Investering og skat

Når du har aktier, andre værdipapirer eller kryptovaluta

Du skal betale skat af det, du tjener på dine investeringer. Som udgangspunkt skal du altid selv sikre, at Skattestyrelsen får de rigtige oplysninger, så vi kan beregne den rigtige skat.

Hvad du skal oplyse til os afhænger af, hvordan du har investeret, og hvad du har investeret i.

Er du i tvivl om, hvad du har investeret i?

Har du styr på, om du har investeret i enkelte aktier, investeringsforeninger eller kryptovaluta? Og ved du, om dit depot er i Danmark eller udlandet? 

Det har stor betydning for, hvad du skal oplyse til os, så vi kan beregne den rigtige skat. 

Følg 2 gode råd og få styr på, hvad du har investeret i.

Der er mange måder at investere på. Du kan investere i værdipapirer i et depot, fx i en bank, eller via en handelsplatform i både Danmark og udlandet.

Hvis du har et depot i Danmark eller handler via en dansk platform, får vi automatisk nogle oplysninger om dine investeringer. Disse oplysninger kan du se i dine Skatteoplysninger i TastSelv.

Når du kan se oplysninger i dine Skatteoplysninger om dine investeringer, så har du som udgangspunkt depot i Danmark.

Der kan dog være tilfælde, hvor vi har oplysninger i dine Skatteoplysninger, selvom investeringerne er i et udenlandsk depot. Fx købsindberetninger om aktieløn.

Er du i tvivl, så kontakt din udbyder.

Hvis du har et depot i udlandet eller handler via en udenlandsk platform, får vi som udgangspunkt ikke automatisk oplysninger om dine investeringer. 

Har vi ikke oplysninger om dine investeringer, så har du som udgangspunkt depot i udlandet. 

Da vi ikke modtager oplysninger om dine investeringer, skal du selv vide, hvilken type værdipapirer du handler med og oplyse til os, hvordan de skal beskattes efter danske regler.

Er du i tvivl, så kontakt din udbyder. 

Når du er logget ind i TastSelv, kan du vælge fanen Skatteoplysninger. I menuen kan du vælge din investeringsform og se, hvilke oplysninger der automatisk er indberettet om dine investeringer fra fx din bank eller den platform, du bruger.

Som udgangspunkt kan du kun se oplysninger om dine investeringer, hvis du har et dansk depot.

Oplysningerne i Skatteoplysninger kan hjælpe dig, når du skal oplyse til os. Fx finder du under Aktieoplysninger information om, om dine aktier er optaget til handel på et reguleret marked eller ej. Desuden kan du under Papirlandekode for hver aktie se, om aktierne er danske eller udenlandske.

Disse oplysninger vil hjælpe dig med at finde ud af, hvilken rubrik du skal oplyse gevinst og tab i.

Sådan ser du dine Skatteoplysninger i TastSelv

Vælg din investeringsform

På din årsopgørelse står de oplysninger, vi har om gevinst og tab på dine værdipapirer. Men det er ikke sikkert, vi har alle oplysninger.

Om dine oplysninger automatisk bliver overført til din årsopgørelse, afhænger af din investeringsform.

Brug guiden, og bliv klogere på din investeringsform

(Teksten åbner under guiden)

Aktier i dansk depot (optaget til handel på reguleret marked)

Skattestyrelsen modtager i de fleste tilfælde alle oplysninger om dine aktier, når de er optaget til handel på et reguleret marked og placeret i et dansk depot. Vi kan derfor ofte beregne gevinst eller tab på dine aktier ved hjælp af Værdipapirsystemet, som og automatisk bliver overføret resultatet til din årsopgørelse. Du bør dog altid tjekke, at vi har fået de nødvendige oplysninger fra din depotførende, og at oplysningerne er rigtige.

