Du har styr på dine investeringer. Men har du styr på din skat?

Du skal betale skat af det, du tjener på dine investeringer. Som udgangspunkt skal du altid selv sikre, at Skattestyrelsen får de rigtige oplysninger, så vi kan beregne den rigtige skat.

Hvad du skal oplyse til os afhænger af, hvordan du har investeret, og hvad du har investeret i.

Hvis du har depot i Danmark

Hvis du har et depot i Danmark eller handler via en dansk platform, får vi automatisk nogle oplysninger om dine investeringer.

Hvis dine aktier er optaget til handel på et reguleret marked, kan vi ofte beregne gevinst eller tab og overføre resultatet til din årsopgørelse. I visse situationer skal du dog selv oplyse om gevinst og tab.

Hvis du har depot i udlandet

Hvis du har et depot i udlandet eller handler via en udenlandsk platform, får vi ikke automatisk oplysninger om dine investeringer. Vi kan derfor ikke beregne gevinst eller tab på disse investeringer.

Du skal selv vide, hvilken type værdipapirer du handler med og oplyse til os, hvordan de skal beskattes efter danske regler.

Vælg din investeringsform

Der er mange måder at investere på. Du kan investere i værdipapirer i et depot, fx i en bank, eller via en handelsplatform i både Danmark og udlandet.

På din årsopgørelse står de oplysninger, vi har om gevinst og tab på dine værdipapirer. Men det er ikke sikkert, vi har alle oplysninger. Om dine oplysninger automatisk bliver overført til din årsopgørelse afhænger af din investeringsform.

Brug guiden, og bliv klogere på din investeringsform

(Teksten åbner under guiden)

Aktier i dansk depot (optaget til handel på reguleret marked)

Skattestyrelsen får i de fleste tilfælde alle oplysninger om dine aktier, når de er optaget til handel på et reguleret marked. Vi kan derfor ofte beregne gevinst eller tab, som automatisk bliver overført til din årsopgørelse. Du bør dog altid tjekke, at oplysningerne er rigtige.

I Værdipapirsystemet kan vi automatisk beregne gevinst og tab på dine aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, hvis vi har de nødvendige oplysninger. Har du aktier købt før 2010, skal du registrere dem i Værdipapirsystemet, før vi automatisk kan beregne et resultat for dig.

Log på TastSelv

Sådan oplyser du gevinst og tab

Aktier beskattes som hovedregel efter realisationsprincippet. Det betyder, at du skal betale skat, hvis du har en gevinst, når du sælger dine aktier.

Hvis du har tab, når du sælger dine aktier, vil det bl.a. blive modregnet i gevinster fra eventuelle salg af andre aktier, blive overført til modregning i eventuel ægtefælles gevinster i indkomståret eller blive modregnet i fremtidige års gevinster.

Aktier beskattes som aktieindkomst. I 2022 skal du betale 27 % i skat af de første 57.200 kr. (114.400 kr. for ægtefæller). Aktieindkomst herudover beskattes med 42 %.

Dit resultat bliver automatisk overført til rubrik 66, hvis vi har alle nødvendige oplysninger.

Læs mere om køb og salg af aktier og værdipapirer.

Hvis du får udbetalt udbytte

Du skal betale skat, når du får udbetalt udbytte fra dine aktier.

Hvis du får udbetalt udbytte fra danske aktier, vil det som udgangspunkt automatisk være oplyst i rubrik 61. Hvis vi ikke har de nødvendige oplysninger, skal du selv oplyse i rubrik 62, 63 eller 68.

Udbytte fra udenlandske aktier, hvor Danmark har en dobbeltbeskatningsaftale med det pågældende land, vil som udgangspunkt være oplyst i rubrik 63.

Udbytte fra udenlandske aktier, hvor Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsaftale med det pågældende land, vil som udgangspunkt være oplyst i rubrik 452.

Hvis du har modtaget aktier i et ansættelsesforhold

Der er virksomheder, som tilbyder medarbejdere aktier i det selskab, de er ansat i. Der findes flere slags ordninger, som har forskellige beskatningsregler.

Læs mere om de forskellige ordninger her

Hvis du har fået aktierne i et dansk selskab, der er optaget til handel på et reguleret marked, bliver oplysninger automatisk indberettet til Skattestyrelsen.

