Ansøgning - Godkendelse efter ligningslovens § 8 A og/eller § 12, stk. 3

Blanketnr.

03.068

Om Blanketten

Foreninger, fonde, religiøse samfund, institutioner mv. kan søge om at blive godkendt til at modtage:

  • fradragsberettigede velgørende gavebidrag efter ligningslovens § 8 A og/eller
  • fradragsberettigede velgørende gavebidrag, der gives i mindst 10 år (løbende ydelser) efter ligningslovens § 12, stk. 3.

Ansøgningsfristen for kalenderåret 2023 er udløbet. Der åbnes for ansøgninger for kalenderåret 2024 medio januar 2024.

Læs mere i bekendtgørelsen (retsinformation).