Gå til indhold

Kontrollerede transaktioner - bilag til oplysningsskemaet

Blanketnr.

05.021

Om blanketten

Oplysninger om kontrollerede transaktioner skal indberettes digitalt

Alle selskabsskattepligtige enheder undtagen kulbrinteselskaber skal oplyse digitalt via TastSelv Selskabsskat (DIAS). Oplysninger om kontrollerede transaktioner er en integreret del af oplysningsskemaet.

Fysiske personer, der har bestemmende indflydelse over et eller flere selskaber, og/eller har et eller flere faste driftssteder mv., skal anvende blanket 04.021 - Kontrollerede transaktioner.

For kulbrinteselskaber, som er omfattet af regelsættet i skattekontrollovens § 38, og som ikke kan oplyse via TastSelv Selskabsskat (DIAS), indsendes blanketten sammen med kulbrinteoplysningsskemaet.

Blanketten indeholder oplysninger om art og omfang af den skattepligtiges kontrollerede transaktioner med interesseforbundne parter.


Hent blanket 05.021

(Excel fil)


Til brugere af Apple-produkter:

Vi oplever ofte at modtage blanketter med blanke felter fra en bruger, der har brugt Safari-browseren eller billedfremviseren på Mac til at udfylde blanketten med. De blanke felter skyldes en teknisk fejl i pdf-formatet. Derfor opfordrer vi brugere af Mac til at bruge en anden browser eller andet software til at udfylde blanketterne og sende til os.

Bemærk

OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.