Er du fx freelancer, foredragsholder eller influencer, og har du svært ved at forstå, hvornår og hvordan du skal betale skat? Er du i tvivl, om du har ret til fradrag? Eller om du skal betale moms af de ydelser, du sælger?

Vi viser dig vej til den rette information for din situation.

Har du opgaver som freelancer, foredragsholder, konsulent eller lignende?

Så vil en række forhold afgøre, hvordan du beskattes, og hvilke fradrag du evt. har ret til. Det er bl.a.:

  • Bestemmer du selv, hvilke opgaver du tager ind?
  • Får du løbende betaling eller aflønnes du, når opgaven er udført?
  • Forventer du en omsætning på over 50.000 kr. inden for en periode på 12 måneder?

Find ud af, hvilken skattemæssig gruppering du sandsynligvis tilhører, med guiden Afklar din virksomheds skatteforhold

Du kan også læse mere om de forskellige skattemæssige grupperinger på siden Afklar din virksomheds skatteforhold.

Modtager du gaver eller produkter fra dine samarbejdspartnere, skal du være opmærksom på, at du skal betale skat af dem. Eneste undtagelse er lejlighedsgaver af en beskeden værdi, fx en julegave.

Du skal selv skrive gaven eller produktets værdi på din årsopgørelse. Læs, hvordan du gør på siden Gaver under Gaver og produkter til influencere, foredragsholdere og andre.

Har du indtægter for med end 50.000 kr. i en periode på 12 måneder, skal du sandsynligvis indberette og betale moms.

Læs mere om, hvornår du skal momsregistreres på Momsindberetning og frister under Momsregistrering.

Nogle ydelser, fx undervisning, er dog fritaget for moms. Læs mere om de ydelser, der er fritaget for moms, og de krav, du skal leve op til.

Driver du en start-up, eller har du din egen virksomhed ved siden af dit almindelige job?

Hvordan din virksomhed beskattes og om du kan få fradrag, afhænger af, om du i skattemæssig forstand driver "erhvervsmæssig virksomhed" eller "ikke-erhvervsmæssig virksomhed".

Læs mere om de to kategorier på Afklar virksomhedens skatteforhold.

Find ud af, hvilken kategori du sandsynligvis tilhører, med guiden Afklar din virksomheds skatteforhold.

Disse sider kan også være relevante for dig:

Hvis du er influencer, og påvirker andre via digitale platforme som Instagram, Youtube, Facebook, Twitch eller din blog, eller på anden måde tjener penge via sociale medier, skal du betale skat af dine indtægter.

Har du ind i mellem opgaver som influencer, fx ved at omtale et produkt eller en virksomhed i opslag eller videoer på sociale medier, men har din primære indtægt fx som lønmodtager? Så vil det, du tjener som influencer, sandsynligvis blive betragtet som B-indkomst.

Det betyder, at du selv skal sørge for at betale skat og am-bidrag af din B-indkomst. Har du B-indkomst hver måned, bør du oplyse den på din forskudsopgørelse. På den måde fordeles skatten, du skal betale, over alle årets måneder, så du ikke skal betale hele din B-skat på én gang.

Læs mere om, hvordan du gør, under B-indkomst.

Bliver du betalt med produkter eller points, du kan bruge til at "købe" et produkt, skal du betale skat af produktets værdi. Det gælder også, hvis du modtager et produkt eller en oplevelse, som giveren ønsker, du skal omtale på sociale medier.

Læs, hvordan du fastsætter produktets værdi, på siden Gaver under Gaver og produkter til influencere, foredragsholdere og andre.

  • Er opgaverne som influencer din primære indtægtskilde?
  • Har du selv kontrollen over, hvilke opgaver du vil løse?
  • Har du opgaver hos flere forskellige samarbejdspartnere?
  • Arbejder du for egen regning og risiko? Det vil sige, om du risikerer et økonomisk tab, hvis dine udgifter i forbindelse med opgaverne overstiger dine indtægter.

Så vil dit arbejde som influencer sandsynligvis blive betragtet som erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig sammenhæng.

Læs mere om, hvad det vil sige at drive erhvervsmæssig virksomhed, på siden Afklar virksomhedens skatteforhold under Erhvervsmæssig virksomhed.

Du kan også læse mere om skat, moms og alt det andet, der er relevant, når du har startet din egen virksomhed, på Start-up med skat for virksomheder.

Hvis du sælger ydelser for mere end 50.000 kr. i løbet af 12 måneder, skal du muligvis betale moms af dine indtægter. Det gælder uanset, om dine influencer-indtægter er b-indkomst, eller om du driver erhvervsmæssig eller ikke-erhvervsmæssig virksomhed.

Hvis du skal betale moms, skal du først momsregistreres. Læs mere om, hvornår du skal momsregistreres på Momsindberetning og frister under Momsregistrering.

Hvis du tjener penge på at game eller dyrke e-sport - fx ved at deltage i e-sportsturneringer og vinde pengepræmier eller ved at streame og omtale produkter - skal du betale skat af dine indtægter.

Omtaler og reklamerer du for produkter, når du streamer på fx Twitch eller YouTube? Så kan du læse mere om, hvordan du skal betale skat af din indtægt i afsnittet "Influencer, instagrammer, youtuber, streamer eller blogger?"

Deltager du i e-sportsturneringer, og vinder du pengepræmier? Læs mere om skat af gevinster og præmier på siden Gevinster, præmier og dusører.