Når du udlejer din bil, båd eller campingvogn ud til andre lejlighedsvis, skal du betale skat og evt. moms af indtægten. Det gælder uanset, hvordan det er formidlet.

Du kan få fradrag ved:

 • enten at benytte et bundfradrag
 • eller at benytte et regnskabsmæssigt fradrag

For at få fradragene, skal du trække enten bundfradraget eller det regnskabsmæssige fradrag fra dine indtægter for at regne ud, hvad din skattepligtige indtægt er. Den skattepligtige indtægt skal på din årsopgørelse.

Du kan kun benytte bundfradraget, hvis du udlejer din bil, båd eller campingvogn via et bureau eller en platform, og platformen indberetter dine indtægter til os.

Lejer du ud via en platform, indberetter platformen din lejeindtægt til os. Det kræver dog, at du gør noget aktivt. Alt du skal gøre er at følge linket til skat.dk-siden fra din platform, hvor du logger på med NemID/MitID. Platformene forventer at lægge linket ud til deres brugere i løbet af december og januar.

Læs mere og se eksempler på, hvordan du udregner den skattepligtige indtægt under afsnittene Bundfradrag og Regnskabsmæssigt fradrag.

Se eller oplys din skattepligtige indtægt i rubrik 20 på din årsopgørelse

Oplys den skattepligtige indtægt

Du skal oplyse eller tjekke, at den skattepligtige indtægt er korrekt i felt 250 på forskudsopgørelsen og i rubrik 20 på årsopgørelsen, når den er klar i midten af marts.

For at få fradragene, skal du trække enten bundfradraget eller det regnskabsmæssige fradrag fra dine indtægter for at regne dig frem til, hvad din skattepligtige indtægt er.

Se, hvordan du regner dig frem til den skattepligtige indtægt, og læs mere om reglerne for de to fradragsmetoder i afsnittene Bundfradrag og Regnskabsmæssigt fradrag.

Sådan retter du årsopgørelsen:

 1. Log på TastSelv Borger
 2. Tryk på Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet.
 3. Skriv den skattepligtige indtægt eller tjek at indtægten er korrekt i rubrik 20. 
 4. Tag stilling til, om der er andre oplysninger, du skal rette på årsopgørelsen. 
 5. Tryk Næste og derefter Godkend.
 6. Du vil få vist en kvittering og kan se din årsopgørelse.

Få bundfradrag, når du lejer ud via en platform

Fra 1. januar 2021 kan du kun få bundfradraget, hvis du lejer ud via en platform, og platformen indberetter indtægten til os. Det kræver dog, at du gør noget aktivt. Alt du skal gøre er at følge linket til skat.dk-siden fra din platform, hvor du logger på med NemID/MitID.

I 2021 er bundfradraget 10.700 kr. (10.800 kr. i 2022), og hvis du udlejer en nul- eller lavmissionsbil er bundfradraget 20.000 kr. (20.300 kr. i 2022).

Sådan får du bundfradraget

Du får automatisk bundfradraget, når du lejer ud via en platform og platformen indberetter din indtægt til os.

Hvis du vil regne ud, hvad din skattepligtige indtægt er, skal du trække 10.700 kr. i 2021 (10.800 kr. i 2022) fra din samlede lejeindtægt og herefter fratrække 40 %, så har du den skattepligtige indtægt, som skal stå på din forskuds- og årsopgørelse. Det vil sige, at du betaler skat af 60 % af de indtægter for udlejning af bil, båd og campingvogn, der overstiger bundfradraget.

Hvis du benytter bundfradragsmetoden, gælder det dine samlede indtægter fra udlejning af bil, båd og campingvogn. Det vil sige, at du ikke kan vælge bundfradraget på indtægter, du har fra fx biludlejning, og så benytte det regnskabsmæssige fradrag på indtægter, du har fra fx bådudlejning.

Eksempel: Skattepligtig indtægt med bundfradrag ved udlejning via platform

Kasper har lejet sin bil ud og har fået en årlig lejeindtægt på 21.000 kr. i 2021 og vælger at bruge bundfradraget. Regnestykket for den skattepligtige indkomst, ser således ud:

Årlig lejeindtægt 21.000 kr.
Bundfradrag 10.700 kr.
Beløb efter bundfradrag 10.300 kr.
40 % reduktion -4.120 kr.
Skattepligtig indtægt (indtægt efter bundfradrag og 40 %) 6.180 kr.