I Værdipapirsystemet kan vi automatisk beregne gevinst og tab på dine aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, hvis vi har de nødvendige oplysninger. Vi har ikke modtaget oplysninger om aktier, der er købt før 2010. . Har du købt dine aktier købt før 2010, skal du derfor selv registrere dem i Værdipapirsystemet, før vi automatisk kan beregne gevinst eller tabet resultat for dig.

Log på TastSelv

Sådan oplyser du gevinst og tab

Aktier beskattes som hovedregel efter realisationsprincippet. Det betyder, at du skal betale skat, hvis du har en gevinst, når du sælger dine aktier. Gevinster og tab skal opgøres efter gennemsnitsmetoden.

Læs om gennemsnitsmetoden her.

Aktier beskattes som aktieindkomst. Du kan se skattesatserne i afsnittet ’Skattesatser for gevinster og udbytte (aktieindkomst)’ her

Hvis du har haft tab ved at sælge aktier, kan du trække tabet fra i aktieudbytter og gevinster ved salg af andre aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Du skal dog være opmærksom på, at du kun kan få fradrag for tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, hvis vi har modtaget oplysninger om købet senest 1. juli året efter tildelingen.

Læs mere om køb og salg af aktier.

Læse mere om betingelser for fradrag for tab på aktier.

Gevinster og tab bliver automatisk overført til rubrik 66, hvis vi har alle nødvendige oplysninger.

Hvis du får udbetalt udbytte

Du skal betale skat, når du får udbetalt udbytte fra dine aktier.

Udbytte fra danske aktier optaget til handel på et reguleret marked

Udbytte fra danske aktier optaget til handel på et reguleret marked vil som udgangspunkt automatisk være oplyst i rubrik 61. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du selv oplyse i rubrik 62 eller 68.

Udbytte fra udenlandske aktier optaget til handel på et reguleret marked

Udbytte fra udenlandske aktier optaget til handel på et reguleret marked, hvor Danmark har en dobbeltbeskatningsaftale med fastsat dobbeltbeskatningssats med det pågældende land, vil som udgangspunkt være oplyst i rubrik 63. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du selv oplyse udbyttet i rubrik 63.

Udbytte fra udenlandske aktier optaget til handel på et reguleret marked, hvor Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsaftale med fastsat dobbeltbeskatningssats med det pågældende land, vil som udgangspunkt være oplyst i rubrik 452. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du selv oplyse udbyttet i rubrik 452.

Aktier i dansk depot (ikke optaget til handel på reguleret marked)

Skattestyrelsen modtager oplysninger om dine aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked og placeret i et dansk depot.

Men du skal altid selv beregne og oplyse gevinst eller tab på din årsopgørelse, når du sælger aktier ikke optaget til handel, uanset om aktierne er placeret i et dansk eller udenlandsk depot, da Værdipapirsystemet ikke kan bruges til denne type af aktier.

Log på TastSelv

Sådan oplyser du gevinst og tab

Aktier beskattes som hovedregel efter realisationsprincippet. Det betyder, at du skal betale skat, hvis du har en gevinst, når du sælger dine aktier. Gevinster og tab skal opgøres efter gennemsnitsmetoden. 

Læs om gennemsnitsmetoden.

Aktier beskattes som aktieindkomst. Du kan se skattesatserne i afsnittet ’Skattesatser for gevinster og udbytte (aktieindkomst)’.

Tab på aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, vil blive modregnet i eventuel positiv aktieindkomst. Hvis aktieindkomsten er negativ, vil der blive udregnet en skatteværdi af den negative aktieindkomst, som vil blive fratrukket dine øvrige skatter på årsopgørelsen. 

Du skal oplyse gevinst eller tab på danske aktier i rubrik 67.

Du skal oplyse gevinst eller tab på udenlandske aktier i rubrik 451.

Hvis du har tab på dine aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, men som tidligere i din ejertid har været optaget til handel på et reguleret marked, skal du oplyse tabet efter reglerne, der gælder for aktier optaget til handel på et reguleret marked.