Aktier i dansk depot (ikke optaget til handel på reguleret marked)

Skattestyrelsen får i nogle tilfælde oplysninger om dine aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Men vi kan ikke bruge oplysningerne til automatisk at beregne gevinst og tab og overføre til din årsopgørelse.

Du skal selv beregne gevinst og tab og oplyse det på din årsopgørelse, da Værdipapirsystemet ikke kan bruges til denne type af aktier.

I disse tilfælde får Skattestyrelsen oplysninger om dine aktier:

 • hvis de ligger i et depot i en bank i Danmark
 • hvis de er købt eller solgt i 2016 eller senere i en bank i Danmark
 • hvis de er erhvervet som led i en aktielønsordning, og vederlaget i form af aktier er ydet af et dansk selskab.
 • hvis de kan give investorfradrag.

Log på TastSelv

Sådan oplyser du gevinst og tab

Aktier beskattes som hovedregel efter realisationsprincippet. Det betyder, at du skal betale skat, hvis du har en gevinst, når du sælger dine aktier. Har du et tab, kan du få fradrag for tabet.

Aktier beskattes som aktieindkomst. I 2022 skal du betale 27 % i skat af de første 57.200 kr. (114.400 kr. for ægtefæller). Aktieindkomst herudover beskattes med 42 %.

Skriv gevinst og tab på aktier, som ikke er optaget til handel på et reguleret marked i rubrik 67 på din årsopgørelse.

Hvis du får udbetalt udbytte

Du skal betale skat, når du får udbetalt udbytte fra dine aktier.

Hvis du får udbetalt udbytte fra danske aktier, skal du selv oplyse det i rubrik 65, hvis det ikke automatisk er fortrykt i rubrik 64.

Hvis du får udbetalt udbytte fra udenlandske aktier, skal du oplyse det i rubrik 450.

Investeringsbeviser i dansk depot

Skattestyrelsen får i de fleste tilfælde alle oplysninger om aktier og investeringsbeviser, der er udstedt af et investeringsselskab. Vi kan derfor ofte beregne gevinst eller tab, som automatisk bliver overført til din årsopgørelse. Du bør dog altid tjekke, at oplysningerne er rigtige.

I Værdipapirsystemet kan vi automatisk beregne gevinst og tab på dine investeringsbeviser, hvis vi har de nødvendige oplysninger. Har du investeringsbeviser købt før 2010, skal du registrere dem i Værdipapirsystemet, før vi automatisk kan beregne et resultat for dig.

Log på TastSelv

Sådan oplyser du gevinst og tab

Investeringsbeviser udstedes af investeringsforeninger og af investeringsselskaber. Reglerne for beskatning er forskellige.

Aktier og investeringsbeviser, der er udstedt af et investeringsselskab, beskattes efter lagerprincippet. Det betyder, at du hvert år skal betale skat af værdistigningen på værdipapirerne, selvom du ikke har realiseret gevinsten. Hvis værdipapirerne falder i værdi, kan du få fradrag, selv om du ikke har realiseret tabet.

Kontakt selskabet du har investeringsbeviser hos, hvis du er i tvivl om, hvordan de skal beskattes.

Læs mere om investeringsforeninger og investeringsselskaber.

Obligationer og andre fordringer

Skattestyrelsen får oplysninger om dine investeringer i obligationer og andre fordringer. Men vi kan ikke bruge oplysningerne til automatisk at beregne gevinst og tab og overføre til din årsopgørelse. Du skal selv oplyse om gevinst og tab på din årsopgørelse.

Log på TastSelv

Sådan oplyser du gevinst og tab

Obligationer og andre fordringer beskattes som hovedregel efter realisationsprincippet. Det betyder, at du skal betale skat, hvis du har en gevinst, når du sælger.

Du skal kun oplyse gevinst og tab på din årsopgørelse, hvis bagatelgrænsen på 2.000 kr. er overskredet.

Skriv gevinst og tab på obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked i rubrik 32 på din årsopgørelse.

Skriv gevinst og tab på obligationer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked i rubrik 40 på din årsopgørelse.

Kursværdien af et værdipapirdepot i udlandet med obligationer skal du oplyse i rubrik 492.

Læs mere om obligationer, andre fordringer og bagatelgrænsen.

