Blanketnr.
05.037
Formål med blanketten

Blanketten anvendes til indberetning af dokumentation i forbindelse med skattefri omdannelse af en personlig virksomhed til et selskab.
 
Blanketten kan ikke anvendes i forbindelse med omdannelse af skuffeselskaber og partnerselskaber.

Digital løsning

Link til blanketten

PDF-udgave

Brug den digitale løsning - se ovenfor

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen