Ansøgning - Fritagelse for boafgift efter boafgiftslovens § 3, stk. 2.

Blanketnr.

03.070

Om Blanketten

Log på med NemID og udfyld den digitale blanket 03.070 (virk.dk)


Det er stadig muligt at ansøge via papirblanket 03.070.

Send den udfyldte blanket til:

Skattestyrelsen
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Boafgiftsloven (LBK nr. 327 af 02/04/2012) 


Advokater, rådgivere, borgere samt foreninger, fonde, institutioner mv., der søger om boafgiftsfritagelse efter boafgiftslovens § 3, stk. 2.

Læs mere om optagelse på listen over godkendte foreninger i henhold til boafgiftslovens § 3, stk. 2 (Den juridiske vejledning)

Til brugere af Apple-produkter:

Vi oplever ofte at modtage blanketter med blanke felter fra en bruger, der har brugt Safari-browseren eller billedfremviseren på Mac til at udfylde blanketten med. De blanke felter skyldes en teknisk fejl i pdf-formatet. Derfor opfordrer vi brugere af Mac til at bruge en anden browser eller andet software til at udfylde blanketterne og sende til os.

Bemærk

OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.