Når du udlejer din bil, båd eller campingvogn ud til andre lejlighedsvis, skal du betale skat og evt. moms af indtægten. 

Det er dog kun en del af din indtægt, du skal betale skat af. Du kan nemlig få fradrag enten som et bundfradrag eller som et regnskabsmæssigt fradrag. Det betyder, at du kun betaler skat af den del af indtægten, som overstiger fradraget.

Du kan kun bruge bundfradraget, hvis du udlejer din bil, båd eller campingvogn via en platform, og platformen indberetter din indtægt til os.

Læs, hvordan du udregner den skattepligtige indtægt under afsnittene Bundfradrag og Regnskabsmæssigt fradrag.

Skriv eller tjek din skattepligtige indtægt i rubrik 20 på din årsopgørelse

Skriv din skattepligtige indtægt i felt 250 på din forskudsopgørelse

Oplys den skattepligtige indtægt

Du betaler skat ved at oplyse eller tjekke, at den skattepligtige indtægt er korrekt i felt 250 på forskudsopgørelsen og i rubrik 20 på årsopgørelsen, når den er klar i midten af marts.

Du skal kun betale skat af en del af din indtægt. Du skal derfor trække enten bundfradraget eller det regnskabsmæssige fradrag fra dine indtægter for at regne dig frem til, hvad din skattepligtige indtægt er. Se, hvordan du regner dig frem til den skattepligtige indtægt, og læs mere om reglerne for de to fradragsmetoder i afsnittene Bundfradrag og Regnskabsmæssigt fradrag.

Sådan retter du årsopgørelsen:

 1. Log på TastSelv
 2. Tryk på Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet.
 3. Skriv den skattepligtige indtægt eller tjek at indtægten er korrekt i rubrik 20. 
 4. Tag stilling til, om der er andre oplysninger, du skal rette på årsopgørelsen. 
 5. Tryk Næste og derefter Godkend.
 6. Du vil få vist en kvittering og kan se din årsopgørelse.

Få bundfradrag, når du lejer ud via en platform

Du får automatisk et bundfradrag på 10.700 kr. i 2021 (10.800 kr. i 2022), hvis du udlejer din bil, båd eller campingvogn via en platform, og platformen indberetter din indtægt til os. 

Hvis du udlejer en el-, brint- eller hybridbil (det kaldes også nul- eller lavmissionsbiler) kan du have ret til et højere bundfradrag på 20.000 kr. i 2021 (20.300 kr. i 2022).

Har du ret til det høje bundfradrag, skal du selv beregne din skattepligtige indtægt med den høje bundfradragssats og rette den skattepligtige indtægt på din årsopgørelse i rubrik 20.

Du har ret til et højere bundfradrag på 20.000 kr. i 2021 (20.300 kr. i 2022), hvis du udlejer en bil, der har et samlet beregnet CO2-udslip på under 50g CO2 per kørt kilometer.

Har du en brintbil eller en el- og brændselscellebil, har du ret til det høje bundfradrag, da CO2-udslippet er under 50 g/km.

Har du en plug-in-hybridbil, kan du have ret til det høje bundfradrag

Du har ikke ret til det høje bundfradrag, hvis du udlejer en benzinbil, dieselbil (inkl. biler der betegnes som milde hybridbiler uden plug-in), da deres CO2-udslip er over 50 g/km.

Sådan tjekker du din plug-in-hybridbils CO2-udslip

Du kan finde din bils samlede beregnede CO2-udslip i Motorregisteret.

 1. Gå til Motorregistreret.
 2. Vælg fx Registreringsnummer til at fremsøge bilen
 3. Indtast fx bilens registreringsnummer, og tryk Søg
 4. Vælg fanen Tekniske oplysninger, og se under Forbrug (afgiftsgrundlag), hvor du kan se bilens CO2-udslip ud for Samlet beregnet CO2-udslip*
 5. Står der under 50g/km, har du ret til det høje bundfradrag.

