmearbejdsdage. Satsen bliver reduceret, når årets kørsel overstiger 20.000 km. 

Skriv dit fradrag på årsopgørelsen, rubrik 54

Skriv dit fradrag på forskudsopgørelsen, felt 419

Der er et bundfradrag på 2.000 kr., når fradraget beregnes med Skatterådets takster. Hvis der findes offentlig transport, og udgiften til billigste offentlige transport er under 2.000 kr., er bundfradraget i stedet udgiften til billigste offentlige transport. Du får også fradrag for de første 24 km pr. dag.

I 2022 kører du 2.000 km mellem hjem og arbejde fra januar til og med april. Du kører 4.000 km. efter 1. maj. Der findes ikke offentlig transport. Der er en bundgrænse på 2.000 kr., som du ikke kan få fradrag for.

Satsen for erhvervsmæssig kørsel er 3,73 kr. pr. kilometer i 2023 (3,51 kr. for januar til april 2022. 3,70 kr. fra 1. maj og resten af 2022).

Dit fradrag i 2022 bliver:

Fradrag: 2.000 km x 3,51 kr. + 4.000 km x 3,70 kr. 21.820 kr.
Bundgrænse: 2.000 kr.
Fradrag i alt:  = 19.820 kr.

I 2022 kører du 2.000 km mellem hjem og arbejde fra januar til og med april. Du kører 4.000 km. efter 1. maj. Kørsel med offentlig transport koster 1.800 kr.

Satsen for erhvervsmæssig kørsel er 3,73 kr. pr. kilometer i 2023 (3,51 kr. for januar til april 2022. 3,70 kr. fra 1. maj og resten af 2022).

Dit fradrag i 2022 bliver:

Fradrag: 2.000 km x 3,51 kr. + 4.000 km x 3,70 kr. 21.820 kr.
Bundgrænse: 1.800 kr.
Fradrag i alt:  20.020 kr.

I 2022 kører du 5.000 km mellem hjem og arbejde fra januar til og med april. Du kører 20.000 km. efter 1. maj. Der er en bundgrænse på 2.000 kr., du ikke kan få fradrag for.

Satsen for erhvervsmæssig kørsel indtil 20.000 kr. er 3,73 kr. pr. kilometer i 2023 (3,51 kr. for januar til april 2022. 3,70 kr. fra 1. maj og resten af 2022).

Satsen for erhvervsmæssig kørsel over 20.000 kr. er 2,19 kr. pr. kilometer i 2023 (1,98 kr. for januar til april 2022. 2,17 kr. fra 1. maj og resten af 2022).

Dine udgifter til transport i 2022 er 83.900 kr. (5.000 km x 3,51 kr. + 15.000 km x 3,70 kr. + 5.000 km x 2,17 kr.)

Dit fradrag i 2022 bliver:

Fradrag: 5.000 km x 1,98 kr. + 20.000 km x 2,17 kr. 53.300 kr.
Fradrag fratrukket bundfradrag: 53.300 kr. - 2.000 kr.  51.300 kr.
Dine udgifter fratrukket fradrag: 83.900 kr. - 53.300 kr. 30.600 kr.
Fradrag i alt: 51.300 kr. + 30.600 kr. = 81.900 kr.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.