Hvis du får udbetalt udbytte

Du skal betale skat, når du får udbetalt udbytte fra dine aktier.

Udbytte fra danske aktier ikke optaget til handel på et reguleret marked vil som udgangspunkt automatisk være oplyst i rubrik 64, hvis dine aktier er i et danske depot. Hvis dette ikke er tilfældet eller hvis dine aktier er i et udenlandske depot, skal du selv oplyse i rubrik 65.

Udbytte af udenlandske aktier, skal du oplyse i rubrik 450. 

Betalt udenlandsk udbytteskat skal du oplyse i rubrik 496. Du må højst oplyse den udbytteskat det pågældende land har ret til ifølge en eventuel dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og det pågældende land. Hvis det pågældende land har indeholdt udbytteskat med en højere sats, end det er aftalt i dobbeltbeskatningsaftalen, kan du søge om at få den for meget betalte udbytteskat tilbage.

Du skal henvende dig til skattemyndighederne i det pågældende land, hvis du skal søge om refusion af for meget betalt udbytteskat. 

Aktier i depot i udlandet eller på en udenlandsk platform

Skattestyrelsen modtager ikke automatisk oplysninger om dine aktier, hvis de er placeret i et udenlandsk depot eller handlet på en udenlandsk platform. Vi kan derfor ikke automatisk beregne gevinst eller tab på disse investeringer.

Du kan vælge at bruge Værdipapirsystemet til at beregne gevinst eller tab, hvis aktierne er optaget til handel på et reguleret marked. Du skal blot selv registrere oplysningerne.

Log på TastSelv

Sådan oplyser du gevinst og tab

Aktier beskattes som hovedregel efter realisationsprincippet. Det betyder, at du skal betale skat, hvis du har en gevinst, når du sælger dine aktier. Gevinster og tab skal opgøres efter gennemsnitsmetoden. 

Vær opmærksom på, at du altid skal bruge den gennemsnitlige købesum på samtlige aktier i samme selskab, uanset om aktierne er opbevaret i flere forskellige depoter.

Læs mere om gennemsnitsmetoden her.

Hvis du bruger, Værdipapirsystemet, bliver gevinst og tab overført til rubrik 66.

Hvis du ikke bruger Værdipapirsystemet, skal du oplyse gevinst eller tab på danske aktier i rubrik 66. For udenlandske aktier skal du oplyse i rubrik 454.

Kursværdien af dit værdipapirdepot den 31. december i det pågældende år (omregnet til danske kroner) skal du oplyse i rubrik 490.

Fradrag for tab

For at få fradrag for tab på dine aktier handlet på et reguleret marked skal vi have modtaget information om købet senest den 1. juli året efter, du har foretaget købet. Hvis dit pengeinstitut eller din platform ikke har indberettet dine handler til os, skal du selv oplyse om dem.

Sådan oplyser du om dine handler

 • Log på TastSelv
 • Vælg Kontakt
 • Vælg Skriv til os
 • Vælg Indkomst og fradrag
 • Vælg Årsopgørelse
 • Vælg Spørgsmål og ændringer til årsopgørelse
 • Vælg Aktier og værdipapirer
 • Oplys disse 5 ting:
  • Identitet (navn, fondskode, ISIN m.v.)
  • Antal
  • Købstidspunkt
  • Købesum inkl. handelsomkostninger
  • Kurs (gælder kun aktier og investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsselskaber)
 • Tryk Send

Læs mere om betingelser for fradrag for tab på aktier og investeringsbeviser.

Hvis du får udbetalt udbytte på aktier i udenlandsk depot

Udbytte fra danske aktier, skal du selv oplyse i rubrik 62 eller 68. 

Udbytte af udenlandske aktier, skal du selv oplyse i rubrik 452. 