* Hvis der ikke står noget ud for Samlet beregnet CO2-udslip, skal du se under Målenorm:

 • Står der WLTP ud for Målenorm, er bilens samlede CO2-udslip det samme, som der står under CO2-udslip. Er det målte CO2-udslip under 50 g/km, har du ret til det høje bundfradrag.
 • Står der NEDC ud for Målenorm, skal du selv beregne bilens samlede CO2-udslip: CO2-udslip x 1,21 = samlet beregnet CO2-udslip. Giver det under 50g/km, har du ret til det høje bundfradrag.

Hvis du har spørgsmål til korrektheden af CO2-udslip-værdier, skal du kontakte importøren af dit køretøj, dit synssted eller Færdselsstyrelsen.

For at platformen kan indberette din indtægt til os, kræver det dog, at du gør noget aktivt. Skattestyrelsen har lavet en løsning, som platformen, du udlejer igennem, linker dig til. Så alt du skal gøre er at følge linket til skat.dk-siden fra din platform. Herfra skal du logge på med NemID/MitID.

Simpel og sikker løsning - platformen får ikke adgang til dine personoplysninger

Når du er logget på, generes der automatisk en kode, som vi sender direkte til platformen. Koden bruger platformen til at indberette dine indtægter til os, uden at platformen kan se dine personoplysninger. Efter du har logget på med NemID/MitID, bliver du dirigeret tilbage til platformen.

Du kan se de indberettede indtægter i dine skatteoplysninger, når du logger på TastSelv.

Læs om vores privatlivspolitik

For at regne ud, hvad din skattepligtige indtægt er, skal du trække bundfradraget fra din samlede lejeindtægt og herefter fratrække 40 % (det kalder vi også 40 % reduktion). Så har du den skattepligtige indtægt, som skal stå på din forskuds- og årsopgørelse. Det vil sige, at du betaler skat af 60 % af de indtægter for udlejning af bil, båd og campingvogn, der overstiger bundfradraget.

Bundfradraget er på 10.700 kr. i 2021 (10.800 kr. i 2022), hvis du udlejer din bil, båd eller campingvogn, eller 20.000 kr. i 2021 (20.300 kr. i 2022), hvis du udlejer en el-, brint- eller hybridbil med et CO2-udslip under 50g/km (nul- eller lavemissionsbil). Se, hvordan du tjekker, om du har ret til det højere bundfradrag i afsnittet ovenfor Har du ret til et højere bundfradrag for udlejning af el-, brint- og hybridbil?

Hvis du vælger at bruge bundfradragsmetoden, skal du bruge den på dine samlede indtægter fra udlejning af bil, båd og campingvogn. Det vil sige, at du ikke kan vælge bundfradraget på indtægter, du har fra fx biludlejning, og så benytte det regnskabsmæssige fradrag på indtægter, du har fra fx bådudlejning.

Eksempel: Udlejning af benzinbil via en platform

Kasper har lejet sin bil ud via en platform og har fået en årlig lejeindtægt på 21.000 kr. i 2021 og vælger at bruge bundfradraget.

Regnestykket for Kaspers skattepligtige indtægt, ser således ud:

Årlig lejeindtægt 21.000 kr.
Bundfradrag 10.700 kr.
Beløb efter bundfradrag (21.000 kr. - 10.700 kr.) 10.300 kr.
40 % reduktion af beløb efter bundfradrag (40 % af 10.300 kr.) 4.120 kr.
Skattepligtig indtægt (10.300 kr. - 4.120 kr.) =6.180 kr.

Kaspers skattepligtige indtægt er altså 6.180 kr. Kasper tjekker om beløbet er oplyst korrekt i rubrik 20 på sin årsopgørelse.

Eksempel: Udlejning af elbil via en platform

Merian har lejet sin bil ud via en platform. Hendes bil kører på el og har et CO2-udslip på under 50 g/km, og hun har derfor ret til et højere bundfradrag på 20.000 kr. (2021). Hun har fået en årlig lejeindtægt på 25.000 kr.