Fradrag for tab

For at få fradrag for tab på dine investeringer i obligationer og andre fordringer skal du oplyse om købet senest den 1. maj kl. 9 året efter, du har foretaget købet, hvis dit køb ikke automatisk er blevet indberettet til Skattestyrelsen af dit pengeinstitut eller din platform.

Hvis du er selvstændigt erhvervsdrivende er fristen den 1. juli kl. 9 året efter, du har foretaget købet (4. juli 2022 og 3. juli 2023).

Læs mere om betingelser for fradrag for tab på obligationer og andre fordringer.

Finansielle kontrakter

Skattestyrelsen får oplysninger om dine investeringer i finansielle kontrakter, hvis de ligger i et dansk depot. Men vi kan ikke bruge oplysningerne til automatisk at beregne gevinst eller tab og overføre til din årsopgørelse.

Finansielle kontrakter beskattes efter lagerprincippet. Det betyder, at du hvert år skal betale skat af værdistigningen på værdipapirerne, selvom du ikke har realiseret gevinsten. Hvis værdipapirerne falder i værdi, kan du få fradrag, selv om du ikke har realiseret tabet.

Du skal selv oplyse gevinst og tab på din årsopgørelse.

Læs mere om, hvordan du oplyser gevinst og tab på finansielle kontrakter

Log på TastSelv

Kryptovaluta

Gevinst på kryptovaluta er som hovedregel skattepligtigt, men Skattestyrelsen får ikke automatisk oplysninger om dine investeringer i kryptovaluta. Du skal selv oplyse gevinst og tab på din årsopgørelse.

Log på TastSelv

Sådan oplyser du gevinst og tab

Kryptovaluta beskattes efter realisationsprincippet. Det betyder, at du skal betale skat, hvis du har en gevinst, når du sælger, indløser eller ombytter kryptovaluta. Du kan også få fradrag for tab.

Skriv gevinst i rubrik 20 på din årsopgørelse.

Skriv tab i rubrik 58 på din årsopgørelse. Hvis du ikke har rubrik 58 på din årsopgørelse, skal du kontakte Skattestyrelsen og anmode om at få den åbnet.

Læs mere om kryptovaluta her.

Aktiesparekonto og pensionsdepot

Dit pengeinstitut eller pensionsinstitut beregner og indbetaler skat til Skattestyrelsen.

Du skal derfor ikke gøre noget i forhold til din årsopgørelse. Du modtager en opgørelse med resultatet af beregningerne fra dit penge- eller pensionsinstitut.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at få uddybet dine beregninger, skal du kontakte dit penge- eller pensionsinstitut.

Læs mere om aktiesparekonto.

Læs mere om beskatning af pensionsafkast

Aktier i depot i udlandet eller på en udenlandsk platform

Skattestyrelsen får ikke automatisk oplysninger om dine investeringer i et depot i udlandet, eller hvis du handler på en udenlandsk platform. Vi kan derfor ikke automatisk beregne gevinst eller tab på disse investeringer.

Du skal selv oplyse udbytte, gevinst og tab på din årsopgørelse. Derfor er det vigtigt, at du ved, hvilken type værdipapir, du handler med. Vi kan i nogle tilfælde have modtaget oplysninger om dine depoter i udlandet, men vi kan ikke bruge dem til automatisk at beregne gevinst eller tab og overføre til din årsopgørelse.

Log på TastSelv

Sådan oplyser du gevinst og tab

Aktier beskattes som hovedregel efter realisationsprincippet. Det betyder, at du skal betale skat, hvis du har en gevinst, når du sælger dine aktier. Du skal også betale skat, hvis du får udbetalt udbytte fra dine aktier.

Gevinst eller tab ved salg af udenlandske aktier optaget til handel på et reguleret marked skal du oplyse i rubrik 454.

Gevinst eller tab ved salg af udenlandske aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked skal du oplyse i rubrik 451.

Har du danske aktier eller danske aktiebaserede investeringsforeninger med minimumsbeskatning, der er optaget til handel på et reguleret marked, skal du oplyse gevinst eller tab i rubrik 66.

Har du danske aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, skal du oplyse gevinst eller tab i rubrik 67.

Vær opmærksom på, at du altid skal bruge den gennemsnitlige købesum på samtlige aktier i samme selskab, uanset om aktierne er opbevaret i flere forskellige depoter. Læs mere om gennemsnitsmetoden her.

