Hvis din virksomhed ophører med at fremstille eller modtage afgiftspligtige varer fra udlandet, skal du afmelde virksomhedens registrering som oplagshaver eller varemodtager. På denne side kan du se, hvordan du indberetter din virksomheds sidste punktafgifter. 

Læs også om at lukke din virksomhed og afmelde den for fx moms og A-skat.  

Du skal opgøre og indberette punktafgifter helt frem til den dag, du holder op med at drive punktafgiftspligtig virksomhed. Det skal du også, selvom der ikke har været aktiviteter, og du dermed skal lave en nulindberetning - det vil sige indberette nul kroner. 

Som punktafgiftspligtig virksomhed kan du have forskellige afregningsperioder alt efter, hvilke punktafgifter virksomheden er registreret for. Hvis du afregner hver måned og har afmeldt din virksomhed for punktafgifter 10. april. Så vil virksomhedens sidste punktafgiftsperiode være fra 1. april til 10. april. 

Når du skal afregne punktafgifter for den sidste periode, skal du huske at indberette og betale alle punktafgifter.

Du skal følge de sædvanlige indberetningsfrister, når du indberetter. Det gælder også ved ophør. Det vil sige, at hvis du normalt afregner hver måned og afmelder virksomheden for punktafgifter 10. april. Så skal du indberette mellem 1. maj og 15. maj. 

Du kan tidligst betale punktafgifter fem dage før indberetningsfristen. Hvis du betaler via netbank, kan du sætte betalingen til at ske automatisk.

Husk, at du altid skal lave en indberetning. Hvis du ikke har haft nogen aktivitet i perioden frem til, at du lukkede din virksomhed, skal du indberette nul kroner (nulindberetning).

Har du varer, der ikke er blevet beskattet? 

Hvis din virksomhed ophører, skal der betales afgift af beholdningen af de varer, der endnu ikke er blevet betalt punktafgifter af (ubeskattede varer). Varerne kan dog overføres til en anden virksomhed, som har ret til at modtage ubeskattede varer. Eller de kan overdrages til en ny ejer af virksomheden, hvis denne registreres for punktafgifter.

Har du et selskab? 

Hvis din virksomhed er et selskab (ApS eller A/S), skal du afmelde punktafgifter ved at bruge "blanket 40.003 om ophør af virksomhed/pligter" på virk.dk

På blanketten skal du huske at skrive navnene på alle de punktafgifter, du vil afmelde. 

Hvis du ikke indberetter punktafgifter til tiden, laver Skattestyrelsen et skøn - også kaldet en foreløbig fastsættelse (FF). 

Det vil sige, at vi fastsætter et beløb ud fra en vurdering, og sender det til virksomhedens Digital Post. Hvis du ikke indberetter det rigtige beløb inden den frist, der står i brevet, vil vi opkræve det beløb, vi har fastsat. Dette gælder også for eventuelle tidligere perioder, du ikke har indberettet. 

En foreløbig fastsættelse koster en 800 kr. i afgift. Den afgift skal du betale, uanset om du efterfølgende indberetter og betaler det rigtige beløb.

Det skal du gøre, hvis du har fået en foreløbig fastsættelse

Hvis virksomheden får en foreløbig fastsættelse, skal du logge ind i TastSelv Erhverv og indberette det rigtige beløb for perioden. Det gør du under Indberet punktafgifter. Det er også her, at du kan tjekke, om du mangler at indberette for tidligere perioder. 

Vi anbefaler også, at du holder øje med din virksomheds Skattekonto i TastSelv Erhverv. Her kan du bl.a. se, hvad virksomheden har indberettet og betalt i punktafgifter.   

Læs mere om punktafgifter

For personligt ejede virksomheder 

Har du en personligt ejet virksomhed, og oplever du, at du ikke længere har adgang til TastSelv Erhverv, skal du logge på med dit personlige NemID/MitID. Fordi din virksomheds cvr-nr. er ophørt, skal du herefter vælge Fortsæt som privatperson og ikke Fortsæt som virksomhed.  

Oplever du udfordringer med at logge på, er du velkommen til at kontakte Skattestyrelsen på 7238 0400.

For selskaber 

Hvis du som selskabsejer oplever, at du ikke længere kan få adgang til TastSelv Erhverv med NemID/MitID, kan du kontakte Skattestyrelsen på 7238 0400. 

Du skal gemme din virksomheds regnskab og bilagsmateriale i 5 år, efter du har afmeldt virksomheden for punktafgifter.