Gå til indhold

Godtgørelse eller fradrag for afgifter

Punktafgifter skal betales, når varen overgår til forbrug. Derfor har du som oplagshaver i nogle tilfælde ret til godtgørelse eller fradrag for en afgift. 

Det gælder både, hvis din virksomhed er registreret for og har betalt afgiften, men også hvis din virksomhed har købt og videresælger en vare, der allerede er betalt afgifter for.

Der kan også være andre situationer, hvor din virksomhed kan have ret til godtgørelse, fx hvis dine varer går tabt eller bliver usælgelige.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning om Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse