Skattekort er en fællesbetegnelse for frikort, hovedkort og bikort. De er digitale og kan ses i TastSelv. Her kan du læse om de 3 typer skattekort og få svar på, hvornår du skal bruge hvilket kort.

Hvad er et skattekort?

Skattekortet viser din trækprocent og er en del af din forskudsopgørelse. Der er 3 typer skattekort, og de bruges forskelligt. Se her, hvornår du skal bruge hvilket kort. Vælg et kort:

Frikort

Et frikort markerer det beløb, du må tjene uden at betale skat. Du skal dog altid betale am-bidrag.

Hvornår skal jeg bruge frikortet?

Dekorativ

Du skal bruge frikortet, hvis du har en lille indtægt, eller hvis du er ungarbejder.
Hvis du når at tjene hele beløbet på frikortet, skal du til at bruge dit hovedkort.

Hvad skal jeg gøre?

Du får automatisk et frikort, når du fylder 15 år. 

Er 13 år eller 14 år og skal bruge et frikort, kan du få hjælp fra dine forældre. De kan læse denne guide.

Husk at skrive din forventede indkomst for i år på din forskudsopgørelse.

Hovedkort

På hovedkortet står både, hvor mange procent du bliver trukket i skat og det fradrag, du ikke skal betale skat af.
Når en udbetaler bruger dit hovedkort, trækkes der kun skat af det beløb, som er større end dit fradrag.

Hvornår skal jeg bruge hovedkortet?

Dekorativ

Brug hovedkortet til din hovedindtægt (der, hvor du tjener mest). Det kan fx være SU eller job. Det må kun bruges af én udbetaler.

Hvad skal jeg gøre?

Hvis du har flere indkomster, skal du give besked til den arbejdsgiver/udbetaler, der skal bruge dit hovedkort. For hovedkortet må kun bruges af én udbetaler.

Husk at skrive din forventede indkomst for i år på din forskudsopgørelse.

 

Bikort

På bikortet står, hvor mange procent du bliver trukket i skat. Dit bikort bruges kun, hvis du har flere udbetalere. 
Når en udbetaler bruger dit bikort, trækker udbetaleren fuld skat af udbetalingen.

Hvornår skal jeg bruge bikortet?

Dekorativ

Brug bikortet, hvis du har flere arbejdsgivere, eller hvis du fx både får SU og har job.
Bikortet skal dermed bruges af alle andre end den udbetaler, der bruger hovedkortet.

Hvad skal jeg gøre?

Fortæl din arbejdsgiver, at de skal bruge dit bikort, hvis dit hovedkort bruges af en anden arbejdsgiver/udbetaler.

Husk at skrive din forventede indkomst for i år på din forskudsopgørelse.