Betalt udenlandsk udbytteskat skal du oplyse i rubrik 496. Du må højst oplyse den udbytteskat det pågældende land har ret til ifølge en eventuel dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og det pågældende land. Hvis det pågældende land har indeholdt udbytteskat med en højere sats, end det er aftalt i dobbeltbeskatningsaftalen, kan du søge om at få den for meget betalte udbytteskat tilbage.

Du skal henvende dig til skattemyndighederne i det pågældende land, hvis du skal søge om refusion af for meget betalt udbytteskat. 

Aktieløn og medarbejderaktier

Du bliver beskattet, hvis du har modtaget eller købt aktieløn (aktier, køberetter eller tegningsretter) som led i en ansættelse.

Din beskatning afhænger af, hvilke regler der gælder for den aftale, du har indgået med din arbejdsgiver.

Bliv klogere på, hvordan din aktielønsordning skal beskattes, samt hvad du kan gøre for at undgå restskat.

Læs mere om aktieløn og medarbejderaktier.

Aktiesparekonto og pensionsdepot

Dit pengeinstitut eller pensionsinstitut beregner og indbetaler skat til Skattestyrelsen via din aktiesparekonto eller pensionskonto. Du skal derfor ikke gøre noget i forhold til din årsopgørelse. 

Det betyder også, at du ikke kan se resultatet af beregningerne på din årsopgørelse eller i Skatteoplysningerne. Du modtager i stedet en opgørelse med resultatet af beregningerne fra dit penge- eller pensionsinstitut.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at få uddybet dine beregninger, skal du kontakte dit penge- eller pensionsinstitut.

Læs mere om aktiesparekonto.

Læs mere om beskatning af pensionsafkast

Investeringsbeviser i dansk depot

Skattestyrelsen får i de fleste tilfælde alle oplysninger om aktier og investeringsbeviser, der er udstedt af et investeringsselskab. Vi kan derfor ofte beregne gevinst eller tab, som automatisk bliver overført til din årsopgørelse. Du bør dog altid tjekke, at oplysningerne er rigtige.

I Værdipapirsystemet kan vi automatisk beregne gevinst og tab på dine investeringsbeviser, hvis vi har de nødvendige oplysninger. Har du investeringsbeviser købt før 2010, skal du registrere dem i Værdipapirsystemet, før vi automatisk kan beregne et resultat for dig.

Log på TastSelv

Sådan oplyser du gevinst og tab

Investeringsbeviser udstedes af investeringsforeninger og af investeringsselskaber. Reglerne for beskatning er forskellige.

Aktier og investeringsbeviser, der er udstedt af et investeringsselskab, beskattes efter lagerprincippet. Det betyder, at du hvert år skal betale skat af værdistigningen på værdipapirerne, selvom du ikke har realiseret gevinsten. Hvis værdipapirerne falder i værdi, kan du få fradrag, selv om du ikke har realiseret tabet.

Kontakt selskabet du har investeringsbeviser hos, hvis du er i tvivl om, hvordan de skal beskattes.

Læs mere om investeringsforeninger og investeringsselskaber.

Obligationer og andre fordringer

Skattestyrelsen får oplysninger om dine investeringer i obligationer og andre fordringer. Men vi kan ikke bruge oplysningerne til automatisk at beregne gevinst og tab og overføre til din årsopgørelse. Du skal selv oplyse om gevinst og tab på din årsopgørelse.

Log på TastSelv

Sådan oplyser du gevinst og tab

Obligationer og andre fordringer beskattes som hovedregel efter realisationsprincippet. Det betyder, at du skal betale skat, hvis du har en gevinst, når du sælger.

Du skal kun oplyse gevinst og tab på din årsopgørelse, hvis bagatelgrænsen på 2.000 kr. er overskredet.

Skriv gevinst og tab på obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked i rubrik 32 på din årsopgørelse.

Skriv gevinst og tab på obligationer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked i rubrik 40 på din årsopgørelse.

Kursværdien af et værdipapirdepot i udlandet med obligationer skal du oplyse i rubrik 492.