Kaspers skattepligtige indkomst er altså 6.180 kr. Kasper tjekker om beløbet er oplyst korrekt i rubrik 20 på sin årsopgørelse.

Sådan får du det regnskabsmæssige fradrag

Vælger du det regnskabsmæssige fradrag, skal du trække de udgifter, der knytter sig til udlejningen fra den samlede indtægt, inden du oplyser den på forskuds- og årsopgørelsen. Du kan kun fratrække udgifter, der knytter sig til udlejningen - og altså ikke din egen brug af din bil, båd eller campingvogn.

Hvis du benytter det regnskabsmæssige fradrag, gælder det dine samlede indtægter fra udlejning af bil, båd og campingvogn. Det vil sige, at du ikke kan vælge det regnskabsmæssige fradrag på indtægter, du har fra fx biludlejning, og så benytte bundfradraget på indtægter fra fx bådudlejning.

Før regnskab og kørebog

Du skal føre regnskab og gemme kvitteringer på alle udgifterne i indkomståret samt føre en kørebog. Det er din dokumentation for, at du har ret til fradraget. Hvis Skattestyrelsen beder om det, skal du indsende dit regnskab til os.

Du skal bruge kørebogen til at udregne den del af udgiften, der knytter sig til udlejningen.

I kørebogen skal du notere, hvad bilens kilometertæller står på:

 • ved indkomstårets begyndelse
 • før og efter hver udlejning
 • når året er slut

Hent skabelon til en kørebog her

Få fradrag for udgifter til drift og vedligeholdelse

Du kan få fradrag for den del af dine udgifter til drift og vedligeholdelse, der knytter sig til udlejningen. Det gør du ved at opgøre hvor stor en procentdel udlejningskørslen udgør af årets samlede kørsel.

Hvis udlejningskørslen udgør 10 % af den samlede årlige kørsel, vil du kunne fratrække 10 % af dine udgifter til fx service, dæk, grøn ejerafgift, forsikring mv.

Du kan ikke fratrække udgifter til benzin, da lejer som udgangspunkt betaler benzinen.

Få fradrag for årets skønnede værditab

Du kan få fradrag for en procentmæssig del af årets skønnede værditab på din bil, båd eller campingvogn. Det gør du ved at opgøre, hvor stor en procentdel udlejningskørslens udgør af den samlede kørsel.

Du kan ikke få fradrag ved at afskrive efter reglerne i afskrivningsloven - det kan man kun, hvis der er tale om en erhvervsmæssig virksomhed.

Ikke fradrag for underskud

Du kan ikke få fradrag for underskud. Det vil sige, at hvis dine årlige udgifter overstiger din årlige indtægter, skal du ikke skrive noget på din årsopgørelse.

Hvis indtægten for udlejningen overstiger 50.000 kr. inden for en periode på 12 måneder, skal du momsregistreres og betale moms.

Ved du allerede fra første udlejning, at du kommer over de 50.000 kr., skal du registrere dig for og betale moms fra start.

Når du er momsregistreret, skal du skrive lejeindtægten eksklusive moms fratrukket udgifter på din årsopgørelse i rubrik 20. Dog skal du være opmærksom på, om din udlejningsaktivitet får karakter af erhvervsmæssig virksomhed.

Læs om erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig virksomhed

Du registrerer dig for moms på indberet.virk.dk

Fradrag for moms kun ved indregistrerede udlejningsbiler

Som udgangspunkt er der ikke fradrag for moms af anskaffelse og drift af personbiler. Men hvis din personbil er indregistreret og forsikret som udlejningsbil, kan du få fradrag for momsen.

Læs om de mere specifikke fradragsregler her (Den juridiske vejledning)

Er personbilen indregistreret og forsikret som udlejningsbil, og du også bruger bilen til privat kørsel, gælder der særlige regler for opgørelse af momsfradraget.

Læs om privat brug af indregistrerede udlejningsbil (Den juridiske vejledning)

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.