Gå til indhold

06.037 - Ansøg om tidsbegrænset godkendelse som transparens enhed

Blanketnr.

06.037

Om blanketten

Digital blanket


Her kan I:

  • Ansøge om en tidsbegrænset godkendelse af, at I som udenlandsk forening kan blive anset som transparent i forhold til skattepligten
  • Meddele ændringer vedrørende forhold, der er lagt til grund for tidsbegrænset godkendelse som transparent 

I kan søge om tidsbegrænset godkendelse af transparens fra og med indkomståret 2023, hvis I er:

  • en udenlandsk forening, der kan sidestilles med danske kontoførende investeringsforeninger med hensyn til at blive anset som transparent i forhold til skattepligten.

Du vil blive bedt om at vedhæfte forskellige dokumenter f.eks. Gældende vedtægter, regnskab, medlemmer, herunder bagvedliggende ejere af transparente medlemmer mm. Der efterspørges alene information relevant for vurderingen af din ansøgning.
Såfremt du ikke kan gøre brug af den digitale blanket, kan du kontakte os ved at kontakte Skattestyrelsen på Skat.dk.
Reglerne om, hvem der kan søge om en tidsbegrænset godkendelse af transparens, står i selskabsskattelovens § 2, stk. 12, som er indsat i § 1, nr. 9, i lov nr. 1179 af 8. juni 2021.