Læs mere om obligationer, andre fordringer og bagatelgrænsen.

Fradrag for tab

For at få fradrag for tab på dine investeringer i obligationer og andre fordringer skal du oplyse om købet senest den 1. maj kl. 9 året efter, du har foretaget købet, hvis dit køb ikke automatisk er blevet indberettet til Skattestyrelsen af dit pengeinstitut eller din platform.

Hvis du er selvstændigt erhvervsdrivende er fristen den 1. juli kl. 9 året efter, du har foretaget købet (4. juli 2022 og 3. juli 2023).

Læs mere om betingelser for fradrag for tab på obligationer og andre fordringer.

Finansielle kontrakter

Skattestyrelsen får oplysninger om dine investeringer i finansielle kontrakter, hvis de ligger i et dansk depot. Men vi kan ikke bruge oplysningerne til automatisk at beregne gevinst eller tab og overføre til din årsopgørelse.

Finansielle kontrakter beskattes efter lagerprincippet. Det betyder, at du hvert år skal betale skat af værdistigningen på de finansielle kontrakter, selvom du ikke har realiseret gevinsten. Hvis de falder i værdi, kan du få fradrag, selv om du ikke har realiseret tabet.

Du skal selv oplyse gevinst og tab på din årsopgørelse.

Læs mere om finansielle kontrakter

Kryptovaluta

Gevinst på kryptovaluta er som hovedregel skattepligtigt, men Skattestyrelsen får ikke automatisk oplysninger om dine investeringer i kryptovaluta. Du skal selv oplyse gevinst og tab på din årsopgørelse.

Log på TastSelv

Sådan oplyser du gevinst og tab

Kryptovaluta beskattes efter realisationsprincippet. Det betyder, at du skal betale skat, hvis du har en gevinst, når du sælger, indløser eller ombytter kryptovaluta. Du kan også få fradrag for tab.

Skriv gevinst i rubrik 20 på din årsopgørelse.

Skriv tab i rubrik 58 på din årsopgørelse. Hvis du ikke har rubrik 58 på din årsopgørelse, skal du kontakte Skattestyrelsen og anmode om at få den åbnet.

Læs mere om kryptovaluta her.

Tjek dine oplysninger i TastSelv

Når du er logget ind i TastSelv, kan du se, hvilke oplysninger der automatisk er indberettet om dine investeringer fra fx din bank eller den handelsplatform, du bruger.

Her finder du dine skatteoplysninger

Beregn gevinst og tab på dine aktier

Når du sælger aktier og andre værdipapirer, skal du opgøre, om du har gevinst eller tab.

Hovedreglen er, at du skal bruge gennemsnitsmetoden til at beregne det korrekte resultat.

Sådan bruger du gennemsnitsmetoden

Brug Værdipapirsystemet

Værdipapirsystemet er en stor lommeregner. Den kan beregne gevinst og tab ud fra de oplysninger, du eller andre har indberettet til os om dine investeringer.

Læs mere om Værdipapirsystemet

Tjek dine oplysninger i TastSelv

Når du er logget ind i TastSelv, kan du se, hvilke oplysninger der automatisk er indberettet om dine investeringer fra fx din bank eller den handelsplatform, du bruger.

Her finder du dine skatteoplysninger

Beregn gevinst og tab på dine aktier

Når du sælger aktier og andre værdipapirer, skal du opgøre, om du har gevinst eller tab.

Hovedreglen er, at du skal bruge gennemsnitsmetoden til at beregne det korrekte resultat.

Sådan bruger du gennemsnitsmetoden

Brug Værdipapirsystemet

Værdipapirsystemet er en stor lommeregner. Den kan beregne gevinst og tab ud fra de oplysninger, du eller andre har indberettet til os om dine investeringer.

Læs mere om Værdipapirsystemet

Har du spørgsmål om aktier og værdipapirer

Ring på

72 22 28 94

Fik du svar på dine spørgsmål?