Regnestykket for Merians skattepligtige indtægt, ser således ud:

Årlig lejeindtægt 25.000 kr.
Bundfradrag 20.000 kr.
Beløb efter bundfradrag (25.000 kr. - 20.000 kr.) 5.000 kr.
40 % reduktion af beløb efter bundfradrag (40 % af 5.000 kr.) 2.000 kr.
Skattepligtig indtægt (5.000 kr. - 2.000 kr.) = 3.000 kr.

Merians skattepligtige indtægt er altså 3.000 kr. Hun retter beløbet i rubrik 20 på sin årsopgørelse (beløbet der allerede står i rubrikken er beregnet ud fra den lave bundfradragssats).

Hvis du både udlejer et køretøj på benzin eller dieselbil og et el-, brint- eller hybridkøretøj

Hvis du både udlejer et køretøj på benzin eller diesel og et el-, brint- eller hybridkøretøj, skal du anvende bundfradraget på 20.000 kr. Du skal derefter betale skat af 60 % af indtægten fra din udlejning uden om en platform (det kalder vi også 40 % reduktion).

Hvis din indtægt på udlejning af el-, brint- eller hybridbil er mindre end 10.700 kr. i 2021 (10.800 kr. i 2022), kan du dog trække resten af bundfradraget fra din indtægt fra din benzin- eller dieselbil, inden du udregner din skattepligtige indtægt.

Eksempel: Udlejning af en benzinbil og en elbil via en platform

Sanne har udlejet både sin benzinbil og sin elbil via en platform. Hun har fået en årlig lejeindtægt på 8.000 kr. for at udleje sin elbil og 10.000 kr. for at udleje sin benzinbil.

Når hun trækker bundfradraget på de 10.700 kr. fra sin indtægt fra elbil, er der 2.700 kr. tilbage af bundfradraget (det kalder vi et ikke-udnyttet bundfradrag). Det ikke-udnyttede bundfradrag trækker hun fra sin indtægt fra benzinbil.

Regnestykket for Merians skattepligtige indtægt, ser således ud:

Årlig lejeindtægt fra elbil 8.000 kr.
Bundfradrag 10.700 kr.
Ikke-udnyttet bundfradrag (10.700 kr. - 8.000 kr.) 2.700 kr.
Årlig lejeindtægt fra benzinbil 10.000 kr.
Lejeindtægt fra benzinbil fratrukket ikke-udnyttet bundfradrag (10.000 kr. - 2.700 kr.) 7.300 kr.
40 % reduktion af beløb efter bundfradrag (40 % af 7.300 kr.) 2.920 kr.
Skattepligtig indtægt (7.300 kr. - 2.920 kr.) = 4.380 kr.

Sannes skattepligtige indtægt er altså 4.380 kr. Hun tjekker og retter beløbet i rubrik 20 på sin årsopgørelse (beløbet der allerede står i rubrikken er beregnet ud fra den lave bundfradragssats).

Eksempel: Udlejning af en benzinbil og en elbil via en platform

Adam har udlejet både sin benzinbil og sin elbil via en platform. Han har fået en årlig lejeindtægt på 10.000 kr. for at udleje sin benzinbil og 15.000 kr. for at udleje sin elbil.

Regnestykket for Adams skattepligtige indtægt, ser således ud:

Årlig lejeindtægt fra elbil 15.000 kr.
Bundfradrag (kan ikke overstige lejeindtægten fra elbil) 15.000 kr.
Skattepligtig indtægt fra elbil (15.000 kr. - 15.000 kr.) 0 kr. 
Årlig lejeindtægt fra benzinbil 10.000 kr.
Ikke-udnyttet bundfradrag (10.700 kr. - 15.000) 0 kr. *
Lejeindtægt fra benzinbil fratrukket ikke-udnyttet bundfradrag (10.000 kr. - 0 kr.) 10.000 kr.
40 % reduktion af beløb efter bundfradrag (40 % af 10.000 kr.) 4.000 kr.
Skattepligtig indtægt (10.000 kr. - 4.000 kr.) = 6.000 kr.

* Bundfradrag kan aldrig være mindre end 0 kr.