Kursværdien af dit værdipapirdepot den 31. december i det pågældende år (omregnet til danske kroner) skal du oplyse i rubrik 490.

Fradrag for tab

For at få fradrag for tab på dine aktier handlet på et reguleret marked skal vi have modtaget information om købet senest den 1. juli kl. 9 året efter, du har foretaget købet (4. juli 2022 og 3. juli 2023). Hvis dit pengeinstitut eller din platform ikke har indberettet dine handler til os, skal du selv oplyse om dem.

Sådan oplyser du om dine handler

 • Log på TastSelv
 • Vælg Kontakt
 • Vælg Skriv til os
 • Vælg Indkomst og fradrag
 • Vælg Årsopgørelse
 • Vælg Spørgsmål og ændringer til årsopgørelse
 • Vælg Aktier og værdipapirer
 • Oplys disse 5 ting:
  • Identitet (navn, fondskode, ISIN m.v.)
  • Antal
  • Købstidspunkt
  • Købesum inkl. handelsomkostninger
  • Kurs (gælder kun aktier og investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsselskaber)
 • Tryk Send

Læs mere om betingelser for fradrag for tab på aktier og investeringsbeviser.

Hvis du får udbetalt udbytte på aktier i udenlandsk depot

Udbytte af udenlandske aktier optaget til handel på et reguleret marked skal du oplyse i rubrik 452.

Udbytte af udenlandske aktier, der ikke optaget til handel på et reguleret marked, skal du oplyse i rubrik 450.

Betalt udenlandsk udbytteskat skal du oplyse i rubrik 496. Du kan højst oplyse den skat det pågældende land har ret til jf. en eventuel dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og det pågældende land. Hvis det pågældende land har indeholdt skat med en højere sats, end det er aftalt i dobbeltbeskatningsaftalen, kan du søge om at få den for meget betalte skat tilbage. Du skal henvende dig til skattemyndighederne i det pågældende land, hvis du skal søge om at få den for meget betalte skat tilbage.

Udbytte fra danske aktier og danske aktiebaserede investeringsforeninger med minimumsbeskatning optaget til handel på et reguleret marked skal du oplyse i rubrik 62.

Udbytte fra danske aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, skal du oplyse i rubrik 65.

Udbytteskatten betalt af udbytter i rubrik 62 og 65 medregnes automatisk i din årsopgørelse. Du skal derfor ikke selv oplyse dette beløb.

Tjek dine oplysninger i TastSelv

Når du er logget ind i TastSelv, kan du se, hvilke oplysninger der automatisk er indberettet om dine investeringer fra fx din bank eller den handelsplatform, du bruger.

Her finder du dine skatteoplysninger

Beregn gevinst og tab på dine aktier

Når du sælger aktier og andre værdipapirer, skal du opgøre, om du har gevinst eller tab.

Hovedreglen er, at du skal bruge gennemsnitsmetoden til at beregne det korrekte resultat.

Sådan bruger du gennemsnitsmetoden

Brug Værdipapirsystemet

Værdipapirsystemet er en stor lommeregner. Den kan beregne gevinst og tab ud fra de oplysninger, du eller andre har indberettet til os om dine investeringer.

Læs mere om Værdipapirsystemet

Tjek dine oplysninger i TastSelv

Når du er logget ind i TastSelv, kan du se, hvilke oplysninger der automatisk er indberettet om dine investeringer fra fx din bank eller den handelsplatform, du bruger.

Her finder du dine skatteoplysninger

Beregn gevinst og tab på dine aktier

Når du sælger aktier og andre værdipapirer, skal du opgøre, om du har gevinst eller tab.

Hovedreglen er, at du skal bruge gennemsnitsmetoden til at beregne det korrekte resultat.

Sådan bruger du gennemsnitsmetoden

Brug Værdipapirsystemet

Værdipapirsystemet er en stor lommeregner. Den kan beregne gevinst og tab ud fra de oplysninger, du eller andre har indberettet til os om dine investeringer.

Læs mere om Værdipapirsystemet

Ring på

72 22 28 94

Se synstolket kampagnevideo

Mandag

Tirsdag-torsdag

Fredag

 

kl. 9-17

kl. 9-16

kl. 9-14