Adams skattepligtige indtægt er altså 6.000 kr. Hun tjekker og retter beløbet i rubrik 20 på sin årsopgørelse (beløbet der allerede står i rubrikken er beregnet ud fra den lave bundfradragssats).

Sådan får du det regnskabsmæssige fradrag

Vælger du det regnskabsmæssige fradrag, skal du trække de udgifter, der knytter sig til udlejningen fra den samlede indtægt, inden du oplyser den på forskuds- og årsopgørelsen. Du kan kun fratrække udgifter, der knytter sig til udlejningen - og altså ikke din egen brug af din bil, båd eller campingvogn.

Hvis du bruger det regnskabsmæssige fradrag, skal du bruge metoden på dine samlede indtægter fra udlejning af bil, båd og campingvogn. Det vil sige, at du ikke kan vælge det regnskabsmæssige fradrag på indtægter, du har fra fx biludlejning, og så bruge bundfradraget på indtægter fra fx bådudlejning.

Før regnskab og kørebog

Du skal føre regnskab og gemme kvitteringer på alle udgifterne i indkomståret samt føre en kørebog. Det er din dokumentation for, at du har ret til fradraget. Hvis Skattestyrelsen beder om det, skal du indsende dit regnskab til os.

Du skal bruge kørebogen til at udregne den del af udgiften, der knytter sig til udlejningen.

I kørebogen skal du notere, hvad bilens kilometertæller står på:

 • ved indkomstårets begyndelse
 • før og efter hver udlejning
 • når året er slut

Hent skabelon til en kørebog her

Få fradrag for udgifter til drift og vedligeholdelse

Du kan få fradrag for den del af dine udgifter til drift og vedligeholdelse, der knytter sig til udlejningen. Det gør du ved at opgøre hvor stor en procentdel udlejningskørslen udgør af årets samlede kørsel.

Hvis udlejningskørslen udgør 10 % af den samlede årlige kørsel, vil du kunne fratrække 10 % af dine udgifter til fx service, dæk, grøn ejerafgift, forsikring mv.

Du kan ikke fratrække udgifter til benzin, da lejer som udgangspunkt betaler benzinen.

Få fradrag for årets skønnede værditab

Du kan få fradrag for en procentmæssig del af årets skønnede værditab på din bil, båd eller campingvogn. Det gør du ved at opgøre, hvor stor en procentdel udlejningskørslens udgør af den samlede kørsel.

Du kan ikke få fradrag ved at afskrive efter reglerne i afskrivningsloven - det kan man kun, hvis der er tale om en erhvervsmæssig virksomhed.

Ikke fradrag for underskud

Du kan ikke få fradrag for underskud. Det vil sige, at hvis dine årlige udgifter overstiger din årlige indtægter, skal du ikke skrive noget på din årsopgørelse.

Hvis indtægten for udlejningen overstiger 50.000 kr. inden for en periode på 12 måneder, skal du momsregistreres og betale moms.

Ved du allerede fra første udlejning, at du kommer over de 50.000 kr., skal du registrere dig for og betale moms fra start.

Når du er momsregistreret, skal du skrive lejeindtægten eksklusive moms fratrukket udgifter på din årsopgørelse i rubrik 20. Dog skal du være opmærksom på, om din udlejningsaktivitet får karakter af erhvervsmæssig virksomhed.

Læs om erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig virksomhed

Du registrerer dig for moms på indberet.virk.dk

Fradrag for moms kun ved indregistrerede udlejningsbiler

Som udgangspunkt er der ikke fradrag for moms af anskaffelse og drift af personbiler. Men hvis din personbil er indregistreret og forsikret som udlejningsbil, kan du få fradrag for momsen.

Læs om de mere specifikke fradragsregler her (Den juridiske vejledning)

Er personbilen indregistreret og forsikret som udlejningsbil, og du også bruger bilen til privat kørsel, gælder der særlige regler for opgørelse af momsfradraget.

Læs om privat brug af indregistrerede udlejningsbil (Den juridiske vejledning)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.